Kanin-klubben

Kanin afslutning 2017.

Kanin turneringen 2017 blev afsluttet onsdag den 27. september med deltagelse af 40 spillere, som spillede 9 hullers ”Texas” golf. Efter golf runden, blev der uddelt præmier for dagen, måneden og året. Årets Kanin spiller blev Mogens Engberg med en score på 272. Årets HC . spiller blev Kathrine Aagaard Madsen med en score på 361. Der skal lyde et stort tillykke til de to vindere med de meget flotte resultater. Mogens Engberg takkede alle for den gode måde, han var blevet modtaget på i klubben. Vi har i gennemsnit pr. gang været 31 spillere og max 45. Det må siges at være tilfredsstillende, set i forhold til antallet af medlemmer i klubben. Der har været afviklet turneringer i gruppen 6- 12 kaniner og superkaniner med pæne resultater. Udover dette har Midtfyns Golfklubs kaninafdeling afviklet 18 huls turnering for kanin lederne i de øvrige klubber på Fyn. Her var der 40 ude at spille med efterfølgende spisning i klubben. På kanin klubbens vegne, skal der lyde en stor tak til de ”kaniner”, som valgte at blive i klubben og mødte op til træningen om onsdagen. Ligeledes en stor tak til alle HC. spillere, som mødte trofast op, så de kunne hjælpe kaninerne med spil og regler, samt ikke at forglemme det sociale samvær under og efter spillet, så vi kan bibeholde det gode klubliv. Selv om vi har sluttet for i år, så kan der spilles golf hele året. Vintergolf starter lørdag den 7. oktober kl. 10,00. Kanin turneringerne starter igen onsdag den 4. april 2018.

På kaninudvalgets vegne

Keld Larsen .

Onsdag den 5. april 2017 starter vi sæsonen med kaninturneringer.

Vi afvikler turneringer for kaniner med Hcp. 37-72, hver onsdag med gunstart kl. 17,00. Aflevering af scorekort og betaling bedes ske inden kl. 16,30. Hvis du/I først kan komme lidt senere, så kontakt kaninudvalget på tlf. 62 62 20 30 fra kl. 16,00 til kl.16,30. Turneringsform: 9 huller stabelford. Der dannes hold med 3 eller 4 spillere. Kaniner sendes ud på banen med min. én Hcp. spiller pr. hold. Det koster 10,00 kr. pr. gang at deltage. Matchfeé bruges til ugentlige præmiering til de 3 bedste hold. Hold nr. 1 vinder 3 bolde, nr. 2 vinder 2 bolde og nr. 3 vinder 1 bold. Der er også præmie til månedens kanin og Hcp. spiller. Alle præmier udleveres den første onsdag i måneden. Den dag er der også fællesspisning i klublokalet med hyggeligt samvær til en pris på ca. kr. 40,-. Der spilles hver onsdag indtil den 27. september, hvor vi slutter af med en afslutningsfest, hvor årets kanin og årets hcp. spiller hyldes og overrækkes en præmie.

Vi opfordrer meget til, at Hcp. spillere kommer og integrerer vore kaniner i det rigtige golfspil, samt skabe et godt socialt samvær i klubben.

Også i år har vi tilmeldt os til kaninturneringer med næsten alle klubber på Fyn. 6 -12 spillere turneringer (Hcp. 37-72). Superkanin-turneringer (Hcp. 37-42). Kniber det med at skaffe spillere til en match, kan man max anvende 2 spillere med Hcp. 36 – 33. Se hvor og hvornår der spilles under Turneringer, på Midtfyns Golfklubs hjemmeside. Vi får besøg af dem og vi besøger dem. Man kommer ud at spille golf på fremmede baner ”gratis” og møder kaniner som én selv.

Med ønsket om en god sommer. Kaninudvalget.

Turneringer med de fynske klubber 2017

Keld og Kirsten:

9-hullers kaninturneringer: Hcp.37-72

28.05.2017: Faaborg / Midtfyn (ude)

18.06.2017: Midtfyn / Blommenslyst (hjemme)

25.06.2017: Midtfyn / Vestfyn (hjemme)

27.08.2017: Odense Golfklub / Midtfyn (ude)

Afslutning Langesø Golfklub 14.10.2017 kl. 13,00

Gunhild + Henning:

>Superkaniner: Hcp. 37-42. (undtagelsesvis kan suppleres med hcp. 33-36)

30.04.2017: Midtfyn / Vestfyn Golfklub (hjemme)

14.05.2017: Golfklub Lillebælt /Midtfyn (ude)

22.05.2017: Odense Eventyr / Midtfyn (ude)

28.05.2017: Midtfyn / Odense Eventyr (hjemme)

06.08.2017: Midtfyn / Golfklub Lillebælt (hjemme)

10.09.2017: Vestfyn Golfklub / Midtfyn (hjemme)

Formand: Keld Larsen
tlf: 29 66 06 31
hlkldk@post.tele.dk
Medlem: Hanne Nielsen
tlf: 26 37 73 08
hn-el@midtfyn.net
Medlem: Soya Nielsen
tlf: 29 70 22 45
soya@5750.dk
Medlem:: Bente Clausen Poulsen
Tlf: 60 93 21 12
henningcp@gmail.com
Medlem:: Henning Clausen Poulsen
Tlf: 24 94 97 34
henningcp@gmail.com
Medlem: Ulla Nielsen
Tlf: 40 10 91 91
jbogebjerg@mail.com
Medlem: Jan Nielsen
Tlf: 20 10 00 66
jbogebjerg@mail.com
Medlem: Kirsten Koch
Tlf: 30 25 92 39
kirsten.koch@skolekom.dk
Medlem Arne Malmos
tlf: 62 67 18 36
arne.malmos@5750.dk