Referat af netværksmødet 30. september 2020

Referat af netværksmødet 30. september 2020

Mødet blev holdt i klubbens lokaler. Til stede var:

Stefan fra Mark og Storm – Anette fra Ryslinge Tagdækning – Marianne fra Nima og Morten fra Flemming El.

Desuden sponsorudvalgets medlemmer, Niels Larsen (formand og sponsor), Anny Hessellund (medlem af klubbens bestyrelse), Pia Lykkegaard og Erik Brogaard.

Dagsorden for mødet:

Dagsorden :

  1. Velkomst

  2. Præsentation af den enkelte/firma ( tag visitkort med til omdeling)

  3. Sidste nyt fra sponsorerne

Hvad synes sponsorerne om sponsordagen. Hvad skal blive og hvad skal evt. ændres.

  1. Sidste nyt fra Sponsorudvalget v/ Niels Larsen

  1. Sponsorater fremover.

  1. Sidste nyt fra bestyrelsen v/ Anny Hessellund

  2. 10 minutters netværk på kryds af bordet

Niels Larsen bød velkommen og udtrykte ønske om, at flere af klubbens sponsorer vil bakke op om netværksmøderne, ikke bare for klubbens skyld, men især for selv at få et større udbytte af deres sponsorater. Covid-19 bærer selvfølgelig en stor del af skylden for, at der ikke ved de seneste møder efter den påtvungne pause på tre måneder har været så mange deltagere som tidligere. Nogle har direkte forbud af arbejdsgiver mod at deltage i eksterne møder, andre tør ikke løbe unødige risici for at blive syge, da det vil kunne få alvorlige følger for deres forretning.

Fra klubbens side gør vi, hvad vi kan for at minimere risikoen.

Om sponsordagen

Sponsordagen, der blev afviklet i godt vejr fredag den 18. september om eftermiddagen med 32 deltagere, blev rost af deltagerne i netværksmødet.

Per Emil Eskildsen fra Nordfyns Bank kunne ikke deltage i mødet, men havde på forhånd sendt denne vurdering af sponsordagen:

”Jeg synes at sponsordagen var en god oplevelse – men nu havde jeg jo, undtagelsesvist, også to gæster med, som oven i købet faldt rigtigt godt i hak med hinanden. Og som begge vandt præmier, ikke at forglemme.

Vi nåede ikke at få undervisning af Jan, hvilket var en smule synd for dem, selvom de klarede sig OK alligevel.

Så mit forslag vil være at med en gentagelse, med lige så mange deltagere, som er uden DGU-kort, kunne det være en ide at vi på forhånd aftalte at der var en person som vejledte på driving-range og en anden som vejledte på putting-green.

Men det var sgu en god dag og ros til vejrguderne, køkkenpersonalet og alle de øvrige frivillige.”

Morten havde haft en god oplevelse, men kunne ønske, at flere havde meldt sig til. Der var jo mulighed for at tage en eller to gæster med. Han foreslog, at alle kunne tage en gæst med, og så kunne man tage en del flere med mod en mindre betaling til dækning af udgifter til mad m.m. Anette ser gerne, at deltagerne bliver blandet til sammenkomsten med præmier og middag bagefter, så man ikke nødvendigvis skal være sammen med dem, man har spillet med, hele tiden. Desto flere man kan netværke med en sådan dag, desto bedre. En mulighed kunne være at lave bordkort, eller lægge alles navne i en æske, så deltagerne bliver spredt ud over bordene. Gæster skal dog have lov at sidde ved deres vært, hvis de ønsker det.

Der var tilfredshed med, at tilmeldingslisten sendes ud i god tid inden sidste frist for tilmelding, så alle kan se, hvem der kommer. Det kan få flere til at melde sig til.

Ny prisliste

Her på hjemmesiden kan du nu se den nye, reviderede prisliste for sponsorater. Niels Larsen gennemgik den og slog fast, at det er billigt at komme med i et netværk og blive eksponeret med logo på denne måde. Mark sagde, at det er en god måde at få viden om, hvad der sker i lokal-samfundet, på. Det kan også økonomisk nemt kaste noget af sig på sigt. Han og andre opfordrede til, at klubben prøver at få fat i nogle af dem, der ikke er med i f.eks. handelsstandsforeningen eller andre foreninger, så de også kan komme med i et netværk.

Mark omtalte en kommende hjemmeside mitmidtfyn som skal være en platform for både potentielle beboere i Ringe og omegn og nuværende beboere. En platform, hvor man kan få viden og kontakter. Her vil golfklubben også kunne få omtale af de større arrangementer.

Begivenheder siden sidst

Klubbens kasserer, Anny Hessellund, omtalte begivenheder sidste møde. Her har været nogle turneringer, golfxperten med ca. 100 deltagere, nielsen cup med knap 170 deltagere og en turnering for klubbens 125 frivillige med 70 deltagere. Her havde Albani stået for præmierne. Tilbage er afslutningsturnering, andematch og gløgg-match.

Klubben har også indledt et samarbejde med Tingagerskolen, hvor tre 9. klasser får lov at komme på drivingrange og puttebane en times tid fra morgenstunden for at prøve kræfter med spillet. Det kan forhåbentlig give nogle nye medlemmer næste år. Vi er jo ved at få gang i en ungdomsafdeling, der er startet op for alvor i år.

Pia Lykkegaard fremhævede, at det altså ikke er så dyrt at spille golf, som mange tror, især ikke for de unge, hvor golf sagtens kan konkurrere prismæssigt med andre sportsgrene som fodbold.

Anny Hessellund sluttede af med orientere om det netop afsluttede regnskabsår, der er i plus med vores 280 medlemmer og gode indtægter fra greenfee-spillere, hvor også DM har skabt øget interesse i det ganske land.

Mindst 20 med til møderne

Til slut blev der givet udtryk for håb om, at der, når Covid-19 krisen er overstået, kan komme mindst 20 med til netværksmøderne, så udbyttet bliver større. Niels Larsen kunne oplyse, at selv om der kun var fire deltagere i dag, så havde de fået afbud fra 10, så der er bestemt interesse for at være med. Det gælder bare om at få øget denne interesse i tiden fremover til gavn for både klubben og sponsorerne. Klubben bruger jo også sponsorerne til de opgaver så som madlevering, der skal løses hen ad vejen. Så allerede der kan der være noget at hente.

Mødet sluttede som sædvanligt med 10 minutters netværkssnak hen over bordet.

Næste møde 28-10-2020 samme tid hos Jonas Jacobsen i Superbrugsen i Ringe.

Husk tilmelding af hensyn til rundstykker til Anny på 22950511 eller ah@midtfynsgolfklub.dk