Nyt fra Midtfyns Golfklub

On 24 oktober 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Midtfyns Golfklub

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Midtfyns Golfklub, Kaholehaven 6, 5750 Ringe med flg. dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, indskud og medlemskategorier
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være økonomisk sagkyndig, og valg af revisor-suppleant
  9. Eventuelt

Ad. pkt. 3

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kassereren på hessellund@rokker.dk og vil ligeledes blive fremlagt i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad. pkt. 5

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen

Ad. pkt. 6

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer

Ad. pkt. 7

På valg til bestyrelsen er:

Anne Mette Nordtorp

Anny Hessellund

Leif Hagelskjær

På valg som suppleanter er: Søren Hindsgavl som 1. suppleant og Ralf Eriksen som 2. suppleant.

Ad. pkt. 8

På valg som revisor er Allan Lyhr Larsen og Pia Lykkegaard.

På valg som revisorsuppleant er Torben Smith.

Bestyrelsen

Ringe, den 24. oktober 2021

Hent indbydelsen som wordfil

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling MGK 2021
Download 1 downloads 15.4 KB
On 14 oktober 2021

Her ved indgangen til oktober kan man se, hvordan udslagsstedet nede ved klubhus-enden kommer til at blive. Den krummer sig lidt rundt. Der er nu lagt fliser på der, hvor der er sand.

Driving Range blev lukket den 16. september, da arbejdet med at vende rangen blev påbegyndt. Putting green og indspils-området var og er fortsat åbent, men nu kan det også lade sig gøre at øve de længere slag, da kassen med bolde er sat op igen, hvor den plejer at stå, og rangen er blevet klippet. En del af rangen er dog fortsat gravet op, så helt normale forhold er der ikke endnu. Men nu kan vi altså igen varme op med nogle slag, før vi går ud på en runde. Undgå så vidt muligt at sende bolde ud i det opgravede område midt på rangen. Når bilen ikke kan samle bolde op mere, må man bruge den lille opsamler med håndkraft.

Arbejdet med at lave en lille øve-green tæt ved klubhuset er også i fuld gang, og nu kan man se konturerne af den.

 

Rangen skal jævnes noget ud, hvorefter der skal såes nyt græs.

On 10 oktober 2021

Midtfyns Golfklubs afslutningsturnering skulle være holdt søndag den 2. oktober, men blev skubbet en uge på grund af for ringe tilslutning og dårlig vejrudsigt.
Søndag den 9. oktober blev den så afviklet i fint vejr og med rimelig tilslutning, 50 deltagere. Spillerne var delt op i tre grupper efter handicap, men spillede sammen på tværs af grupperne.
Der var fine vin-præmier fra turneringens sponsor, Møllegaardens Vinimport ved Niels Henrik Baade, der havde været endog meget large med præmierne, så der var vin-præmier til de seks bedste i hver gruppe – i den gruppe, hvor han selv spillede, det er gruppe C og her opnåede en fjerdeplads, var der så også præmie til nr. syv, da han ikke selv ønskede at modtage en ellers fortjent præmie. Så der var mange, der kunne gå hjem med nogle flasker vin af høj kvalitet.

Sten Lunde med de mange gode præmier.

Erik Jeppesen hjalp med at dele præmier ud.

Scores var rimeligt pæne. Gruppe A, for dem med handicap op til 20, blev vundet af Michael Le-Kure med 36 point skarpt forfulgt af vores chefgreenkeeper, Tony Jensen, med 35 point. Det skal jo lige nævnes, at han spiller i plus-handicap.
Anden gruppe blev vundet af Ivan Krehn Hiranil Nielsen med 41 point med Thomas Jensen som nr. to med 39 point. Gruppe C blev vundet af Jørgen Kiel med 42 point med Anne Grethe Hansen på andenpladsen med 34 point. Ud over præmierne til de bedste var der også en klappræmie i hver gruppe.
Sten Lunde stod traditionen tro for turneringens afvikling og stod også for uddelingen af præmier assisteret af Erik Jeppesen. På billederne kan du se nogle af vinderne.

Om Møllegaardens Vinimport

Sten Lunde sagde tak til Møllegaardens Vinimport, der fik et fortjent bifald for de flotte præmier. Desværre kunne Niels Henrik Baade ikke selv stå for uddeling af præmier, da han lige efter endt match måtte skynde sig videre til en vinsmagning, han stod for.
Du finder Møllegaardens Vinimport på adressen Søndre Højrupvejen 28, 5750 Ringe, og du kan besøge firmaets hjemmeside her https://mg-vin.dk/
Møllegaardens Vinimport har kun vine fra egne leverandører som ellers ikke er til salg i Danmark, så et besøg i butikken, hvor vi altid har smagsprøver på ønskede vine, er en oplevelse. Baade holder jævnligt vinsmagninger i butikken i Sdr. Højrup og en del private smagninger hjemme hos kunderne.
2-3 gange om året er han på rekognisering rundt i Europa, så der vil, foruden det faste sortiment, altid være friske nyheder på lager.
Møllegaardens Vinimport er en af klubbens trofaste sponsorer. Så støt vores sponsorer, for de støtter os.

 

On 3 oktober 2021

Greens er nu så bløde, at høje bolde efterlader nedslagsmærker. Sørg derfor for at rette dine mærker op og gerne flere. Derfor er en pitchfork obligatorisk

Det er konstateret, at der er enkelte spillere, som benytter hul 18’s green som indspilsgreen, også med stor afstand. Dette er absolut No Go. Det samme gælder ved putting green. Altså træning i indspil må kun foregå til den lille indspilsgreen ved siden at putting green. Korte chip på 2-3 m. må dog godt foretages ind til putting green.

Fairways er også så bløde, at der nu slås en del turf op. Læg turfen på plads og træd den godt til.

Derfor skal der spilles med oplæg på alle kortklippede arealer, og bolden må renses.

Den nye regel om, at spillerne må putte med flagstangen i hullet, har desværre den ulempe, at mange spillere tager bolden op af hullet uden at fjerne stangen. Dette medfører en stor risiko for at beskadige hulkanten med hånden eller putteren. Desuden er der enkelte, som forsøger sig med et kraftigt ryk i stangen for derved at få bolden op. Det resulterer ofte i, at koppen ryger med op. Så undlad dette. Vær forsigtig med hulkanterne, da der kun bliver stukket nye huller 1 måske 2 gange pr. uge.

Rimfrost om morgenen og frost i det hele taget er et stort problem for græsset på greens, idet spil på greens under disse forhold knækker græsstrået lige i jordoverfladen, og græsset beskadiges og i værste fald går ud. Derfor er det strengt forbudt at spille til greens ved frost. Det kan i enkelte tilfælde medføre, at starttiderne ”skubbes”, indtil frosten går af, ellers må der kun spilles til vintergreens.

Der har i et tidligere nyhedsbrev været nævnt, at der ikke må spilles inden for afgrænsede områder. Det er dog kun trollies og buggies, der ikke må være på disse afgrænsede områder. Der må gerne spilles i områderne markeret m. grøn snor. Hvis der er markeret med blå snor, skal der droppes ud iht. reglerne.

Husk, at vi alle er interesserede i, at vores bane er i bedst mulig stand til foråret, og vi henstiller derfor til medlemmerne, at de er behjælpelige med, at ovennævnte respekteres.

Der er fra flere sider rettet forespørgsel om varigheden af projektet omkring vending af driving range og anlægning af ny putting green ved klubhuset. Det varer som minimum resten af året, og muligvis helt til foråret afhængigt af vejret.

Baneudvalget

On 27 september 2021

Torsdagsherreklubben har holdt afslutning på sæsonen 2021 i fantastisk vejr.

Der var tilmeldt 20 herrer til afslutningen, der startede med morgenmad og kaffe inden dagens runde, hvor der blev spillet Texas scramble. Efter runden blev der hygget på terrassen, inden der var frokost med efterfølgende generalforsamling. Michael Madsen og Lars Johannes Nielsen gik ud af udvalget, stor tak til dem og i stedet indtræder Ivan Krehn og Bent Burr.

Årets finale i hulspilsturneringen stod mellem Martin Sørensen og Niels Larsen og vinder på hul 17 blev Niels Larsen.

Og så til årets præmie uddeling med masser af gavekort og Vin

Vi håber at se alle igen næste år og mange flere

On 6 september 2021

Vejret var solrigt og godt om end noget blæsende, hvilket også kunne ses i lidt lavere scores, da Nielsen Midtfyn Open blev afviklet på en toptrimmet bane søndag den 5. september.

139 spillere fra hele Fyn og enkelte endnu længere væk fra havde meldt sig til, og de blev så af turneringsleder Sten Lunde delt op i fire grupper med laveste handicap først. De første slog ud allerede kl. 7.22 og de sidste først kl. 13.30. Der var så præmieoverrækkelse delt op i fire omgange, så Jesper Nielsen, medindehaver af firmaet, kunne dele ud af sine gode tøjmærker til de bedste i hver gruppe. Per og Frands havde tændt op i grillen, så der var pølser og brød til alle, der havde lyst.

Du kan se vinderne i de forskellige grupper i Golfbox.

On 1 september 2021

Hej kære medlemmer

Så nærmer vi os forhåbentlig en mere normal hverdag igen og dermed også muligheden for at komme ud at rejse.
Så har du lyst til at få en kæmpe golfoplevelse, så tag med mig og andre fra Midtfyns Golfklub til Belek, Tyrkiet, den 6. marts 2022.
Valg af hotel er faldet på Cornelia De Luxe Resort, som er et af de absolut bedste hoteller i Belek, og hvor den tilhørende golfbane designet af Nick Faldo er rangeret som en af de bedste baner i Tyrkiet.
Jeg selv har spillet mange steder i Europa, men glæder mig specielt til denne tur, som jeg forventer bliver lidt ud over det sædvanlige.
Der er et begrænset antal pladser, så tøv ikke med at tilmelde jer.
Klik på linket herunder eller på billedet.
Mvh Claus Berg
On 26 august 2021

Hermed følger invitation til Sponsordagen den 17.09.2021. Kl. 14, på Kaholehaven 6,
5750 Ringe.

Alle sponsorer inviteres, og I er velkommen til at tage en gæst med.

Kl. 14: Mødes vi i klubhuset til præsentation, orientering og forfriskning.

Kl. 15: Golfere med DGU-kort har mulighed for at spille 9 huller.
Alle andre går til drivingrange og puttinggreen, og efter lidt
undervisning, bliver der mulighed for at spille nogle huller.

Kl. 17: Alle mødes i klubhuset til fællesspisning og præmieoverrækkelse.

Du tilmelder dig og din evt. gæst med navn og oplysning om, hvilken turnering du/I vil deltage i.

Tilmelding til Niels Larsen. niels@tmlarsen.dk. Senest den 10.09.2021

On 18 august 2021

Uplejet natur, altså de arealer på golfbanen, som ligger ubehandlet hen, er et ofte diskuteret emne, idet en del spillere risikerer at miste en bold i disse områder. Da vor græsvækst er voldsom pga. den frugtbare jord, er det vanskeligt at udpine jorden med mindre vækst til følge. Derfor har vi i de senere år udvidet arealet på både fairway og semirough via ændrede klippemønstre, således at det bør være nemmere for spillerne at holde boldene på spilleområderne. Det har været på tale at klippe et spor eller to i en lidt højere semirough for at stoppe trillende bolde, som er på vej ud i den uklippede natur. Men da det ved hver klipning vil betyde, at klippemaskinen skal stilles om i højden, har vi fraveget dette tiltag for at spare mandskabstimer.

I 2020 blev den uplejede natur slået i efteråret uden efterfølgende indsamling af hø, hvilket betød, at banen ikke var køn at se på i resten af efteråret, hele vinteren og den første del af foråret. Derfor har Baneudvalget besluttet, at den uplejede natur ikke bliver klippet eller sprøjtet i sæson 2021. Dette betyder et øget ukrudtstryk på hele golfbanen, hvilket vi dog i forvejen er udsat for fra Naturstyrelsens ”grønne” arealer. Hvis dette skal undgås, skal den uplejede natur klippes 4-6 gange på en sæson, og det afklippede græs skal fjernes straks for at neutralisere gødningsværdien. Dette anses for uaktuelt med henblik på økonomi og arbejdstimer.

Det vil være voldsomt maskin- og mandskabskrævende, og det vil desuden efter Baneudvalgets mening efterlade banen fuldstændigt karakterløs. Ydermere vil de mange selvsåede træer og buske nok også ryge i klipperen.

Begrebet ”Kontrolleret afbrænding” har ikke været et argument i sagen, da naboudstykninger nok vil blive voldsomt utilfredse, samt spillerne vil blive efterladt med sorte sko.

Sprøjtning og klimapolitik er store emner i politiker- og folkedebat. Regeringen ønsker Danmark pesticidfrit i år 2030, og Dansk Golf Union ligeså. Baneudvalgets indstilling er, at vi skal følge bedst muligt med. Dvs. at vi begrænser sprøjtning mest muligt i uplejet natur, hvor pletsprøjtning kan blive aktuel. I semirough og på fairway er klippehøjderne sat ned, hvilket betyder, at både mælkebøtter, vejbred, tidsler og kløver på denne måde bekæmpes en del, og hvor formering således mindskes.

Desuden har alle golfbaner pligt til at holde sig under et stadigt lavere pesticidloft, samt at indberette det årlige forbrug til Miljøstyrelsen. Et yderligere incitament til at mindske forbruget er, at priserne på pesticider er stærkt stigende.

Vi vil derfor kun i begrænset grad benytte pesticider Through the green i respekt for naturen, såvel flora som fauna. Vores mål er at fremstå som en grøn bane.

Vi håber, at dette indlæg forklarer tingenes tilstand og navnlig den uplejede naturs højde på Midtfyns Golfklubs arealer. Vi har i den forbindelse indført Lokalregel E-5 til at afhjælpe gener ved mistet bold eller OUB. Se vejledning, som er sat op på opslagstavlen i klubhuset, eller læs mere her.

Baneudvalget

On 11 august 2021

Stort tillykke til Bent Damgaard, som udførte det perfekte slag på hul 4.

Bent blev fejret på ’Spil med dagen’ i lørdags af 30 medlemmer og gæster og modtog flotte præmier for den flotte bedrift.

Stor tak til sponsorerne:

Hotel Faaborg Fjord: 2 x 6 retters middag

TRENDBAZAAR: Gavekort på 2.000 kr.

Albani: 6 specialøl

On 11 august 2021

Spil med dag 2021 er et åbent hus-arrangement i MGK, der afholdes den 14. august kl. 10-13.

Der er mulighed for at invitere en du kender med, og der kommer til at ligge invitations-flyers i klubhuset.

Tanken er, at de nye bliver introduceret til golf ved pro Claus Berg, og de træner lidt på øveområdet. Fra kl. 12-13 er banen blokeret, så der er mulighed for at gå en tur på banen med de nye. Du er også velkommen til selv at introducere din bekendte og være ”coach” på dagen.

Vi glæder os til at hilse på nye ansigter og byde dem velkommen.

Efter arrangementet er der en øl/vand i klubhuset og snak om videre forløb med prøvemedlemskab og begyndertræning.

Mvh
Rekrutteringsudvalget

On 9 august 2021

Kære Tirsdagsdamer og Torsdagsherrer

For første gang i klubbens historie afholder vi match mellem dameklubben og herreklubben. Gå ikke glip af denne mulighed for at vinde håneretten og en fin bamse, samt deltage i hyggeligt samvær.

Spilleform afgøres efter tilmelding. Vi forventer at spille 12 huller. Mødetid senest kl. 16.15.

Vi bestiller 3 stk. smørrebrød pr. person til efter matchen. Tilmelding til spil og mad senest den 16. august 2021.

Så ønsker du mad, bedes du indbetale 40 kr. via MobilePay til Frands Trabjerg på mobilnr. 22741456, mrk. Mad match.

TILMELDING: Foregår på opslag i klubhuset.

Vi i udvalget håber virkeligt, at I har lyst til at hygge lidt sammen.

Håber på godt vejr.

Med venlig hilsen

Udvalget

On 4 august 2021

Albani Fyn Tour er et samarbejde mellem 13 fynske golfklubber, der på skift afvikler turneringen. Der spilles 4 baner hvert år. Det er valgfrit hvilke dage, du vil deltage. I 2021 er Barløseborg Golfklub, Odense Golfklub, Odense Eventyr Golf og Midtfyns Golfklub værter.
Vær opmærksom på, at der allerede nu på søndag den 8. august spilles i Odense Eventyr Golf. Der er seneste tilmelding i morgen torsdag, så du kan nå at komme med, hvis du er hurtig. Se mere info og tilmeld dig i Golfbox eller via dette link.
Der spilles i Midtfyns Golfklub den 19. september, se Golfbox.
On 3 august 2021

Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at sende indlæg, fotos af vores fine bane mv. til klubbens nyhedsbreve.

Camilla Windfeld-Lund er trådt ind i IT – Kommunikationsudvalget og vil fremover stå for at udsende nyhedsbrevene.

Indlæg bedes sendt til: cwindfeldlund@gmail.com.

On 3 august 2021

GOLFEXPERTEN Midtfyns Open

Glæd dig til efterårets første match.

GOLFEXPERTEN Midtfyns Open afholdes søndag den 15. august.

Golfexperten har mange fine præmier med, og prisen for deltagelse for klubbens medlemmer er kun 80 kr.

Frist for tilmelding er den 12. august.

Klubmesterskaber

I weekenden den 28.-29. august afholdes årets klubmesterskaber.

Vi har allerede fået de første tilmeldinger og glæder os til at få mange flere, så vi får et par spændende dage, hvor vi dyster om klubmesterskabet.

Deltagelse er gratis.

Frist for tilmelding er den 26. august.

Nielsen’s Midtfyns Open

Turneringen afholdes søndag den 5. september.

Pladserne plejer at ryge hurtigt, da både klubbens egne medlemmer og medlemmer fra andre klubber meget gerne vil spille med. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet, og 28 spillere har allerede tilmeldt sig. Så skynd dig at tilmelde dig, hvis du vil være sikker på en plads.

Frist for tilmelding er den 2. september.

…………………

Du kan læse mere om og tilmelde de enkelte turneringer i Golfbox.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh. Turneringsudvalget

On 28 juli 2021

Spil med dagen 2021 er et åbent hus-arrangement i MGK, der afholdes den 14. august kl. 10-13. Der er mulighed for at invitere en du kender med, og der kommer til at ligge invitations-flyers i klubhuset.
Tanken er, at de nye bliver introduceret til golf ved pro Claus Berg, og de træner lidt på øveområdet. Fra kl. 12-13 er banen blokeret, så der er mulighed for at gå en tur på banen med de nye. Du er også velkommen til selv at introducere din bekendte og være ”coach” på dagen.
Vi glæder os til at hilse på nye ansigter og byde dem velkommen.
Efter arrangementet er der en øl/vand i klubhuset og snak om videre forløb med prøvemedlemskab og begyndertræning.
Mvh
Rekrutteringsudvalget

On 6 juli 2021

Bestyrelsen beder spillerne være opmærksom på følgende:

“Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):
To skønnede referencepunkter:
a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
• Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:
• Skal være i det generelle område og
• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.
Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Du kan se hele forklaringen med oplysende tegninger hvis du klikker på linket herunder.

Standard lokalregel E 5 - lost ball eller OOB
Download 76 downloads 831.5 KB
On 5 juni 2021

Klubbens formand, Leif Hagelskjær, er blandt de første, der har booket lektioner hos Andreas

Klubbens bestyrelse har i samarbejde med træner Claus Berg valgt at tilknytte en ekstra træner til at dække medlemmernes behov.
MGK er i en meget positiv udvikling, senest kom 30 potentielle nye medlemmer til golfens dag, og derfor er der behov for mere end Claus Berg med fuldtidsjob, hus, have og familie kan tilbyde.
Derfor er Andreas Søndergaard tiltrådt som ekstra træner i klubben.

Andreas fortæller her lidt om sig selv.

Hej allesammen.
Jeg hedder Andreas og er 31 år gammel.
Jeg har spillet golf siden jeg var 13 år og har været aktiv som træner siden 2011 i flere forskellige klubber.
Golfsporten har været en stor del af mit liv og har lært mig rigtig meget på et personligt plan også. Jeg brænder for dette spil og elsker at videreformidle den viden jeg har til spillet, videre til mine elever.
Jeg glæder mig til at møde jer og blive en del af fællesskabet i Midtfyns golfklub.

Andreas Søndergaard

Hilsen
Andreas Søndergaard

Claus Berg vil stadig være træner i klubben, deltage ved åbent hus arrangementer og tage sig af begyndertræning og børnetræning, mens Andreas vil tage sig af elitetræning, juniortræning og individuel træning.

Andreas er oprettet i ProPlanner i Golfbox, hvor klubbens medlemmer kan booke ham:
Mandag og tirsdag i tidsrummet kl. 15-20 samt i weekenden efter aftale.

Klik på ‘Find en Pro’ på din forside eller på ‘Lektioner’ i menuen i venstre side når du er logget ind.

En lektion er på 30 minutter og koster 250 kr. inkl. moms.

Andreas kan også kontaktes på mobil 6146 1858.

Du kan også få inspiration og følge Andreas på Andreas Søndergaard Golf på Facebook.

Vi håber at I vil tage godt imod Andreas og benytte ham flittigt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og træner Claus Berg

Claus Berg

On 3 juni 2021

Formand Leif Hagelskjær har på vegne af bestyrelsen skrevet dette indlæg for at klarlægge status for klubbens udviklingsplaner:

Som tidligere beskrevet i et nyhedsbrev og på hjemmesiden, har bestyrelsen i Midtfyns Golfklub i længere tid arbejdet med udviklingsplaner for golfklubben.

Det vi ønsker at udvikle er, i prioriteret rækkefølge:
1. Vending af driving range og etablering af overdækkede udslagssteder.
2. Bygning af opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og buggies
3. Forskønnelse af parkeringsplads.
4. Anlæggelse af putting green ved klubhuset.
5. Anlæggelse af par 3 bane.

Leif HagelskjærBestyrelsens udgangspunkt har været, at vi ønsker at bevare klubhuset hvor det er nu, og altså ikke investere i et nyt klubhus mellem hul 9 og 10 som det oprindeligt var tænkt ved anlæggelse af golfbanen.

Det har vist sig, at disse forhold betyder, at der skal laves en ny lokalplan for golfbanen for at vi kan få byggetilladelser til at gennemføre udviklingsplanerne. Det skyldes, at den nuværende lokalplan ikke indeholder mulighed for at få godkendt hverken adgangsvejen fra Kaholehaven, parkeringspladsen eller klubhuset. Indtil nu har kommunen accepteret forholdene, men i forbindelse med etablering af nye faciliteter kan de ikke give yderligere dispensationer.

En ny lokalplan skal således indeholde:
1. Godkendelse af adgangsvej til klubben fra Kaholehaven.
a. Der er en potentiel barriere i denne godkendelse, idet der i kommunens vejplaner er beskrevet en omfartsvej fra Ringe N til Assensvej, som i givet fald skal gå lige forbi golfbanen langs hul 7 og for enden af hul 4, og dermed kan forhindre en adgangsvej fra Kaholehaven. Omfartsvejen bliver formentlig aldrig til noget, men så længe den indgår i kommunens vejplaner, vil det kræve at lokalplanen giver mulighed for en afkørsel fra omfartsvejen.
2. Godkendelse af parkeringspladsen ved Kaholehaven.
3. Godkendelse af byggefelter til overdækkede udslagssteder og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og buggies.
4. Godkendelse af klubhuset som regulært klubhus, og ikke kun som driftsbygning, som det er tilfældet nu.
5. Godkendelse af placering af par 3 bane.

Bestyrelsen har i februar indsendt ansøgning om at få lavet en ny lokalplan for området, men der er så meget pres på kommunens afdeling for By, Land & Kultur, som står for lokalplanerne, at vi først kan forvente at sagsbehandlingen går i gang i løbet af efteråret, og derefter skal vi forvente at der går ca. 1½ år inden vi kan gå i gang med byggeriet.

Det er naturligvis som at få en spand kold vand i hovedet, men vi har vurderet at det er den rigtige vej at gå i forhold til klubbens langsigtede udvikling.

Omvendt giver det os god tid til at planlægge og søge midler til at gennemføre planerne. Dette arbejde vil foregå i et tæt samarbejde med Midtfyns Golfanlæg A/S.

Vending af driving range allerede nu

Vi har dog ikke tænkt os at vente med alle planerne, og derfor har vi besluttet at vende driving range her i løbet af sommeren. Det bliver dog uden overdækkede udslagssteder, men giver alligevel mulighed for at træne og varme op tættere på klubhuset, og ikke mindst i læ af den altid fremherskende vestenvind.

 

On 26 april 2021

Golfens Dag søndag den 25. april var begunstiget af godt vejr, og det trak golf-interesserede af huse landet over, hvor alle golfklubber havde slået dørene op for potentielle golfspillere.
I Midtfyns Golfklub var der mødt 30 interesserede op, og de fik træning af klubbens protræner Claus Berg, så der var lejlighed til at prøve at slå bolde ud, puttetræne og lidt spil på selve banen.
Claus Berg fik hjælp af 20 af klubbens medlemmer, så alle kunne få en fornemmelse af, hvordan det skal gøres.
Til slut blev alle serviceret med kaffe og brunsviger. Forhåbentlig har det skabt så megen interesse hos gæsterne, at klubben kan skrive nogle af dem på klubbens medlemsliste. Der er jo mulighed for at få lov til at prøve gratis at spille i to måneder,hvis man ikke tidligere har været medlem af en klub.
Interesserede kan læse mere om hvordan man bliver medlem og hvad det koster her på hjemmesiden under menupunktet Information