Fra 1.november skal der spilles med oplæg på alle kortklippede arealer på golfbanen. Hcp. regulering kan finde sted sålænge der spilles til normale greens. Boldopsamlingen er fra denne dag “selvhenter”. Indtil nærmere meddeles kan der stadig køres i buggy.