Loader
 

Author: Camilla Windfeld-Lund

Greens er nu så bløde, at høje bolde efterlader nedslagsmærker. Sørg derfor for at rette dine mærker op og gerne flere. Derfor er en pitchfork obligatorisk Det er konstateret, at der er enkelte spillere, som benytter hul 18's green som indspilsgreen, også med stor afstand. Dette er absolut No Go. Det samme gælder ved putting green. Altså træning i indspil må kun foregå til den lille indspilsgreen ved siden at putting green. Korte chip på 2-3 m. må dog godt foretages ind til putting green. Fairways er også så bløde, at der nu slås en del turf op. Læg turfen på plads og træd den godt til. Derfor skal der spilles med oplæg på alle kortklippede arealer, og bolden må renses. Den nye regel om, at spillerne må putte med flagstangen i hullet, har desværre den ulempe, at mange spillere tager bolden op af hullet uden at fjerne stangen. Dette medfører en stor risiko for at beskadige hulkanten med hånden eller putteren. Desuden er der enkelte, som forsøger sig med et kraftigt ryk i stangen for derved at få bolden op. Det resulterer ofte i, at koppen ryger med op. Så undlad dette. Vær forsigtig med hulkanterne, da der kun bliver stukket nye huller 1 måske 2 gange pr. uge. Rimfrost om morgenen og frost i det hele taget er et stort problem for græsset på greens, idet spil på greens under disse forhold knækker græsstrået lige i jordoverfladen, og græsset beskadiges og i værste fald går ud. Derfor er det strengt forbudt at spille til greens ved frost. Det kan i enkelte tilfælde medføre, at starttiderne ”skubbes”, indtil frosten går af, ellers må der kun spilles til vintergreens. Der har i et tidligere nyhedsbrev været nævnt, at der ikke må spilles inden for afgrænsede områder. Det er dog kun trollies og buggies, der ikke må være på disse afgrænsede områder. Der må gerne spilles i områderne markeret m. grøn snor. Hvis der er markeret med blå snor, skal der droppes ud iht. reglerne. Husk, at vi alle er interesserede i, at vores bane er i bedst mulig stand til foråret, og vi henstiller derfor til medlemmerne, at de er behjælpelige med, at ovennævnte respekteres. Der er fra flere sider rettet forespørgsel om varigheden af projektet omkring vending af driving range og anlægning af ny putting green ved klubhuset. Det varer som minimum resten af året, og muligvis helt til foråret afhængigt af vejret. Baneudvalget...

Uplejet natur, altså de arealer på golfbanen, som ligger ubehandlet hen, er et ofte diskuteret emne, idet en del spillere risikerer at miste en bold i disse områder. Da vor græsvækst er voldsom pga. den frugtbare jord, er det vanskeligt at udpine jorden med mindre vækst til følge. Derfor har vi i de senere år udvidet arealet på både fairway og semirough via ændrede klippemønstre, således at det bør være nemmere for spillerne at holde boldene på spilleområderne. Det har været på tale at klippe et spor eller to i en lidt højere semirough for at stoppe trillende bolde, som er på vej ud i den uklippede natur. Men da det ved hver klipning vil betyde, at klippemaskinen skal stilles om i højden, har vi fraveget dette tiltag for at spare mandskabstimer. I 2020 blev den uplejede natur slået i efteråret uden efterfølgende indsamling af hø, hvilket betød, at banen ikke var køn at se på i resten af efteråret, hele vinteren og den første del af foråret. Derfor har Baneudvalget besluttet, at den uplejede natur ikke bliver klippet eller sprøjtet i sæson 2021. Dette betyder et øget ukrudtstryk på hele golfbanen, hvilket vi dog i forvejen er udsat for fra Naturstyrelsens ”grønne” arealer. Hvis dette skal undgås, skal den uplejede natur klippes 4-6 gange på en sæson, og det afklippede græs skal fjernes straks for at neutralisere gødningsværdien. Dette anses for uaktuelt med henblik på økonomi og arbejdstimer. Det vil være voldsomt maskin- og mandskabskrævende, og det vil desuden efter Baneudvalgets mening efterlade banen fuldstændigt karakterløs. Ydermere vil de mange selvsåede træer og buske nok også ryge i klipperen. Begrebet ”Kontrolleret afbrænding” har ikke været et argument i sagen, da naboudstykninger nok vil blive voldsomt utilfredse, samt spillerne vil blive efterladt med sorte sko. Sprøjtning og klimapolitik er store emner i politiker- og folkedebat. Regeringen ønsker Danmark pesticidfrit i år 2030, og Dansk Golf Union ligeså. Baneudvalgets indstilling er, at vi skal følge bedst muligt med. Dvs. at vi begrænser sprøjtning mest muligt i uplejet natur, hvor pletsprøjtning kan blive aktuel. I semirough og på fairway er klippehøjderne sat ned, hvilket betyder, at både mælkebøtter, vejbred, tidsler og kløver på denne måde bekæmpes en del, og hvor formering således mindskes. Desuden har alle golfbaner pligt til at holde sig under et stadigt lavere pesticidloft, samt at indberette det årlige forbrug til Miljøstyrelsen. Et yderligere incitament til at mindske forbruget er, at priserne på pesticider er stærkt stigende. Vi vil derfor kun i begrænset grad benytte pesticider Through the green i respekt for naturen, såvel flora som fauna. Vores mål er at fremstå som en grøn bane. Vi håber, at dette indlæg forklarer tingenes tilstand og navnlig den uplejede naturs højde på Midtfyns Golfklubs arealer. Vi har i den forbindelse indført Lokalregel E-5 til at afhjælpe gener ved mistet bold eller OUB. Se vejledning, som er sat op på opslagstavlen i klubhuset, eller læs mere her. Baneudvalget...

Stort tillykke til Bent Damgaard, som udførte det perfekte slag på hul 4. Bent blev fejret på ’Spil med dagen’ i lørdags af 30 medlemmer og gæster og modtog flotte præmier for den flotte bedrift. Stor tak til sponsorerne: Hotel Faaborg Fjord: 2 x 6 retters middag TRENDBAZAAR: Gavekort på 2.000 kr. Albani: 6 specialøl...

Kære Tirsdagsdamer og Torsdagsherrer For første gang i klubbens historie afholder vi match mellem dameklubben og herreklubben. Gå ikke glip af denne mulighed for at vinde håneretten og en fin bamse, samt deltage i hyggeligt samvær. Spilleform afgøres efter tilmelding. Vi forventer at spille 12 huller. Mødetid senest kl. 16.15. Vi bestiller 3 stk. smørrebrød pr. person til efter matchen. Tilmelding til spil og mad senest den 16. august 2021. Så ønsker du mad, bedes du indbetale 40 kr. via MobilePay til Frands Trabjerg på mobilnr. 22741456, mrk. Mad match. TILMELDING: Foregår på opslag i klubhuset. Vi i udvalget håber virkeligt, at I har lyst til at hygge lidt sammen. Håber på godt vejr. Med venlig hilsen Udvalget...