Banen er lukket fredag 26/8 kl. 14:00 – 18:00 (40 personer)

Banen er lukket lørdag 27/8 kl. 14:00 – 15:00 (GASA)

Banen er lukket tirsdag 20/9 kl. 8:00 – 14:00 (Claus Berg)

Banen er lukket fredag 23/9 kl. 14:00 – 15:00 (Lactosan)