Når der i dag findes en golfbane på Midtfyn skyldes det en håndfuld personer, som i perioden 2001-2008 ydede en helt igennem uegennyttig og passioneret indsats for at projektet op at stå. Den daværende Ringe Kommune var en væsentlig og positivt indstillet samarbejdspartner gennem hele forløbet.

Midtfyns Golfklub råder over et af Fyns mest attraktive baneanlæg.

Banen, som er indviet i 2008, er anlagt i let kuperet terræn vest for Ringe Sø. Teestederne, som er højt placerede, giver på alle huller spilleren et godt overblik over terrænet og de forhindringer, som venter forude.  Banen har et udfordrende og varieret hulforløb, som strækker sig gennem en flot natur med flere søer, som udfordrer selv de bedste spillere. Der skal slås gode golfslag for at komme rundt i en rimelig score, men banen er fair.

Greens, hvoraf mange ligeledes er højt placerede, er ondulerede og opbygget med store drænlag og beskyttes af strategisk placerede bunkers. Opbygningen af greens, i kombination med anlæggets placering højt i landskabet, giver i øvrigt den fordel, at banen er spilbar i en normal dansk vinter med store nedbørsmængder – et faktum, som ikke bare klubbens egne medlemmer, men ligeledes mange gæstespillere, sætter stor pris på.

Velkommen til Midtfyns Golfklub

Med venlig hilsen

Peter Larsen

(Formand)