Scorekort/lokale regler

LOKALE REGLER

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle:…………………….. Out of bounds

Gule pæle, plader eller maling:…. Vandhazard

Røde pæle, plader eller maling:….Vandhazard

Blå pæle, snore eller maling:…….Areal under reparation

Blå pæle med sort top:………… Areal under reparation med spilleforbud

2. Den indvendige side af det elektriske hegn på hullerne 2, 3 og 12 defineret som out of boundsgrænsen.

3. Alle afstandsmarkeringer, gule, røde og blå pæle eller plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1a.

5. Afstandsmålere må bruges, hvis de overholder reglerne om at de kun kan vise afstand.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER:

Hulspil: tab af hul  Slagspil: 2 straffeslag.

Godkendt af DGU, juni 2008

AFSTANDSMARKERING PÅ FAIRWAY:

Røde: 100 meter til forkant af green

Gule: 150 meter til forkant af green

Hvide: 200 meter til forkant af green

ORDENSFORSKRIFTER:

Golfbanen er et offentligt område, derfor skal der tages hensyn til ikke golfspillere.

Pas på krydsende sti på hul 3.

Hvis man benytter sko med spikes, må der kun benyttes softspikes.

Det er forbudt at betræde anden mands jord for at hente bolde,

overtrædelse medfører bortvisning.