Bestyrelsen har konstitueret sig

Nu har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig:
Formand: Leif Hagelskjær.
Næstformand: Anne Mette Nordtorp
Kasserer: Anny Hessellund

Udvalgene arbejdes der stadig med, men hvem der er i hvilke udvalg vil blive offentliggjort på hjemmesiden når det er på plads.
De nye udvalg som bestyrelsen efterlyste på generalforsamlingen.
Beplantningsudvalg: Ivar Knoth har lagt stærkt ud, men der er klart plads til interesserede i udvalget.
Rekrutteringsudvalget: pt. tyder det på at udvalget bliver slået sammen med begynderudvalget. Lars Johannes Nielsen er bestyrelsens kontakt til udvalget/udvalgene.