Sponsorer en stærekasse

I kampen mod stankelben- og gåsebillelarver på golfbanen er stærene en vigtig allieret. De skader ikke de tætklippede arealer så meget som rågerne. Derfor er det efter aftale med bestyrelse og baneudvalg besluttet at forbedre boligforholdene for stærene, og derigennem forhåbentlig tiltrække flere ynglende par til golfbanen.
Der er foreløbig fremstillet 27 stærekasser i god kvalitet, og klubben har betalt for materialerne. Kasserne vil blive opsat på egnede steder i god tid inden stærenes ankomst.
Du kan nu som medlem at være med til at forbedre biodiversiteten på banen, idet du har mulighed for at sponsorere en eller flere af de fremstillede stærekasser. Prisen er kr. 200,- pr. kasse, og hver enkelt kasse vil blive nummereret, så der i løbet af sæsonen vil være mulighed for at holde øje med ens egen kasse.
Overskuddet ved salget af stærekasserne vil blive anvendt i det videre arbejde for at forbedre biodiversiteten og beplantningen på golfbanen.
De medlemmer som sponsorerer en kasse vil få fremsendt et diplom med nummeret på stærekassen. Det kunne være en god julegave i denne tid.
Hvis du er interesseret bedes du sende en mail til Ivar Knoth på knoth@5750.dk og samtidig indbetale sponsorbeløbet på kr. 200,- pr. kasse til klubbens kasserer Anny Hessellund på konto nr. 59941209849 eller mobile pay nr. 93022