Gæster & Greenfee

Greenfee priser 2018

Seniorer : Kr. 350,00
Juniorer : Kr. 175,00

Kun spil med gyldigt DGU kort.
Greenfee er gældende for hele dagen og inkluderer brugen af bolde på drivingrange.
Greenfee priserne gælder – ALLE DAGE

Tilbud til 3- eller 4-bolde med reserveret starttid i Golfbox

En flight med 3 eller 4 spillere med én reserveret starttid i Golfbox betaler max. Kr. 900,- i samlet greenfee. Svarende til 225 kr. pr. spiller i en 4 bold.

Den Fynske Green Fee aftale

Spillere med fuldt medlemskab i de Fynske Golfklubber (gælder ikke medlemmer i Ærø golfklub) spiller til reduceret pris 200 kr. på hverdage. I weekends og på helligdage er der ingen rabat.[Ordningen gælder ikke flexmedlemmer kategori “F”]
I Midtfyns Golfklub gælder ordningen også weekends og helligdage.

Gæster til medlemmer af Midtfyns Golfklub

Medlemmer kan hver medtage max. 1 gæst til en reduceret greenfee på kr. 200,-. Ordningen gælder ikke for flex-medlemmer (kategori ”F”) som heller ikke kan være gæst iht. nærværende ordning. Ordningen gælder ikke for medlemmer af de Fynske klubber, som er omfattet af Den Fynske Greenfeeordning.

Golfhäftet

Midtfyns Golfklub er medlem af Golfhäftet.
Spillere Golfhäftet kort betaler ½ greenfee modsvarende kr. 175,-

Leje af Golfbuggy

Midtfyns Golfklub har golfbuggy til udlejning, og formidler ligeledes golfbuggy – ejet af medlemmerne – til udlejning. Henvendelse ved leje af golfbuggy bedes rettet til sekretariatet på mail@midtfynsgolfklub.dk med angivelse af ønsket tidspunkt. Herefter modtages en bekræftelse på aftalen. Prisen andrager kr. 250,- pr 18 huller, og beløbet lægges i en kuvert mærket med ”Buggyleje” samt dato og navn. Kuverten lægges herefter i greenfee kassen

Leje af Golftrolly

Midtfyns Golfklub har et mindre antal trollies til udlejning. Trollies er placeret i umiddelbar nærhed af klubhuset. Prisen for leje af 1 trolly andrager kr. 30,- pr. 18 huller. Beløbet lægges i greenfee kassen.

Træningsbolde til Drivingrange

Spillere som ikke er medlem af Midtfyns Golfklub, eller som ikke har betalt greenfee, er velkomne til at anvende klubbens drivingrange. Prisen andrager kr. 25,- for 1 spand med træningsbolde. Beløbet afregnes i greenfee kassen.

Det er muligt at købe et årskort til drivingrange for kr. 400,- Henvendelse til sekretariatet på mail@midtfynsgolfklub.dk

Hunde

Man er velkommen til at medbringe sin hund på Midtfyns golfbane. Hunden skal naturligvis være i snor og evt. efterladenskaber skal bortskaffes af hundeejeren.