Loader

Beretning ved formanden, Leif Hagelskjær, ved generalforsamlingen den 18. november 2021:

Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub

Indledning
2021 har for Midtfyns Golfklub været et år i udviklingens tegn. Udviklingsplanerne har fyldt meget i bestyrelsens arbejde i det forgangne år, og det vil naturligt nok fylde en del i beretningen for året, men der vil også blive plads til andre emner undervejs.

En golfklub er en alsidig størrelse med mange interesser og mange personer involveret. Det vil nok være umuligt at komme rundt om det hele, men jeg vil forsøge at komme ind på det meste.

Organisationen i Midtfyns Golfklub
I Midtfyns Golfklub har vi ikke færre end ti udvalg, der i samarbejde med bestyrelsen skal stå for drift og udvikling af klubben. Princippet er, at alle udvalg har en repræsentant fra bestyrelsen med, således at der kan refereres på første hånd om hvad der foregår i de enkelte udvalg. Formanden for det enkelte udvalg udpeges af bestyrelsen, og kan være bestyrelsesrepræsentanten, men er det ikke nødvendigvis.

Det er vigtigt, at vores udvalg har både kompetencer og beføjelser til at udføre arbejdet. Kompetencer, fordi det naturligvis øger mulighederne for at opgaverne løses på et højt niveau, og beføjelserne, fordi det er afgørende for motivationen hos frivillige at de bliver taget alvorligt, og rent faktisk har indflydelse på det de arbejder med. Det ligger os meget på sinde, og derfor kan det godt forekomme at vi henviser til et udvalg når I kommer til bestyrelsen med en eller anden problematik. Det er ikke fordi vi ikke vil tage os af det i bestyrelsen, men fordi det netop er vigtigt at lade de relevante udvalg tage sig af det, og kun bringe det ind i bestyrelsen hvis udvalget vurderer, at der er behov for det.

Klubberne-i-klubben
En anden del af organisationen i klubben er klubberne-i-klubben. Vi har i Midtfyns Golfklub et godt socialt liv på tværs af aldersgrupper og sportsligt niveau, og det er noget som vi skal værne om. Klubberne-i-klubben er samlingspunkter for mange af vores medlemmers sportslige og sociale aktiviteter. Ud over de traditionelle klubber-i-klubben som Mandag Morgen, Tirsdagsdamerne og Torsdagsherrerne, har vi også klubber-i-klubben, som henvender sig til en bredere skare af medlemmer. Kaninklubben spiller om onsdagen, og deltagerne er begyndere samt mere erfarne medlemmer, som deler ud af deres golfmæssige kunnen undervejs. Par match klubben spiller om eftermiddagen, sidste fredag i hver måned i sommerhalvåret. Vintergolfen om lørdagen samler mange medlemmer til frisk luft og motion i den mørke tid. Normalt har det været sådan, at man møder op på et givet tidspunkt, og der trækkes lod om hvem der spiller sammen – en fremgangsmåde, som for det første er godt for integrationen af nye medlemmer, og for det andet giver vores medlemmer en god mulighed for at lære mange af klubbens medlemmer nærmere at kende.

Turneringer
Vores Turneringsudvalg har stået for afviklingen af en række turneringer i årets løb. Det drejer bl.a. om åbnings- og afslutningsturnering, Albani-Midtfyns Open, Pinsemorgen, Cross country, Golfexperten Midtfyns Open, Nielsens Midtfyns Open og Albani Fyn Tour.

Tak til Turneringsudvalget for en professionel afholdelse af turneringerne.

Banen
Banen er klubbens vigtigste aktiv, da vi hverken har restaurant eller lejligheder til udlejning eller andre aktiviteter, som kan skaffe os indtægter. Banens stand er derfor afgørende for både medlemsrekruttering og tiltrækning af greenfeegæster.

Banen har stået meget flot gennem hele sæsonen, og vores største udfordring er de tidsler der breder sig i den uplejede natur, som nogen også kalder ’den tykke rough’. Vi ønsker at bevare den uplejede natur, men vil gerne slippe for tidslerne. Det er der nok ikke nogen let løsning på, men vi vil i foråret 2022 sørge for at der bliver sprøjtet mod tidslerne så de forhåbentlig kan holdes nede. Restriktionerne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner strammes nærmest år for år, og der er efterhånden meget begrænsede muligheder. Derfor skal vi nok også vænne os til at der på vores bane gror lidt andet end det græs vi selv har sået. Når I bliver lidt irriterede over det, så husk at det bidrager til at øge biodiversiteten!

Som I måske har lagt mærke til, er vores greenkeepere også i gang med at etablere en lille børnebane mellem vores putting green og teestedet på hul 10. Det gør vi for at give børnene muligheder for at spille nogle huller golf uden at de skal ud på den store bane, som nok kan virke lidt uoverskuelig.

I bestyrelsen er vi af den opfattelse at banen står meget flot, og det har vi da også fået bekræftet mange gange af greenfeegæster i løbet af sæsonen.

Og så vil jeg lige nævne at den mangeårige formand for Baneudvalget, Flemming Anton Nielsen, nu er stoppet i udvalget, og Anne Mette Nordtorp er ny formand. Vi vil gerne takke Flemming Anton Nielsen for det store arbejde gennem mange år.

Banetoilet
Det er nu lykkes at få etableret et banetoilet mellem greenen på hul 12 og teestedet på hul 15. Det er Midtfyns Golfanlæg A/S der har stået for projektet og vi vil gerne fra klubben rette en stor tak for det arbejde, og i den forbindelse også takke den Faberske Fond og Fonden for Fynske Bank som har bidraget med hver 50.000 kr. til etableringen.

Udviklingsplaner
En stor del af arbejdet i bestyrelsen har i år drejet sig om vores udviklingsplaner, som vi præsenterede på sidste års generalforsamling. Udviklingsplanerne består af følgende elementer:
• Vending af driving range.
• Putting green ved klubhuset.
• Bunker i det nordvestlige hjørne af driving range.
• Overdækkede udslagssteder.
• Bygning til opbevaring af golfudstyr og buggyparkering.

De første tre dele er sat i gang, men det har vist sig, at bygning af overdækkede udslagssteder og faciliteter til opbevaring af golfudstyr og buggyparkering kræver en ny lokalplan.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Midtfyns Golfanlæg A/S, og vi har nedsat et udvalg med to repræsentanter fra hver bestyrelse til at forestår arbejdet med lokalplanen, som Faaborg-Midtfyn Kommune netop har meddelt os kan gå i gang nu. Vi må forvente at der går mindst et år inden tilladelserne er på plads.

Som nævnt er arbejdet med at vende driving range, etablering af putting green og bunker, gået i gang, men er blevet stoppet af efterårsvejret, og bliver derfor først færdigt til foråret. Det vil naturligvis give nogle gener i forhold til træningen indtil det er færdigt, men det håber vi på forståelse for.

Personale
Siden september 2019 har vi haft to fuldtidsansatte greenkeepere. Det er ikke mange, men når det er af den kaliber, som dem vi har, og med den hjælp de får fra de frivillige, så går det faktisk ganske godt med at holde banen i god stand.

Begge greenkeepere har stort fokus på pasning og vedligeholdelse af maskinparken, og det kan også i år ses på regnskabet.

Vi har i sæsonen haft to trænere tilknyttet klubben. Andreas Søndergaard lavede vi aftale med i foråret, og han har taget sig af træningen af Eliten, de unge og tilbudt træningslektioner, både individuelt og i grupper, til klubbens medlemmer. Claus Berg Pedersen har fortsat taget sig af begyndere og desuden haft lektioner for børn.

Medlemsudvikling og medlemsrekruttering
Det er en vedvarende og vanskelig opgave at øge medlemstallet, og på landsplan er antallet af medlemmer steget i år til en rekord på 164.000 aktive golfspillere. Det er en stigning på 6 procent i forhold til 2020. I Midtfyns Golfklub er medlemstallet i samme periode steget fra 360 til 372, svarende til en stigning på 3,3 procent, dvs. lidt lavere end på landsplan. Det lyder måske ikke af så meget, men man skal huske på at der hvert år er ca. 10% af medlemmer der stopper, primært på grund af alder, og derfor skal vi have mindst 30 nye medlemmer årligt, blot for at holde status quo.

Vi er i år begyndt med rekruttering via Facebook-annoncer, og det ser ud til at virke, så det vil vi udbygge næste år.

Greenfee
Vores indtægter fra greenfee er igen i år steget betydeligt, faktisk med hele 25%, hvilket er meget glædeligt, og vi håber at det er udtryk for en længerevarende tendens. Vi håber og tror på at det ikke kun er en Corona-effekt, men også en effekt af at flere og flere hører om banen rundt i landet, og får lyst til at komme på besøg og spille på den. Siden 2017 er vores greenfeeindtægter næsten fordoblet.

G5 er blevet til G6
Skt. Knuds Golfklub meddelte i september 2020, at de ville træde ud af G5-samarbejdet, og de er nu kommet med i samarbejdet FGO (Fynske Golf Oplevelser). Det blev på den baggrund besluttet at G5-samarbejdet ville søge udvidelse andetsteds, og det har resulteret i, at Blommenslyst Golfklub og Golfklubben Lillebælt er kommet med i samarbejdet, så det fra 2021 er G6. Vi har været spændte på udviklingen i det nye G6, og kan konstatere at det er gået over al forventning. Selv om der er kommet en klub mere med i samarbejdet har vi bevaret en andel på over 20% af de spillede runder og dermed af indtægterne i ordningen. Vores indtægter fra G6 er derfor steget med 36% i forhold til 2020. Det skyldes både at vi har bevaret vores andel af spillede runder, men også at det samlede antal solgte kort er steget med 47%.

Til 2022 er begrænsningen på ti spillede runder på hver bane fjernet. Til gengæld stiger prisen til 1.100 kr., hvoraf 100 kr. går til den klub der sælger kortet. Det er stadig meget billigt at spille via G6-ordningen, idet en gennemsnitlig runde i 2021 har kostet ca. 80 kr.

Golfhæftet
Golfhæftet vokser hele tiden og dækker nu næsten 1100 baner i hele Europa, og vi har hvert år mange gæster, som med Golfhæftet spiller her til reduceret greenfee. Husk hvis I vil købe Golfhæftet så at gøre det i klubben da vi modtager en fin provision.

Det sportslige
Elite
Vores 1. hold rykkede sidste år op i 5. division. I år blev det til en 2. plads i 5. division. 2. holdet har spillet i Kvalifikationsrækken og blev nr. 3 i puljen.

Regionsgolf
Klubben havde 7 hold repræsenteret i Regionsgolf 2021. Turneringen var tilbage med fuldt program
uden Corona-restriktioner.
Hold Placering i puljen
2 hold i D rækken nr. 2 og 3.
1 hold i C rækken nr. 3
1 hold i B rækken nr. 1
1 hold i senior 50+ nr. 3
1 hold i super veteran B 70+ nr. 1
1 hold i super veteran C 70+ nr. 3

B holdet (Kaptajn Tina Dinesen) tabte i 1/16 dels finalen til Vestfyn med mindst mulig margen (-1 up)
Superveteranerne (Kaptajn Jenny Knoth) nåede semifinalen hvor de knebent tabte til Skive.
Der har været en god stemning på alle holdene, alle spiller for at vinde, men ingen er sure hvis de taber. Tilslutningen har været overvældende, således har der været ventelister for at komme på nogle af holdene. Vi forsøger at få stablet endnu flere hold med næste sæson.

Kaniner og superkaniner
Der er et hold kaniner og et hold superkaniner der har deltaget i Kaninturneringen i 2021, men desværre var der ikke nogen af holdene som formåede at kvalificere sig til finalerunderne. Når dette er sagt, så er det vigtigt at slå fast, at kaningolf især er for nye golfere, og golfere som har et relativt højt handicap, og som måske ikke er så rutinerede i at navigere på en golfbane. I sæson 2022 spiller vi igen med i både Kaninturneringen og Superkaninturneringen sammen med de øvrige fynske klubber.

Klubmestre
Klubmesterskabet blev afholdt sidst i august. Herre-rækken spillede to runder og blev vundet af Tony Jensen. De øvrige rækker spillede én runde slagspil med følgende vindere:
• Herrer Senior Michael Le-Kure
• Damer Senior Tina Dinesen
• Herrer Veteran Lars Dall-Hansen
• Junior Marcus Kirkeløkke Zenker

Kommunikation
Vi synes, at vi har en rigtig god, flot og informativ hjemmeside som bruges meget af både medlemmer og gæster. Den er også altid opdateret, og hvis man beder om at få noget lagt på hjemmesiden, sker det lynhurtigt. Derfor vil vi gerne sige tak til Erik Brogaard for godt arbejde i året. En anden del af nyhedsformidlingen foregår gennem nyhedsbreve, og her har Peter Larsen i løbet af året givet stafetten videre til Camilla Windfeld-Lund. Vi synes, at udsendelse af nyhedsbreve er blevet en rigtig stor succes. Det gør at medlemmerne altid er opdateret på hvad skal ske inden for den nærmest tid i klubben, og for det fine arbejde vil vi gerne sige tak til Peter Larsen for indsatsen og til Camilla Windfeld-Lund for at føre det videre.

Det frivillige arbejde i Midtfyns Golfklub
Det frivillige arbejde er livsnerven i en lille golfklub som Midtfyns, og er den lim der kitter det hele sammen så klubben kan fungere som en helhed. Vi har faktisk ca. 100 frivillige i klubben, dvs. næsten en trediedel af alle medlemmer, og det synes jeg er helt fantastisk, og det er også noget man i andre klubber misunder os. Det frivillige arbejde er en nødvendighed for at vi kan få det hele til at løbe rundt økonomisk, og er afgørende for at vi igen i år kan aflevere et pænt regnskab.

Derudover er det meget givende for klubbens sociale liv, det skaber fællesskab som er vigtigt for at holde på medlemmerne og alle der deltager, om det er den hårdt arbejdende kasserer, eller én der fandt tid til nogle timer på forårets arbejdslørdag, er de alle en del af fællesskabet.

Vi er i MGK så privilegerede, at vi altid kan finde nogen der vil løse en opgave, og alle der har ydet en indsats i golfklubben fortjener vores dybtfølte tak.

Midtfyns Golfanlæg A/S
Som det nok er de fleste bekendt, ejes golfbanen af Midtfyns Golfanlæg A/S. Vi har intensiveret samarbejdet i løbet af året, da det især i en tid med udviklingsplaner er vigtigt at vi er sammen om at drive og udvikle golfbanen og klubben. Bestyrelsen vil gerne takke Midtfyns Golfanlæg A/S for et godt samarbejde i det forløbne år.

Finn Anton Nielsen har været klubbens repræsentant i Midtfyns Golfanlæg A/S, og har idet hele taget været med i arbejdet for golfklubben lige siden starten, og vi vil gerne sige mange tak for det kæmpestore arbejde du har lavet gennem alle disse år. Anne Mette Nordtorp er klubbens nye repræsentant i Midtfyns Golfanlæg A/S.

Sponsorer
Også vores sponsorer og samarbejdspartnere skal her have en tak for deres medspil i sæson 2021.

Sponsornetværket, som blev startet på initiativ af Niels Larsen i 2019, udvikles stadig, og omfatter nu ca. 20 deltagere.

Tak for i år!

Bestyrelsen:
Anny Hessellund, Anne Mette Nordtorp, Lars Johannes Nielsen, Kurt Poulsen, Bjarne Hansen, Niels Windfeld-Lund og Leif Hagelskjær.

Ringe, den 18. november 2021

 


Filer til download:

[mdocs single-file=”5033″ ]

[mdocs single-file=”5035″ ]

[mdocs single-file=”5037″ ]