Hjertestarter

Som bekendt blev der tidligere i år sat en hjertestarter op ved indgangen til klubhuset. Hjertestarteren er sponsoreret af Dansk Fugeteknik ved Carsten Høyer Jensen, som også er aktivt medlem af klubben som spiller.
Han var også blandt deltagerne ved afslutningsturneringen søndag den 4. oktober, og formanden for klubbens bestyrelse, Leif Hagelskjær, benyttede lejligheden til at præsentere hjertestarteren for de tilstedeværende klubmedlemmer og takke Carsten for sponsoratet. På billedet ses de ved hjertestarteren.