Banekontrol

Banekontrol i Midtfyns Golfklub

Formål:
Formålet med banekontrol er at sikre, at vores medlemmer og gæster til enhver tid får den bedst mulige oplevelse i Midtfyns Golfklub. Banekontrollen kommer rundt på alle klubbens faciliteter.

Væsentligste indsatsområder er:
• At klubbens ordens- og adfærdsregler efterleves af såvel medlemmer som gæster
• At medlemmer bærer synligt bagmærke fra klubben med aktuelt årstal, samt at de er registreret og bekræftet i Golfbox
• At gæstespillere bærer synligt greenfeeslip eller G5 bagmærke og er registreret og bekræftet i Golfbox, før man gar på banen eller træningsområdet.
• At flow og spilletempo er optimalt
• At spillerne altid har en pitchfork i lommen, og at den er klar til brug
• At spillerne retter nedslagsmærker op, lægger opslåede turfs på plads, og river i bunkers
• At spillerne sætter kurve på plads efter brug på driving range
• At rangebolde ikke anvendes udenfor træningsområdet

Banekontrollen er tænkt som en service overfor klubbens medlemmer og gæster, og udføres regelmæssigt af en fast skare af klubbens medlemmer.

Bestyrelsen
2016-06-21