Generalforsamling

I den forløbne uge har Midtfyns golfklub afholdt den ordinære generalforsamling. Med 75 stemmeberettigede mødt frem var det en fin generalforsamling.. Da formand Ivar Knoth ikke ønskede genvalg, blev Leif Hagelskjær efter en afstemning valgt ind i bestyrelsen. Også suppleant posterne var til afstemning – Søren Holm blev 1´suppleant og Lars Johannes Nielsen blev 2´suppleant. Referat fra generalforsamling 2017 og formandsberetningen vil i næste uge blive lagt ud på hjemmesiden.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Peter Larsen som fornand, Leif Hagelskjær som næstformand og Anny Hessellund som kasserer. De øvrige medlemmer er fortsat Sten Lunde, Erik Jeppesen, Per Germandsen og Anne Mette Nordtorp.