Efter generalforsamlingen d.22/11 hvor 2 nye blev valgt ind i bestyrelsen. Har denne konstitueret sig:

Leif Hagelskjær (Formand), Arne Larsen (næstformand), Anny Hessellund (kasserer), Anne Mette Nordtorp, Sten Lunde, Per Germandsen og Kurt Poulsen

De ønskes en god sæson !