Sponsorkoncept

Koncept
Den kraftigt stigende oplevelsesøkonomi og et deraf følgende ændret forbrugsmønster, afstedkommer  nye krav til virksomhedernes kreativitet i såvel produktsammensætning som markedsføring.

Der stilles krav til virksomhederne om synlighed og “Branding” og et tættere forhold til forbrugerne i markedsførings processen.

Midtfyns Golfklub ønsker at fremstå som et attraktivt supplement til de sædvanlige udbud af markedsførings muligheder over for virksomheder, der ønsker nye initiativer i deres salgsfremmende foranstaltninger.

Midtfyns Golfklub tilbyder virksomhederne muligheden for mere synlighed via en bred vifte af reklamemuligheder som skiltning, hjemmeside, fladskærm i klubhus, baneguide, og andre medier samt specialarrangementer. 

Det er Midtfyns Golfklubs målsætning i stort omfang at forsøge at anvende sponsorernes produkter eller tjenesteydelser for her igennem at støtte sponsorerne og bidrage til en styrkelse af samarbejdet og den loyalitet, der tilsigtes mellem parterne.

Midtfyns Golfklub håber igennem et tæt og gensidigt udbytterigt samarbejde med virksomhederne i lokalsamfundet at skabe vækst og mere værdi for Midtfyns erhvervsliv.

Følgende fundamentale elementer indgår i Midtfyns Golfklubs sponsorkoncept:
Det skal være attraktivt at være sponsor i Midtfyns Golfklub;
Der skal være en fin balance imellem vore ydelser og sponsorernes modydelser;
Der forudsættes flerårige samarbejdsaftaler, hvor sponsorerne anvender Midtfyns Golfklub i PR henseende;
Klubben promoverer sponsorernes produkter og tjenesteydelser – i klubregi – ved indkøb og præference;
Samarbejdet skal baseres på gensidig loyalitet og sunde forretningsmæssige principper;
Midtfyns Golfklub tilbyder sponsorerne en bred vifte af reklamemuligheder.
Bliv sponsor i Midtfyns Golfklub

Golf er en meget populær sportsgren der bliver ved med at udvikle sig, der er nu mere  end 160.000 golfspillere i Danmark.
 
Også hos sponsorerne har golf en stigende popularitet.

Midtfyns Golfklubs flotte og repræsentative anlæg vil  danne en perfekt  ramme for sponsorer og deres arrangementer.

Vores klub har derfor en bred basis af firmaer, der har valgt at sponsorere klubben.

I Midtfyns Golfklub er vi meget glade for vores sponsorer. Og vi er glade for at kunne tilbyde differentierede former af sponsorater.

I øjeblikket har vi sponsorater inden for følgende kategorier:

Teestedssponsorat
Drivingerangesponsorat
Matchsponsorat
Andre Sponsorer
Er De interesseret i at blive sponsor i Midtfyns Golfklub, kan De kontakte: Arne Malmos, tlf. 22931896
email: arne.malmos@5750.dk