Åbner for spil i Klubber i Klubben

Åbner for spil i Klubber i Klubben

DGU har nu åbnet op for at aktiviteter i Klubber-i-klubben kan åbnes, så hvis I vurderer, at jeres klub-i-klubben kan åbnes forsvarligt, er der grønt lys fra bestyrelsen, meddeler formand Leif Hagelskjær.
Klubhuset vil stadig være lukket.
Der vil blive udsendt retningslinier når det enkelte udvalg har besluttet disse, og derunder dato for evt. opstart.

De beskrevne retningslinier skal naturligvis stadig overholdes, se nedenfor.

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

Deltagerne bør ankomme til golfbanen umiddelbart før aktivitetens påbegyndelse og køre hjem umiddelbart efter afsluttet aktivitet. For turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger ikke bør finde sted.
Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør foregå online.
Registrering af scores bør foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen.
Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning**
SMS’e sit resultat til turneringsledelsen
Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen
Andre kreative løsninger
Turneringer bør afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
Træningsfaciliteter anpasses i forbindelse med aktiviteten, så de generelle anbefalinger fortsat overholdes.

Andre praktiske anbefalinger

Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bagrum ad gangen
Såfremt toiletfaciliteter holdes åbent, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.
Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres.
Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræft via. Golfbox ap