Tirsdagsdamer

 

Klik i menuen til venstre for at finde aktivitetsplan og anden information om dameklubben

                                                     

 

NYHEDER 2017.

Start pr. 1. august. Kontingent 125 kr.

Information ved åbningsmatchen:

Præmier 2017: En 1. præmie og 3 klappræmier hver måned ved månedssamlingerne.

Lis har 4 birdiepræmier. Man kan melde sig som birdiesponsor med præmier á 50 kr. (noget til bag’en). Hvis der bliver præmier til overs, bruges de som klappræmier ved årsafslutningen.

Baneblokeringer tirsdage: 8.50 – 9.20 og 16.50 – 17.10. Ved månedsafslutning blokeres 16.10 – 17.10. Bestil selv tid, hvis der disse dage spilles om formiddagen. I juli måned skal man også selv bestille tider.

Husk at skrive jer i mappen, når I spiller. Mappen ligger i 3. skab fra højre, hvis den ikke ligger fremme.

Tirsdagsdamernes telefonnumre er hængt op på opslagstavlen.

Kontingent m.m. kan betales på kontonummer: 0828-0003033384 (husk navn).

Aktivitetsplan for 2017

 

Information:

Målsætning: Vi ønsker at sprede glæde ved golfspillet og styrke det sociale samvær. Målgruppen: Klubbens damer, som er fyldt 18 år og har gyldigt DGU-kort. Kontingent: Kr. 250 årligt, som betales ved sæsonstart.

KONDITIONER pr 1. august 2016:

Alle spiller 9 huller.

Præmier til månedens vinder: 2, 3 eller 4 bedste resultater ud af 3, 4 eller 5 spilledage. Årets vinder: Samlet pointtal for alle spilledage lægges sammen for hele sæsonen.

Der vil være handicapregulering af spillere der går bedre end handicap, men spillerne der spiller til handicap eller over vælger frit, om de vil spille EDS.

Spillerne vælger selv, om de vil fortsætte og spille 18 huller, men det er kun de 9 huller, der er tællende. Ved følgende spilleformer kan der ikke reguleres handicap: Holdturneringer og norsk stableford.

Se i øvrigt opslag i klubhuset”!

Ture m.m.:

 

Formand:  Tove Hagen Madsen Tlf: 26 83 65 02 tove.hagen@post.cybercity.dk
Sekretær: Anne Grethe Rasmussen Tlf: 61 72 68 12 agrasmussen51@mail.com
Kasserer: Ulla Nielsen Tlf: 40 10 91 91 jbogebjerg@gmail.com
Årsberetning ved afslutning på tirsdagsdamesæsonen 2016

Det er dejligt at se så mange fremmødte.

Vi er 33 medlemmer i dameklubben, hvilket må siges at være helt pænt ud af 64 seniordamer, som var betalende medlemmer i klubben ved årets start.

Sæsonen startede den 5. april med åbningsmatch i regnvejr. 21 damer deltog i matchen og 22 deltog i den efterfølgende spisning. Den 20. maj var vi inviteret til at deltage i Lady Fyn i Vestfyns Golfklub sammen med de øvrige fynske klubber. Vi var 7, der deltog herfra. Vi fik en delt 2. plads – et pænt resultat af vores lille klub. Efter pausen i juli måned besluttede vi i udvalget at ændre konditionerne for handicapregulering pr. 1. august, således at spillere, der går bedre end handicap reguleres. Pink Cup løb af stablen her i klubben den 6. August. 51 deltagere var tilmeldt: 19 damer og 32 herrer. Vi er taknemmelige for, at mændene bakker op om arrangementet. Resultatet blev godt 11000 kr. Der kom et par kraftige regnbyger undervejs, men ellers var det en fin dag. Efter matchen deltog ca. 30 af spillerne i spisningen. Midtfyns Golfklub blev senere udtrukket til at deltage i landsfinalen, som fandt sted i Barløseborg Golfklub. Ved starten på eftersommersæsonen den 9. august spillede vi Norsk Stableford med efterfølgende spisning på Golfblik. 22 medlemmer var med. 23. august var 19 damer på udflugt til Blommenslyst Golfklub med spisning bagefter udenfor Hønsehuset. Det var en rigtig god dag med perfekt golfvejr. Den 30. august skulle der spilles 18 huller. Vi måtte bagefter konstatere, at på det tidspunkt af året kan man ikke nå 18 huller, når man slår ud kl. 16.30. Det har vi taget til efterretning i udvalget. I dag har vi så afsluttet sæsonen med Texas Scramble.

Det har været en god sæson med pænt fremmøde. Tak for opbakningen til alle. Vi har været cirka 20 deltagere ved spisninger og månedssamlinger. Vi har tilgodeset vore sponsorer ved at få mad forskellige steder fra.

Tak til Lis, som har sponsoreret birdiepræmierne i 5 år. Lis stopper som sponsor, men har 4 birdiepræmier endnu til næste sæson. Hvis nogen ønsker at være birdiesponsor fremover, kan de henvende sig til udvalget.

Tak for godt samarbejde til Jenny og Lene, som ønsker at træde ud af dameudvalget.

Vi har i år forsøgt at lave telefon- og maillister. Hvis alle skal med på listen kræver det, at man skriver sine oplysninger ind i Golf-box.

Tak for i år.

Tove Hagen Madsen Referat af medlemsmøde tirsdag den 27. september 2016

1. Beretning Formandens beretning fremlagt og godkendt.

2. Økonomi Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

4. Valg Jenny Knoth og Lene Lunde ønskede at træde ud af udvalget. Tak for indsatsen.

Anne Grethe Rasmussen blev valgt ind i udvalget.

Ingen andre ønskede at stille op.

Tilsagn om praktisk hjælp ved arrangementer.

Der hænges opslag i klubhuset, så man kan skrive sig på.

5. Samlet drøftelse/evaluering Forslag om at slå ud kl. 17, også ved månedsarrangementer.

Ingen indvendinger imod, så det effektueres fra næste sæson.

6. Eventuelt Intet.

Referent: Tove Hagen Madsen