Ungdomsafdeling

De unge i gang med træningen

Midtfyns Golfklub har i 2020 fået etableret en ungdomsafdeling med så mange spillere, at der er  en egentlig ungdomstræning.
Lars Dall-Hansen er formand for et nyt ungdomsudvalg og står for træningen sammen med Morten Henriksen og Rasmus Friis Andersen. Der trænes i 2020 mandage kl. 16.30-18.00, foreløbigt frem til 12. oktober.

Der er ca. 30 i aldersgruppen mellem 12 og 24 år, og det er nogle af de unge selv der har efterspurgt fællestræningen.

Junior/ungdomsudvalget består af:

Formand:
Lars Dall-Hansen
Tlf.: 72 53 14 55

larsdall58@gmail.com

Medlem:
Morten Henriksen
Tlf.: 24 40 10 48

Donville4@gmail.com

Medlem:
Rasmus Friis Andersen
Tlf: 28 98 75 24

rasmusfriisa@gmail.com

Medlem:
Anny Hessellund
Tlf.: 22 95 05 11

ah@midtfynsgolfklub.dk

Træner:
Claus Berg
Tlf.: 26 29 21 51
Clausberg_9@hotmail.com