Nyt fra Midtfyns Golfklub

On 28 juli 2021

Spil med dagen 2021 er et åbent hus-arrangement i MGK, der afholdes den 14. august kl. 10-13. Der er mulighed for at invitere en du kender med, og der kommer til at ligge invitations-flyers i klubhuset.
Tanken er, at de nye bliver introduceret til golf ved pro Claus Berg, og de træner lidt på øveområdet. Fra kl. 12-13 er banen blokeret, så der er mulighed for at gå en tur på banen med de nye. Du er også velkommen til selv at introducere din bekendte og være ”coach” på dagen.
Vi glæder os til at hilse på nye ansigter og byde dem velkommen.
Efter arrangementet er der en øl/vand i klubhuset og snak om videre forløb med prøvemedlemskab og begyndertræning.
Mvh
Rekrutteringsudvalget

On 6 juli 2021

Bestyrelsen beder spillerne være opmærksom på følgende:

“Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):
To skønnede referencepunkter:
a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
• Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:
• Skal være i det generelle område og
• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.
Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Du kan se hele forklaringen med oplysende tegninger hvis du klikker på linket herunder.

Standard lokalregel E 5 - lost ball eller OOB
Download 37 downloads 831.5 KB
On 5 juni 2021

Klubbens formand, Leif Hagelskjær, er blandt de første, der har booket lektioner hos Andreas

Klubbens bestyrelse har i samarbejde med træner Claus Berg valgt at tilknytte en ekstra træner til at dække medlemmernes behov.
MGK er i en meget positiv udvikling, senest kom 30 potentielle nye medlemmer til golfens dag, og derfor er der behov for mere end Claus Berg med fuldtidsjob, hus, have og familie kan tilbyde.
Derfor er Andreas Søndergaard tiltrådt som ekstra træner i klubben.

Andreas fortæller her lidt om sig selv.

Hej allesammen.
Jeg hedder Andreas og er 31 år gammel.
Jeg har spillet golf siden jeg var 13 år og har været aktiv som træner siden 2011 i flere forskellige klubber.
Golfsporten har været en stor del af mit liv og har lært mig rigtig meget på et personligt plan også. Jeg brænder for dette spil og elsker at videreformidle den viden jeg har til spillet, videre til mine elever.
Jeg glæder mig til at møde jer og blive en del af fællesskabet i Midtfyns golfklub.

Andreas Søndergaard

Hilsen
Andreas Søndergaard

Claus Berg vil stadig være træner i klubben, deltage ved åbent hus arrangementer og tage sig af begyndertræning og børnetræning, mens Andreas vil tage sig af elitetræning, juniortræning og individuel træning.

Andreas er oprettet i ProPlanner i Golfbox, hvor klubbens medlemmer kan booke ham:
Mandag og tirsdag i tidsrummet kl. 15-20 samt i weekenden efter aftale.

Klik på ‘Find en Pro’ på din forside eller på ‘Lektioner’ i menuen i venstre side når du er logget ind.

En lektion er på 30 minutter og koster 250 kr. inkl. moms.

Andreas kan også kontaktes på mobil 6146 1858.

Du kan også få inspiration og følge Andreas på Andreas Søndergaard Golf på Facebook.

Vi håber at I vil tage godt imod Andreas og benytte ham flittigt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og træner Claus Berg

Claus Berg

On 3 juni 2021

Formand Leif Hagelskjær har på vegne af bestyrelsen skrevet dette indlæg for at klarlægge status for klubbens udviklingsplaner:

Som tidligere beskrevet i et nyhedsbrev og på hjemmesiden, har bestyrelsen i Midtfyns Golfklub i længere tid arbejdet med udviklingsplaner for golfklubben.

Det vi ønsker at udvikle er, i prioriteret rækkefølge:
1. Vending af driving range og etablering af overdækkede udslagssteder.
2. Bygning af opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og buggies
3. Forskønnelse af parkeringsplads.
4. Anlæggelse af putting green ved klubhuset.
5. Anlæggelse af par 3 bane.

Leif HagelskjærBestyrelsens udgangspunkt har været, at vi ønsker at bevare klubhuset hvor det er nu, og altså ikke investere i et nyt klubhus mellem hul 9 og 10 som det oprindeligt var tænkt ved anlæggelse af golfbanen.

Det har vist sig, at disse forhold betyder, at der skal laves en ny lokalplan for golfbanen for at vi kan få byggetilladelser til at gennemføre udviklingsplanerne. Det skyldes, at den nuværende lokalplan ikke indeholder mulighed for at få godkendt hverken adgangsvejen fra Kaholehaven, parkeringspladsen eller klubhuset. Indtil nu har kommunen accepteret forholdene, men i forbindelse med etablering af nye faciliteter kan de ikke give yderligere dispensationer.

En ny lokalplan skal således indeholde:
1. Godkendelse af adgangsvej til klubben fra Kaholehaven.
a. Der er en potentiel barriere i denne godkendelse, idet der i kommunens vejplaner er beskrevet en omfartsvej fra Ringe N til Assensvej, som i givet fald skal gå lige forbi golfbanen langs hul 7 og for enden af hul 4, og dermed kan forhindre en adgangsvej fra Kaholehaven. Omfartsvejen bliver formentlig aldrig til noget, men så længe den indgår i kommunens vejplaner, vil det kræve at lokalplanen giver mulighed for en afkørsel fra omfartsvejen.
2. Godkendelse af parkeringspladsen ved Kaholehaven.
3. Godkendelse af byggefelter til overdækkede udslagssteder og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og buggies.
4. Godkendelse af klubhuset som regulært klubhus, og ikke kun som driftsbygning, som det er tilfældet nu.
5. Godkendelse af placering af par 3 bane.

Bestyrelsen har i februar indsendt ansøgning om at få lavet en ny lokalplan for området, men der er så meget pres på kommunens afdeling for By, Land & Kultur, som står for lokalplanerne, at vi først kan forvente at sagsbehandlingen går i gang i løbet af efteråret, og derefter skal vi forvente at der går ca. 1½ år inden vi kan gå i gang med byggeriet.

Det er naturligvis som at få en spand kold vand i hovedet, men vi har vurderet at det er den rigtige vej at gå i forhold til klubbens langsigtede udvikling.

Omvendt giver det os god tid til at planlægge og søge midler til at gennemføre planerne. Dette arbejde vil foregå i et tæt samarbejde med Midtfyns Golfanlæg A/S.

Vending af driving range allerede nu

Vi har dog ikke tænkt os at vente med alle planerne, og derfor har vi besluttet at vende driving range her i løbet af sommeren. Det bliver dog uden overdækkede udslagssteder, men giver alligevel mulighed for at træne og varme op tættere på klubhuset, og ikke mindst i læ af den altid fremherskende vestenvind.

 

On 26 april 2021

Golfens Dag søndag den 25. april var begunstiget af godt vejr, og det trak golf-interesserede af huse landet over, hvor alle golfklubber havde slået dørene op for potentielle golfspillere.
I Midtfyns Golfklub var der mødt 30 interesserede op, og de fik træning af klubbens protræner Claus Berg, så der var lejlighed til at prøve at slå bolde ud, puttetræne og lidt spil på selve banen.
Claus Berg fik hjælp af 20 af klubbens medlemmer, så alle kunne få en fornemmelse af, hvordan det skal gøres.
Til slut blev alle serviceret med kaffe og brunsviger. Forhåbentlig har det skabt så megen interesse hos gæsterne, at klubben kan skrive nogle af dem på klubbens medlemsliste. Der er jo mulighed for at få lov til at prøve gratis at spille i to måneder,hvis man ikke tidligere har været medlem af en klub.
Interesserede kan læse mere om hvordan man bliver medlem og hvad det koster her på hjemmesiden under menupunktet Information

On 8 april 2021

Vore juniorer starter tirsdag den 12.04.2021 kl. 17.
Der er brug for hjælp kl. 17 – 19.
Har du tid og lyst, så kontakt Jan Hansen på Mobil 20228451 eller Mail janantenne@live.dk

On 4 april 2021

Her ved starten på sæsonen 2021 (husk åbningsmatch søndag den 11. april) er der kommet nye kopper i alle huller, så flagene nu kan stå lige – som de helst skal.

Det er jo stadig Oles Olie, der er sponsor for kopperne med deres logo sat på alle kopper.

On 16 marts 2021

Mandag den 22. marts var der indkaldt til arbejdsdag for alle, der kunne og ville bruge nogle timer på at løse opgaver til gavn for klubbens og dens mange greenfee-spillere.

20 havde meldt sig til hos formanden for baneudvalget, Flemming Anton, der efter en kop kaffe og et rundstykke sendte folk ud på job. En gruppe gik i gang med at samle de mange bolde op, der havde boret sig ned i jorden på driving range eller var endt ude i krattet ind mod hul 9. Der blev fundet mange bolde, så kassen blev fyldt godt op. Der er bestilt nye sommerbolde, så når sæsonen starter for alvor, bliver vinterboldene stillet væk til næste vinter, og de nye sommerbolde bliver stillet frem.

En gruppe af specialister under ledelse af vores greenkeepere var imens gået i gang med at sætte de nye, flotte teesteds-infoskilte op. Nogle gik i gang med at grave ud to steder på hvert hul, ved 4800 meter og 5600 meter, det der tidligere hed gul og rød tee. Der skulle fjernes græstørv, hvor skiltene skulle stå. Så gik greenkeeperne i gang med at bore huller til stolperne ved hjælp af et benzin-drevet pælebor. Det blev til 72 huller, inden det hele var overstået og infotavlerne fremstillet af en af vores sponsorer, Nima, sat på plads. Det var først færdig et godt stykke hen på eftermiddagen. Der mangler nu kun at blive hældt noget grus i hullerne omkring pælene ved info-tavlerne.

Det er et længe næret ønske, der nu er blevet opfyldt.

De, der ikke var med til dette arbejde, gik i stedet i gang med at fjerne ukrudt i nogle af bunkers, så alt i alt en god dag, så banen bliver endnu mere indbydende for medlemmer og gæster.

No image available
On 16 februar 2021

Da der godt kunne bruges lidt flere frivillige til at rive bunkers i denne sæson kommer her en efterlysning.
Der rives på tirsdage og torsdage (2 gange om ugen) fordelt på 2 hold tirsdag og 2 hold torsdag.
Det betyder at man river hver fjortende dag.
Det tager kun 2,5-3 timer pr. gang, så det burde være til at overse.
Det ideelle ville være 4 personer pr. hold, så ialt 16 personer + 3-4 reserver.
Ved 4 personer pr. hold kan man følges ad 2 og 2 og derved få en god snak og lidt sund motion.
Så derfor tog telefon eller mail og ring/skriv til Bjarne Hansen på 21970769 eller
mail til: bjarnefoged@gmail.com.

På snarlig gensyn på banen.
Bjarne Hansen
Baneudvalget

No image available
On 14 februar 2021

Du kan hente nedenstående som pdf-fil ved at klikke på linket herunder

Træningsfaciliteter Projektbeskrivelse Midtfyns Golfklub
Download 126 downloads 394.6 KB

Etablering af træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne i Midtfyns Golfklub

Midtfyns Golfklub ønsker at etablere træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne (buggies) til glæde for klubbens medlemmer, gæster og samarbejdspartnere. Etableringen er en del af en langsigtet udviklingsplan som vil øge alle brugeres muligheder for at dygtiggøre sig som golfspillere, og samtidig få motion og naturoplevelser på golfbanen. Vi er overbeviste om at det vil bidrage til at øge medlemstallet i klubben, bl.a. gennem et udvidet samarbejde med lokale skoler.
Baggrund
Midtfyns Golfklub blev etableret i 2008 og råder i dag over en 18-hullers golfbane. Træningsfaciliteterne består af en driving range, en putting green med en bunker samt et indspilsområde. Desuden er der klubhus med omklædningsrum, toiletter og køkken, samt en maskinhal, værksted m.v. til greenkeeperne. Klubben har to fastansatte greenkeepere. Til opbevaring af golfudstyr har vi to containere, hvor medlemmerne kan opbevare deres golfudstyr. Disse containere er utidssvarende og utætte, så man risikerer at udstyret bliver fugtigt og jordslået under opbevaring. Til parkering af golf-vogne er der et halvtag med plads til 4-6 golfvogne, hvilket er utilstrækkeligt.
Golfbanen, bygningerne og øvrige faciliteter ejes af Midtfyns Golfanlæg A/S. Midtfyns Golfanlæg forpagter golfbanens arealer af henholdsvis Faaborg-Midtfyn Kommune og Niels Knud Eriksen. Forpagtningsaftalen med Faaborg-Midtfyn Kommune løber til 31. december 2035, mens forpagtningsaftalen med Niels Knud Eriksen løber til d. 31. december 2030. Midtfyns Golfklub forpagter det hele af Midtfyns Golfanlæg A/S, og står for den daglige drift af anlægget. Både golfklubben og selskabet er baseret på frivillig arbejdskraft fra medlemmernes side. Golfselskabets kapital er fremskaffet ved indskud fra virksomheder og private fra Ringeområdet. Selskabets vedtægter er indrettet, så aktionærerne ikke kan modtage udbytte.
Nærværende projekt anlægges af Midtfyns Golfanlæg A/S og vil indgå i forpagtningsaftalen med Midtfyns Golfklub.

Klubben har ca. 360 medlemmer og er inde i en positiv udvikling. Derudover har vi ca. 3.000 greenfeegæster årligt. For at fastholde og udbygge denne udvikling, vurderer vi imidlertid, at der er behov for at forbedre vores faciliteter. Vi mener, at det er en forudsætning for at fastholde især de yngre medlemmer af klubben, da der ellers vil være en risiko for at de flytter til klubber med bedre faciliteter. Vi mener også at vi kan tiltrække flere medlemmer, dels gennem øget rekruttering ved åbent hus-arrangementer, men også gennem et udvidet samarbejde med de lokale skoler, både folkeskoler og efterskoler.

En undersøgelse fra Dansk Golf Union (DGU) har vist, at de fleste spiller golf for sportens skyld, dvs. for at blive dygtige til at spille golf. Det kræver naturligvis at der findes træningsfaciliteter der gør det muligt at træne de forskellige aspekter af spillet.

Projektbeskrivelse
Projektet omfatter etablering af træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne, og er tænkt som to bygninger, den ene bestående af overdækkede træningsfaciliter, og den anden til opbevaringsfaciliteter til golfvogne og golfudstyr.

Placering
Projektet indebærer også at aktiviteterne samles omkring klubhuset, og dermed vil styrke klubmiljøet og det sociale samvær i forbindelse med sporten. Da golfbanen blev anlagt, var det planen at der skulle være klubhus i den store bygning i Golfparken, hvor der også er parkeringspladser. De økonomiske forudsætninger har imidlertid ændret sig, og vi anser det ikke længere for muligt at bygge klubhus i dette område. Derfor vil vi samle aktiviteterne omkring det nuværende klubhus.

I dag ligger træningsfaciliteterne ca. 200 m fra klubhuset, men vi vil vende driving range om, så udslagsstederne ligger tæt på klubhuset. De nuværende udslagssteder er vist som B3 på nedenstående udklip fra lokalplan nr. 84, Ringe Kommune, maj 2006. B2 viser klubhuset, og de nye udslagssteder placeres umiddelbart nordvest for klubhuset. Det vil således stadig være det samme areal der anvendes som driving range.

De nye udslagssteder og opbevaringsfaciliteter til golfvogne og golfudstyr søges etableret på matrikel 1b, Bolteskov By, Ringe (ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune), umiddelbart øst for skellet. Se nedenstående skitser. Kommunens Byg-afdeling har vurderet, at etableringen kræver en ændring af lokalplanen, og der er taget kontakt til kommunens Planafdeling herom.

I forbindelse hermed ønsker vi at etablere adgang fra parkeringspladsen hen til klubhuset på den nordlige side af porten. Det indebærer, at der søges om at fjerne ca. 5-7 meter af sten- og jorddige fra klubhuset (porten til greenkeeperområdet) og i nordlig retning. Ansøgningen om digegennembrud er under sagsbehandling i kommunen.

Skitse over ønsket placering af udslagssteder (overdækkede måtter) og opbevaringsrum (buggyskur og bagrum) og sti langs klubhuset.
Skitse over matrikelskel (rød linje) og beskyttet sten- og jorddige (orange linje).

Bygninger

Der bygges som nævnt to bygninger.

Bygningen til træningsfaciliteter vil være et halvtag som er ca. 5 meter bredt og 30 meter langt, dvs. ca. 150 m2. Der vil blive plads til 10 udslagssteder under halvtaget. Det vil være lukket mod vest og åbent mod øst. Desuden etableres et antal ikke-overdækkede udslagssteder. I forbindelse med byggeriet skal driving range i visse områder planeres, og der skal etableres en sti langs klubhuset ud til parkeringspladsen samt hen til udslagsstederne.

Bygningen til opbevaringsfaciliteter består af to dele, dels til opbevaring af golfudstyr og dels parkering til golfvogne. Opbevaringsrummet vil være ca. 17 meter langt og ca. 6,5 meter bredt, dvs. ca. 110 m2. Bygningen isoleres og installeres med strøm så der er mulighed for opladning af eldrevne trolleys. Bygningen til parkering af golfvogne vil være ca. 26 meter langt og 3 meter bredt, dvs. ca. 80 m2. Det vil være et halvtag med åben indgang fra syd og lukket mod nord ud mod driving range. Der installeres strøm til opladning af de eldrevne golfvogne.

Bygningerne placeres så de afløser de eksisterende bygninger, dvs. containerne vest for hegnet og halvtag samt hytten øst for hegnet.

Projektet kan efter behov deles op i tre etaper, og vil i givet fald blive etableret i følgende, prioriterede rækkefølge:
1. Træningsfaciliteter
2. Bagrum
3. Buggyplads

Skitse over træningsfaciliteter, bagrum og buggyplads.

Etablering af opbevaringsrum og parkeringspladser til golfvogne vil også være tilgængelige for alle klubbens medlemmer, og giver tillige mulighed for udlejning af golfvogne til gæster.

Budget
Projektet forventes at koste 1.227.000 kr. i alt. Klubben bidrager selv med 150.000 kr. heraf. Se det vedlagte budget. Desuden søges om medfinansiering fra andre fonde. Hvis der ikke kan opnås finansiering til hele projektet på én gang, planlægges det gennemført i tre etaper:
1. Træningsfaciliteter 380.000 kr.
2. Bagrum 595.000 kr.
3. Buggyplads 252.000 kr.

Midtfyns Golfklub modtager ikke anlægstilskud fra kommunen, men et lokaletilskud, som i 2020 var ca. 28.000 kr.

Fritidsstrategi
Projektet passer godt ind i kommunens ’Strategi for fritids- og friluftslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019-2026’.
I visionen hedder det bl.a.:
Sammen om at skabe de bedste muligheder for et aktivt udeliv og stærke lokale fællesskaber.
I 2026 er vi kendt som ét af Danmarks bedste områder for foreningsliv, et aktivt udeliv og tilgæn-gelighed til mødesteder, der samler fritids- og friluftslivet.
Vi er særlig kendt for:
– de unikke muligheder i og omkring Ø-havet, Bakkerne, samt naturområdet Tarup-Davinde.
– stærke foreningsfællesskaber og mødesteder der samler.
– det lokale samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner.
– rummelighed – ved at borgere i alle aldre kan være aktive i fællesskaber, uanset særlige behov.
Projektet bakker netop op om at styrke de ’stærke foreningsfællesskaber og mødesteder der samler’, og desuden at udvikle ’det lokale samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner.’
I strategien er der beskrevet fire indsatsområder og hertil mulige handlinger:
1. Foreningsudvikling
Handlinger direkte målrettet en understøttelse og udvikling af foreningslivet.
2. Nye aktiviteter
Sammen med foreninger, lokale virksomheder og/eller
borgere har vi fokus på at igangsætte nye aktiviteter. Særligt fokus på aktiviteter, hvor nye bruger-grupper bliver aktive, og hvor selvorganiserede og organiserede mødes.
3. Mødesteder
Fysiske faciliteter til flere brugergrupper – fra hallen til madpakkehuset i skoven. Vi vil fokusere på faciliteter, hvor det
selvorganiserede og organiserede fritidsliv mødes.
Kan også være events o.l. hvor de forskellige grupper
mødes.
4. Ud i naturen
Handlinger der fremmer muligheden for at dyrke det aktive udeliv.
Projektet understøtter alle fire indsatsområder, idet det bidrager til udvikling af foreningslivet med nye aktiviteter og mødesteder i form af forbedrede fysiske faciliteter, som foregår via et aktivt udeliv.
I strategien lægges der også vægt på handlingernes geografiske spredning i kommunen:
Denne strategi fokuserer dog også på at udvikle det aktive udeliv på Ringeegnen, der har sine primære styrker på entreprenørskab, events/festivaler, friskole- og foreningsliv. Ringeegnen er et vigtigt bosætningsområde, hvor et stærkt foreningsliv og det aktive udeliv er en vigtig parameter i konkurrencen om tilflyttere.
Midtfyns Golfklub er netop et resultat af det entreprenørskab der altid har eksisteret på Ringeegnen, og som det er vigtigt at holde fast i for at tiltrække nye borgere til området.
I forhold til de beskrevne handlinger i strategien understøtter nærværende projekt især punkt B4:
’Flere unge fastholdes og seniorer inkluderes i foreningerne’, beskrevet med nedenstående handlinger
Motion, bevægelse og et samfundsengagerende dannelsesaspekt skal være muligt i alle livsfaser – fra vugge til grav – med særligt fokus på attraktive og involverende tilbud til de unge og senior-gruppen
Understøtte foreninger med elitesport – gode fysiske rammer og muligheder for tilpasning af uddannelse og arbejde er med til at fastholde unge i sporten, og samtidig uddanne sig

Midtfyns Golfklub, d. 30. januar 2021

No image available
On 30 december 2020

Nye handicapregler – ny rating af Midtfyns 18 hullers golfbane – ændret fordeling af handicapnøgler. Altsammen på én gang. Her pr. 1/1 2021 træder så de nye WHS handicapsystem i kraft.
Som mange sikkert har hørt så bliver ens golfhandicap fremover beregnet som et gennemsnit af de 8 bedste scorekort ud af de seneste 20 afleverede scorekort. Fra 1. januar 2021 vil man kunne se sit nye handicap i Golfbox – og det har allerede været muligt at ”smugkigge” et stykke tid.

20 scorekort

Ved overgangen til det nye WHS-system går Golfbox 3 år bagud for at finde op til 20 scorekort, og der er nogle ”opstarts-regler” for dem med færre end 20 registrerede scorekort. Jo færre scorekort der er afleveret jo mindre har Golfbox at regne på, og derfor bliver det nye handicap tilnærmet det nuværende handicap bedst muligt.
De fleste vil nok opleve at få et lidt højere handicap efter Nytår, men det skulle også gerne være et lidt mere retvisende handicap. Man skulle derfor få lidt lettere ved at spille op til sit handicap. Det nye handicapsystem er designet til, at alle scorekort fremover bør indtastes lige efter runden, altså hver gang man har spillet 9 eller flere huller. Alle runder spillet efter golfreglerne og med markør kan bruges – også flere på en dag ! Jo flere jo bedre – forstået på den måde at jo flere indtastede scorekort jo mere retvisende bliver handicappet.
I WHS Handicapsystemet er alle handicaps mellem 0 – 54 ”flydende”, altså ingen handicapgrupper som tidligere, og reguleringen sker løbende efterhånden som scorekortene bliver indtastet. Der er heller ingen ”lås” ved 36 i handicap som i det gamle system, og handicaps mellem 36 og 54 bliver nu også med decimaler. Nybegyndere starter stadig i ”handicap” 72 – men får ført et rigtigt handicap når de har spillet sig ned til 54.

Glidende gennemsnit

Matematik er jo noget underligt noget, og da handicappet bliver et glidende gennemsnit af 8 scorekort ud af de sidste 20, så kan man ikke være sikker på at handicappet bliver reguleret nedad selvom man afleverer et scorekort med f.eks. 38 point, og man kan heller ikke være sikker på blive reguleret opad selvom man afleverer et scorekort med få point 😊 Dette skyldes at det sidste indleverede scorekort jo erstatter det scorekort som var nr. 20 i scorearkivet – og hvis nr. 20 var et rigtig godt scorekort med mange point så kan man opleve at blive sat op i handicap med et nyt scorekort med 38 point !
Skulle man få lyst til at vide mere om det nye WHS – handicap system så er der på hjemmesiden golf.dk en masse gode informationer. Link : www.golf.dk/handicap

Bane rating – og nye handicap-nøgler

Dansk Golf Union var i efteråret ude at gen-rate vores dejlige golfbane, og denne rating bliver sat i kraft i Golfbox pr. 1/1 2021. Ratingens udgangspunkt (course rating) er stort set uændret, men ”slope” ratingen er blevet lidt ”venligere” så en handicapspiller får lidt hurtigere tildelt et ekstra slag. De fleste spillere vil derfor opleve at få et slag mere tildelt i det nye år på grund af den ændrede bane-rating.
Da den nye bane-rating forelå, besluttede bestyrelsen i Midtfyns Golfklub at bede DGU om lov til at få ”byttet” om på handicapnøglerne, så de ulige handicap-nøgler kommer på banens bagni og de lige på banens forni. Tilladelsen blev givet af DGU, da alle tal viser at banens bagni spiller sværere end forni, og derfor vil handicapnøglerne blive flyttet pr. 1/1 2021 samtidig med den nye bane-rating træder i kraft. Denne eneste forskel rent praktisk er, at en spiller med et ulige antal tildelte slag fremover vil have et slag mere på bagni i stedet for på forni. Endelig mente DGU også, at nogle af hullerne på banen burde have en anden handicapnøgle, da man i det handicapsystem ser anderledes på hvornår et golfhul skal have en let / svær handicapnøgle.

Der kommer altså nyt handicapsystem, ny bane-rating og ændring i handicapnøglernes fordeling. Alt på én gang.Man får måske et enkelt slag ekstra på grund af handicapsystemet, og måske et slag mere på grund af bane-ratingen, så i 2021 kan der virkelig laves point.

No image available
On 14 december 2020

Midtfyns golfklub har den 10. december fået leveret tre nye klippemaskiner:
1 stk. Baroness Semiroughklipper
1 stk. Baroness Fairwayklipper
1 stk. Baroness Greenklipper
Maskinerne er leveret af Lindholm Maskiner A/S i Vissenbjerg, der har import og salg af Baroness i Danmark. De er fremstillet i Japan.
Før købet har greenkeeperne Tony og Willy grundigt afprøvet maskinerne. Tony og Willy har givet udtryk for stor tilfredshed med maskinerne, hvad angår arbejdshastighed og ikke mindst kvaliteten af det udførte arbejde.

No image available
On 24 november 2020
formanden

Leif Hagelskjær

Klik her for at se alle dokumenter fra generalforsamlingen i pdf-format

Bestyrelsens beretning for året 2020 i Midtfyns Golfklub ved formanden:
Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub

2020 har i sandhed været et specielt år. Det gælder helt generelt, og også her i Midtfyns Golfklub. Bestyrel-sens beretning for året vil naturligvis bære præg af Corona-krisen, og hvad den har betydet for golfklubben, men der vil også blive plads til andre emner undervejs.
En golfklub er en alsidig størrelse med mange interesser og mange personer involveret. Det vil nok være umuligt at komme rundt om det hele, så jeg vil forsøge at komme ind på de forhold som bestyrelsen anser for at være de vigtigste for klubbens drift og udvikling.

Organisationen i Midtfyns Golfklub

I Midtfyns Golfklub har vi ikke færre end ti udvalg, der i samarbejde med bestyrelsen skal stå for drift og udvikling af klubben. Princippet er, at alle udvalg har en repræsentant fra bestyrelsen med, således at der kan refereres på første hånd om hvad der foregår i de enkelte udvalg. Formanden for det enkelte udvalg udpeges af bestyrelsen, og kan være bestyrelsesrepræsentanten, men er det ikke nødvendigvis.
Det er vigtigt, at vores udvalg har både kompetencer og beføjelser til at udføre arbejdet. Kompetencer, fordi det naturligvis øger mulighederne for at opgaverne løses på et højt niveau, og beføjelserne, fordi det er afgørende for motivationen hos frivillige at de bliver taget alvorligt, og rent faktisk har indflydelse på det de arbejder med. Det ligger os meget på sinde, og derfor kan det godt forekomme at vi henviser til et udvalg når I kommer til bestyrelsen med en eller anden problematik. Det er ikke fordi vi ikke vil tage os af det i bestyrelsen, men fordi det netop er vigtigt at lade de relevante udvalg tage sig af det, og kun bringe det ind i bestyrelsen hvis udvalget vurderer, at der er behov for det.
Vi har i år genoprettet vores Juniorudvalg, da vi heldigvis har fået en lille ungdomsafdeling, som vi rigtig gerne vil udvide og udvikle. Lars Dall-Hansen er formand, og har god hjælp fra Morten Henriksen, Rasmus Andersen og Anny Hessellund.
Efter initiativ fra Juniorudvalget har vi opsat udslagsnet i klubhuset, og vi forventer at det bliver stående så længe forsamlingsforbuddet alligevel forhindrer os i at samles ret mange i klubhuset. Udslagsnettet kan så-dan set benyttes frit, men golfsimulatoren vil vi lave en ordning for, således at man kan melde sig til at bruge det. Det kommer der mere om i et nyhedsbrev snarest.

Klubberne-i-klubben

En anden del af organisationen i klubben er klubberne-i-klubben. Vi har i Midtfyns Golfklub et godt socialt liv på tværs af aldersgrupper og sportsligt niveau, og det er noget som vi skal værne om. Klubberne-i-klub-ben er samlingspunkter for mange af vores medlemmers sportslige og sociale aktiviteter. Ud over de tradi-tionelle klubber-i-klubben som Mandag Morgen, Tirsdagsdamerne og Torsdagsherrerne, har vi også klub-ber-i-klubben, som henvender sig til en bredere skare af medlemmer. Kaninklubben spiller om onsdagen, og deltagerne er begyndere samt mere erfarne medlemmer, som deler ud af deres golfmæssige kunnen undervejs. Par match klubben spiller om eftermiddagen, sidste fredag i hver måned i sommerhalvåret.

Vintergolfen om lørdagen samler mange medlemmer til frisk luft og motion i den mørke tid. Normalt har det været sådan, at man møder op på et givet tidspunkt, og der trækkes lod om hvem der spiller sammen – en fremgangsmåde, som for det første er godt for integrationen af nye medlemmer, og for det andet giver vores medlemmer en god mulighed for at lære mange af klubbens medlemmer nærmere at kende. I år har det på grund af Corona dog været nødvendigt at ændre på det, så flere af klubberne-i-klubben har lavet tilmelding i Golfbox, så der har kunnet laves løbende start, og dermed overholdt Corona-reglerne.
Vi kommer forhåbentlig tilbage til en mere normal hverdag i løbet af 2021, så vi kan bevare det stærke fæl-lesskab som klubberne-i-klubben er med til at skabe.

Banen

Banen er klubbens vigtigste aktiv, da vi hverken har restaurant eller lejligheder til udlejning eller andre akti-viteter, som kan skaffe os indtægter. Banens stand er derfor afgørende for både medlemsrekruttering og tiltrækning af greenfeegæster.
Efteråret og vinteren var ekstrem våd og i korte perioder var vi nødsaget til at lukke for spil, men ellers har den været i god stand hele sæsonen, bortset fra nogle af teestederne, som i en tør periode i foråret ikke fik den mængde vand de skulle bruge, men det er der blevet rettet op på.
I bestyrelsen er vi af den opfattelse at banen står meget flot, og det har vi da også fået bekræftet mange gange i løbet af sæsonen, ikke mindst under DM for seniorer i august, hvor deltagerne roste banen i høje toner.
I begyndelsen af året fik vi en henvendelse fra kommunen som i samarbejde med bl.a. gymnasiet gerne ville hjælpe os med at få plantet nogle flere træer på udvalgte steder på banen. Det var vi meget lydhøre overfor og baneudvalgsformanden var med til møder hvor det blev planlagt. Så kom Corona, og det virker som de på kommunen helt har glemt projektet, trods flere forespørgsler. Vi ønsker fortsat at få plantet noget mere, så hvis nogen har interesse i det arbejde, vil vi gerne oprette et beplantningsudvalg.
I februar måned havde vi i bestyrelsen en dag med fokus på den langsigtede udvikling af klubben, og der drøftede vi hvilke områder vi gerne vil prioritere. Vi blev bl.a. enige om, at vi vil prioritere udvikling af banen og vores træningsfaciliteter højt, og hvis det ikke var for Corona, så ville det allerede være påbegyndt i år, men usikkerheden som Corona medførte, har betydet en udsættelse af de planer. I forbindelse med budget-tet for 2021, vil vi dog gerne vende tilbage til udviklingsplanerne.
Som det nok er de fleste bekendt, havde vi besøg af DGU i august for en gen-rating af vores bane. Vi har fået resultatet, og det betyder, at de fleste spillere får et ekstra slag på vores bane. I samme ombæring er handi-capnøglerne vurderet, og det har medført lidt ændringer. Begge dele gennemføres med virkning fra 1. januar 2021.

DM for seniorer, veteraner og superveteraner

I august var vi værter for DM for seniorer, veteraner og superveteraner. Arrangementet var naturligvis en stor mundfuld for vores klub, da der deltog omkring 160 elitegolfspillere fra hele landet. Det gik over al forventning og vi fik mange rosende ord med på vejen, både for banens stand og for afvikling af arrange-mentet, og jeg vil gerne her sende en kæmpestor tak til alle der bidrog hertil.

Siden september 2019 har vi haft to fuldtidsansatte greenkeepere. Det er ikke mange, men når det er af den kaliber, som dem vi har, og med den hjælp de får fra de frivillige, så går det faktisk ganske godt med at holde banen i god stand.

Begge greenkeepere har stort fokus på pasning og vedligeholdelse af maskinparken, og det kan også i år ses på regnskabet.
Medlemsudvikling og medlemsrekruttering
Det er en vedvarende og vanskelig opgave at øge medlemstallet, og på landsplan er antallet af medlemmer steget i år til en rekord på næsten 155.000 aktive golfspillere. Det er en stigning på 4,2 procent i forhold til 2019. I Midtfyns Golfklub er medlemstallet i samme periode steget fra 344 til 360, svarende til en stigning på 4,7 procent, dvs. det samme som på landsplan.
Denne udvikling er vel at mærke sket på trods af at vi ikke kunne afholde Golfens dag i april, men først i juni måned, og at den rekrutteringsindsats vi havde planlagt i foråret, blev spoleret af Corona.
Vi vil gerne fortsætte med vores model med træning, regeltimer, begynderspil og begynder-turneringer samt mentorordningen, men vi har behov for ekstra kræfter til at løfte opgaven. Derfor har vi i bestyrelsen et ønske om enten at etablere et selvstændigt rekrutteringsudvalg, eller evt. at udvide begynderudvalget med en gruppe der udelukkende tager sig af rekruttering, så hvis der er nogen af jer medlemmer der kunne tænke sig at deltage i det, hører vi meget gerne fra jer.

Greenfee

Vores indtægter fra greenfee er steget betydeligt i år, hvilket er meget glædeligt, og vi håber at det er ud-tryk for en længerevarende tendens. Vi håber og tror på at det ikke kun er en Corona-effekt, men også en effekt af at flere og flere hører om banen rundt i landet, og får lyst til at komme på besøg og spille på den. Antallet af solgte G5-kort er nogenlunde det samme som sidste år, men da prisen er steget fra 800 til 900 kr. er vores indtægter også steget lidt.

G5 er blevet til G6

Skt. Knuds Golfklub meddelte i september, at de ville træde ud af G5-samarbejdet, og de er nu kommet med i samarbejdet FGO (Fynske Golf Oplevelser). Det blev på den baggrund besluttet at G5-samarbejdet ville søge udvidelse andetsteds, og det har resulteret i, at Blommenslyst Golfklub og Golfklubben Lillebælt er kommet med i samarbejdet, så det nu er G6. I den nye aftale, er det indføjet, at der er en begrænsning på ti spillede runder på hver bane. Det er ikke noget Midtfyns Golfklub har ønsket, men det var der flertal for. Prisen for G6-kortet er 1.000 kr. i 2021.

Golfhæftet

Golfhæftet vokser hele tiden og dækker nu mere end 900 baner i hele Europa, og vi har hvert år mange gæster, som med Golfhæftet spiller her til reduceret greenfee. Husk hvis I vil købe Golfhæftet så at gøre det i klubben da vi modtager en fin provision.

Det sportslige

Elite
I 2020 kom der gang i Eliteudvalget og vi fik etableret et stærkt 1. hold, som rykkede op i 5. division. 2. hol-det spiller igen i 2021 i Kvalifikationsrækken.
Regionshold
Vi har i 2020 haft hele otte hold med i Regionsgolf. Veteran B holdet nåede kvartfinalen, hvor de blev slået ud, men rykkede op i A-rækken. Begge C hold kvartfinalen hvor de mødte hinanden. C2 vandt og gik i semi-finalen hvor de blev slået ud. Der var 2 D hold tilmeldt og de ene fik en flot debut med en andenplads kun få kamppoint fra at gå videre. Der har været en positiv og entusiastisk indstilling fra deltagerne, og vi for-venter at tilmelde flere hold i den kommende sæson.

Kaniner og superkaniner

Kaniner blev nr. 2 i sin gruppe. Der var desværre 2 klubber der trak sig, så det blev en beskeden turnering. Super kaniner vandt deres gruppe og spillede finale mod Svendborg og tabte med et enkelt hul.
Klubmestre
Klubmesterskabet blev afviklet d. 28. september efter at det måtte udsættes på grund af tåge fra d. 21. september. Tilslutningen var god og klubmestrene blev Niklas Gerbild i Herre rækken, Torben Dinesen i Herre Senior, Marius Dinesen i Ungdomsrækken, Judith Mortensen i Damerækken og Ivan Nielsen i Herre Veteran rækken.

Det frivillige arbejde i Midtfyns Golfklub

Det frivillige arbejde er livsnerven i en lille golfklub som Midtfyns, og er den lim der kitter det hele sammen så klubben kan fungere som en helhed. Vi har faktisk ca. 100 frivillige i klubben, dvs. næsten en trediedel af alle medlemmer, og det synes jeg er helt fantastisk, og det er også noget man i andre klubber misunder os. Det frivillige arbejde er en nødvendighed for at vi kan få det hele til at løbe rundt økonomisk, og er afgørende for at vi igen i år kan aflevere et pænt regnskab.
Derudover er det meget givende for klubbens sociale liv, det skaber fællesskab som er vigtigt for at holde på medlemmerne og alle der deltager, om det er den hårdt arbejdende kasserer, eller én der fandt tid til nogle timer på forårets arbejdslørdag, er de alle en del af fællesskabet.
Vi er i MGK så privilegerede, at vi altid kan finde nogen der vil løse en opgave, og alle der har ydet en ind-sats i golfklubben fortjener vores dybtfølte tak.

Midtfyns Golfanlæg A/S

Som det nok er de fleste bekendt, ejes golfbanen af Midtfyns Golfanlæg A/S. Vi har et godt samarbejde, da vi har én fælles interesse i drive og udvikle golfbanen og klubben. A/S’et har netop indgået aftale om leasing af tre nye maskiner til vedligeholdelse af banen. Derudover er de i gang med et projekt med at etablere et banetoilet mellem green på hul 12 og teestedet på hul 15. Det håber vi kan realiseres i løbet af 2021. Bestyrelsen vil gerne takke Midtfyns Golfanlæg A/S for et godt samarbejde i det forløbne år.

Sponsorer

Også vores sponsorer og samarbejdspartnere skal her have en tak for deres medspil i sæson 2020.
Sponsornetværket, som blev startet på initiativ af Niels Larsen sidste år, udvikles stadig, og omfatter nu ca. 20 deltagere.
Tak for i år!
Bestyrelsen:
Anny Hessellund, Anne Mette Nordtorp, Arne Larsen, Kurt Poulsen, Per Germansen, Sten Lunde og Leif Hagelskjær.
Ringe, den 16. november 2020

No image available
On 20 november 2020

I forbindelse med en ny banerating fra DGU har klubben også ønsket og fået godkendt en ny handicapnøgle. Begge ændringer vil træde i kraft den 1. januar 2021.
Det bliver jo samtidig med indførelse af det ny handicapsystem (WHS), så der bliver nok at sætte sig ind i hjemme i varmen inden det nye år. Sten Lunde har lovet at forfatte et indlæg om emnet inden nytår, så alle kan blive klædt ordentligt på, inden ændringerne træder i kraft.
Hvis du er særlig interesseret, er der på DGU´s hjemmeside netop offentliggjort hele teksten om WHS, og samtidig er der flere artikler der er lettere at fordøje – men fortvivl ikke – Golfbox klarer alt det praktiske.

No image available
On 30 oktober 2020

G5-samarbejdet bliver i 2021 til G6-samarbejde.
2 nye klubber er kommet med, mens Sct. Knud har ønsket at udtræde.
Samarbejdet består herefter af
Barløseborg Golfklub
Blommenslyst Golfklub (ny)
Golfklubben Lillebælt (ny)
H. C. Andersen Golfklub
Midtfyns Golfklub
Odense Eventyr Golfklub

Salget af kort har de senere år ligget stabilt omkring 750 svarende til omkring 25% af fuldtidsmedlemmerne. Spillerunder vil i 2020 slå alle tidligere rekorder og nærme sig 9500.
Med de nye muligheder forventer vi både stigning i solgte kort og spillerunder næste år.

Det nye G6-kort for 2021 vil være klar til salg omkring 20. november i klubberne. Prisen bliver kr. 1000,- og antal spillerunder hos hver klub begrænses til 10.

Kortet vil for 2021 være trykt i en ny farve ift. tidligere år. Sammen med kortet vil der blive udleveret en lille folder, som beskriver betingelserne for køb og anvendelse af G6-kortet.

Nærmere enkeltheder vedr. bestilling og udlevering af G6-kortet for 2021 vil blive kommunikeret ud, når kortene ligger i klubberne. En ide til julegave måske.

No image available
On 30 oktober 2020

En af vores spillere har sendt os denne ros efter at have besøgt banen:

Jeg spillede banen 29/10, og jeg må sige det er imponerende (mildt sagt), hvor gode greens er. Vi skriver slut sæson, og greens er som på en varm sommerdag.  Bolden ruller helt perfekt, og hurtigt., meget imponerende. Ud over greens er det en fornøjelse at se den generelle stand på banen, bunkers er flot vedligeholdt, teestederne er i orden igen, fairways er selvfølgelig mærket af tidspunktet på året, men ellers ok.

Stor ros til greenkeperne, og de frivillige.

Det eneste der er lidt ærgerligt, er at banens sværhedsgrad er for stor i forhold til de omkringliggende baner😃

Mvh Leif Boye-Roed – 686″

No image available
On 27 oktober 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Midtfyns Golfklub 2020:

Mandag den 16. november 2020 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe med flg. dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, indskud og medlemskategorier

  5. Forslag fra bestyrelsen.

  6. Forslag fra medlemmerne.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være økonomisk sagkyndig, og valg af revisor-suppleant

  9. Eventuelt

Ad. pkt. 3

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kassereren på hessellund@rokker.dk og vil ligeledes blive fremlagt i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad. pkt. 5

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen

Ad. pkt. 6

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer

Ad. pkt. 7

På valg til bestyrelsen er: Kurt Poulsen

Arne Larsen (ønsker ikke genvalg)

Per Germansen (ønsker ikke genvalg)

Sten Lunde (ønsker ikke genvalg)

På valg som suppleanter er: Lars Johannes Nielsen som 1. suppleant og Ralf Eriksen som 2. suppleant.

Ad. pkt. 8

På valg som revisor er Allan Lyhr Larsen og Pia Lykkegaard.

På valg som revisorsuppleant er Torben Smith.

Bestyrelsen – Ringe, den 28. oktober 2020

PS: Årsagen til at generalforsamlingen afholdes i Idrætscenter Midtfyn er, at vi derved kan undtages fra forsamlingsforbuddet, da vi kan sidde med min. 1 meters afstand og med ansigtet samme vej op mod en talerstol. Man skal bære mundbind, når man ankommer til generalforsamlingen og videre frem, til man igen har forladt bygningen.

No image available
On 27 oktober 2020

Da der er kommet strengere restriktioner om forsamlingers størrelse bliver årets Andematch afviklet på en anden måde end tidligere år. Denne måde at afvikle opfylder de seneste restriktioner fra myndighederne.

Der bliver løbende start og der er 3 par i hver starttid = 6 mennesker
Der er 10 minutter mellem hver starttid

Spillerne må ikke møde ind tidligere end 15 minutter før ens starttid
Startliste og scorekortene ligger klar på bord i klubhus. Spillerne henter scorekort.

Når man kommer forbi hul 6 er der også ”løbende suppe” forstået på den måde at flinke mennesker fra Hus- og serviceudvalget har suppe klar, og hvis alle hold bruger omkring 10 minutter på at spise suppe så burde vi kunne holde antallet ved klubhuset på under 10 mennesker

Efter runden har hver start-tid har sin egen præmie – fordeling; Det hold som laver flest stableford-point i bolden får ænder – det næst bedste hold får kyllinger og det tredje bedste hold får 1 lille flaske vin
Og når denne præmie-overrækkelse er slut, så skal spillerne køre hjem inden de næste spillere kommer til klubhuset.

Alt efter antallet af tilmeldinger kan der blive overskud af ænder / kyllinger. Hvis dette sker så vil der inden turneringen afvikles blive trukket lod mellem start-tiderne om hvilke starttider der er ekstra fjerkræ til.

No image available
On 22 oktober 2020

Baneudvalget skriver:

Nu er det så tiden hvor vi skal indstille os på at det kan blive vinter. Bladene skifter farve og nattefugten bliver i græsset til langt op af dagen. Nogle morgener er der rimfrost. Sko og trolleyhjul bliver fedtet ind i mudder. Alligevel er det dejligt at komme ud i den friske luft på denne årstid og vores bane er en af de baner der klarer vinterudfordringerne bedst.

Sådan indledtes sidste nyhedsbrev, og det er stadig gældende. Imidlertid skrev jeg noget om “spilleforbud” i de områder der var hegnet med snore, det er ikke korrekt. så nedenfor får I baneudvalgets udlægning efter et møde i mandags.

Greens er nu så bløde, at høje bolde efterlader nedslagsmærker. Sørg derfor at rette dine mærker op og gerne flere. Husk derfor altid din pitchfork.
Fairways er også så bløde, at der nu slås en del turf op. Læg turfen på plads og træd den godt til.
Derfor skal der spilles med oplæg, og bolden må renses.
Den nye regel om at spillerne må putte med flagstangen i hullet, har desværre den ulempe, at mange spillere tager bolden op af hullet uden at fjerne stangen. Dette medfører en stor risiko for at beskadige hulkanten med hånden eller putteren. Desuden er der enkelte, som forsøger sig med et kraftigt ryk i stangen for derved at få bolden op. Det resulterer ofte i, at koppen ryger med op. Så undlad dette. Vær forsigtig med hulkanterne, da der kun bliver stukket nye huller 1 måske 2 gange pr uge.
Rimfrost om morgenen og frost i det hele taget er et stort problem for græsset på greens, idet spil på greens under disse forhold knækker græsstrået lige i jordoverfladen, og græsset beskadiges og i værste fald går ud. Derfor er det strengt forbudt at spille til greens ved frost. Det kan i enkelte tilfælde medføre, at starttiderne ”skubbes” indtil frosten går af, ellers må der kun må spilles til vintergreens.
(Konstaterede overtrædelser af ovenstående restriktioner i forbindelse med frosne greens kan blive indberettet til bestyrelsen).
Der har í en tidligere skrivelse været anført, at der ikke må spilles indenfor de afgrænsede områder. Det er dog trollies og buggies, som ikke må komme/færdes indenfor. Der må gerne spilles.
Yderligere restriktioner kan komme på tale, hvis efterår og vinteren går golfbanen imod, men det er vores absolutte hensigt at holde banen mest muligt åben, også greens.
Husk, at vi alle er interesserede i, at vores bane er i bedst mulig stand til foråret, og vi henstiller derfor til medlemmerne, at de er behjælpelige med at ovennævnte respekteres.

 

No image available
On 15 oktober 2020

Det blev på det Fynske Formandsmøde i august måned besluttet, at i den Fynske Greenfee Ordning skulle greenfee stige fra 200 kr. til 250 fra næste sæson – 2021. Denne pris gælder for klubbens fuldtidsmedlemmer på hverdage fra den 1 januar 2021 i følgende golfklubber:
Odense Golfklub
Odense Eventyr Golf
Sct. Knuds Golf Club
Blommenslyst Golf Klub
Langelands Golfklub
Langesø Golf Club
Golfklubben Lillebælt
Vestfyns Golfklub
Faaborg Golfklub
Svendborg Golf Klub
Midtfyns Golfklub
H. C. Andersen Golfklub
Barløseborg Golfklub