Tirsdagsdamer

TIRSDAGSDAMER I MIDTFYNS GOLFKLUB 

Nyheder

NYHEDER 2019

NYT!

Konklusionen på medlemsmødet den 30. april blev, at vi fra maj måned spiller med pointsystem igen.

Samtlige stablefordrunder er tællende på de første 9 huller.

Månedens vinder er den, der har flest points ved månedsafslutningen.

Der uddeles 1. præmie, birdiepræmier og klappræmier den sidste tirsdag i måneden.

Husk at aflevere scorekort i mappen og notére birdies.

Information

Målsætning: Vi ønsker at sprede glæde ved golfspillet og styrke det sociale samvær.
Målgruppen: Klubbens damer, som er fyldt 18 år og har gyldigt DGU-kort.
Kontingent: Kr. 250,- årligt, som betales ved sæsonstart. Kontonummer: 0828-0003033384 (husk navn).
KONDITIONER pr. 1. april 2019:
Der spilles uden pointsystem.
Spillerne vælger selv, om de vil spille 9 eller 18 huller.
Man skal skrive EDS ved spilstart, hvis man vil reguleres.
Man sørger selv for regulering.
Der er månedsafslutning med klappræmier og birdiepræmier den sidste tirsdag i måneden.
Ved følgende spilleformer kan der ikke reguleres handicap: Texas Scramble, Norsk Stableford og Snore Match.
Se i øvrigt opslag i klubhuset!

Program 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

Vi er 29 medlemmer i tirsdagsdamerne. Heraf er 3 meldt ind efter sommerpausen. En deltagelse i dag af 24 medlemmer må siges at være et pænt fremmøde.

Her ved slutningen af en fantastisk golfsæson vejrmæssigt, kan vi næsten ikke forstå, at vi startede med at aflyse golfspillet ved sæsonstarten den 3. april. Der var sne og vand på banen. 18 damer var mødt frem. Vi spiste smørrebrød og fik information om sæson 2018.

Ved månedsafslutningerne før sommerpausen var der ikke så stort fremmøde. Efter sommerpausen har ca. 20 spillere deltaget pr. gang.

Den 15. maj var vi 8 deltagere til Lady Fyn i Fåborg Golfklub. Der var 60 deltagere i alt fra hele Fyn. Næste år er Midtfyns Golfklub vært for Lady Fyn den 21. maj.

Den 19. juni var der arrangeret udflugt til Svendborg Golfklub om eftermiddagen fra kl. 14.30. Der var 14 deltagere. Efterfølgende var der spisning og præmieoverrækkelse i restauranten. Vi havde lovet at arrangere en eftermiddagsudflugt. Men kun 3 af de deltagende damer plejer at spille om eftermiddagen. Vi regner derfor med at lave en formiddagsudflugt igen næste år.

4. august afviklede vi Pink Cup med 59 deltagere, 21 damer og 38 herrer. Udover præmiekassen fra Kræftens Bekæmpelse havde Ulla indhentet sponsorpræmier fra lokale handlende. Derfor var der mange gevinster til lotteriet. Vi kunne sende ca. 17.000,- kr. til brystkræftforskningen. Næste år afvikles Pink Cup søndag den 11. august.

Efter sommerpausen spillede vi Norsk Stableford med spisning bagefter. Der var herunder præmieoverrækkelse for dagens spil og for juni måned.

Med spil og spisning i dag er sæsonen i tirsdagsdamerne slut. Tak til Anne Grethe for at holde styr på resultaterne og til Ulla for at administrere kontingentet.

Tak for denne sæson til alle spillere i dameklubben.

Tove Hagen Madsen

Medlemsmøde

Referat af medlemsmødet

tirsdag, den 25. september

1. Årsberetning: Tove fremlagde årsberetningen.

2. Økonomi: Ulla fremlagde regnskabet. Der er et overskud på kr. 1.111,- i 2018. Herunder drøftelse af betaling pr. gang Enighed om at betale 250,- kr. ved sæsonstart (125,- kr. hvis man starter efter sommerpausen).

3. Indkomne forslag: Forslag om, at spillere med handikap under 25 ikke reguleres på 9 huller – drøftes under pkt. 5. Eftermiddagsudflugt for spillere, der er på arbejdsmarkedet eller evt. en weekenddag. Enkelte syntes, det var en god idé, alternativt 2 dage, men ingen ønskede at arrangere.

4. Valg Ønske om flere medlemmer i dameudvalget, gerne it-kyndige. Der var ikke flere, der ønskede at være med i udvalget, men Janne Skalshøj tilbød at hjælpe til ved Pink Cup, og Karen Danielsen, Anne Mette Nordtorp, Anny Hessellund og Louise Larsen tilbød deres hjælp ved afvikling af Lady Fyn.

5. Samlet drøftelse/evaluering Skal vi have et andet pointsystem? Skal der reguleres hver gang? Vi enedes om at spille uden pointsystem næste sæson. Skriv EDS ved spilstart, hvis man vil reguleres. Man regulerer sig selv. Månedsafslutning med klappræmier. Evalueres ved sæsonstart.

6. Eventuelt Intet.

Referent: Anne Grethe

Tirsdagsdame udvalg

ToveHagenMadsen-200x200

Formand:
Tove Hagen Madsen
Tlf.: 26 83 65 02
tove.hagen@post.cybercity.dk

Ulla-Nielsen 200x200

Kasserer:
Ulla Nielsen
Tlf.: 40 10 91 91
jbogebjerg@gmail.com

Anne grethe-200x200

Sekretær:
Anne Grethe Rasmussen
Tlf.: 61 72 68 12
agrasmussen51@mail.com