Loader
 

Netværksmøder

Det årlige arrangement for vores sponsorer blev holdt i meget fint vejr fredag den 8. september 2023. Der var i år tilmeldt 27 sponsorer samt repræsentanter for klubbens bestyrelse og sponsorudvalget, der stod for arrangementet med formand Niels Larsen i spidsen. Efter velkomst ved formanden kl. 14 gik alle de, der har DGU-kort, ud på banen for at spille de første ni huller, mens resten fik instruktion i at slå bolde ud og putte og selvfølgelig prøve det, så de var klar til at spille et par huller, inden alle samledes ved klubhuset for at få præmier, velvilligt stillet til rådighed af vores sponsorer og klubben. Derefter var der en to retters middag, leveret af Ryslinge Forsamlingshus, en af vores sponsorer, og rettet an af husudvalget med Gunhild Uth i spidsen. Undervejs fortalte formanden for klubben, Leif Hagelskjær, om status og fremtiden for klubben. Økonomien er ret god, når man tager i betragtning, at vi er under 400 medlemmer, når alt tælles med. Der er planer om at overdække nogle af udslagsstederne på driving range og bygge et nyt skur til opbevaring af bag og vogne. Det kan imidlertid først komme i gang, når der er lavet en ny lokalplan for området, og det bliver nok først en gang næste år i bedste fald. Arbejdet er påbegyndt, men den slags tager tid. Efter middagen var der mulighed for at få et ekstra glas vin eller en øl, inden alle skiltes i god ro og orden efter en hyggelig eftermiddag. Der var præmier til de fleste, og hovedpræmien, en uge med fri rådighed over en dejlig Volvo fra Autohuset Vestergaard, blev vundet af Rasmus. ...

[caption id="attachment_5999" align="alignright" width="300"] Formanden orienterede om klubbens forhold.[/caption] Fredag den 9. september 2022 var tiden kommet til den årlige dag, hvor alle vores sponsorer bliver inviteret til en sammenkomst med en lille runde golf for dem, der har DGU-kort og lidt øvelse på rangen og på puttebanen for dem, der ikke spiller golf, og det blev særdeles vellykket med god stemning. Formanden for sponsorudvalget, tømrermester Niels Larsen, der også selv er sponsor, bød velkommen til de knap 30 sponsorer og repræsentanter for klubbens bestyrelse og sponsorudvalg og gav så ordet til klubbens formand. Leif Hagelskjær kunne berette om en klub i en god udvikling og med mange greenfee-gæster samt også et svagt stigende medlemstal. Et af de planlagte projekter blev fornylig taget i brug, nemlig den nye driving rang, hvor udslagsstederne nu ligger tæt ved klubhuset mod tidligere tæt på hul 1. Sponsor for Driving Rangen er i øvrigt Korsgaard Revision og Rådgivning, der også har fået et skilt på op husmuren ud mod rangen. Der er dog mulighed for at andre også kan få et logo-skilt op på de andre bander, der adskiller udslagsstederne. Men det er kun Korsgaard, der får titel af Driving Range Sponsor. Formanden kunne også fortælle, at det tegner til, at kommunen vil være velvillig over for klubbens ønsker, men det er en langsommelig proces, da der skal laves og vedtages en ny lokalplan for området, før vi får lov til at lave overdækning af nogle af udslagsstederne og opføre en mindre bygning til medlemmernes bags og trollies, som i dag opbevares i de to containere ved p-pladsen. Derefter blev deltagerne delt op i hold og sendt på banen, hvor der skulle spilles ni huller. Der var mange fine præmier fra vores sponsorer, og der var præmier til de fleste af deltagerne. Hovedpræmien var en Volvo, som Autohuset Vestergaard stiller til rådighed i en uge for den, der blev udtrukket til denne præmie, som altså ikke indgik i spil-præmierne, så alle havde en lige stor chance for at vinde den. Arrangementet blev sluttet af med lidt god mad leveret af Ryslinge Forsamlingshus. Sådan fik klubben sagt tak til sponsorerne, som yder et værdifuldt bidrag til klubbens økonomi. [caption id="attachment_6000" align="aligncenter" width="300"] Vejret var fint hele eftermiddagen, så en kold øl kunne nydes udenfor i solskin efter matchen.[/caption] [caption id="attachment_6001" align="aligncenter" width="300"] Niels Larsen stod for præmieoverrækkelsen.[/caption] [caption id="attachment_6002" align="aligncenter" width="300"] Der var flotte præmier fra vores sponsorer.[/caption]...

Midtfyns Golfklub har indgået samarbejde med TLP Golf v/Thomas Løve Pedersen. TLP Golf giver 10% rabat til Midtfyns Golfklubs medlemmer ved køb i TLP Golfs webbutik eller fysiske butik. Det gælder også nedsatte priser, tilbud o.l. Rabatkoden er: Midtfyns10. Klik her for at gå til hjemmesiden...

[caption id="attachment_5142" align="alignright" width="300"] Jonas, manden i blå skjorte i højre side af billedet, fortalte om handelsstandsforeningen i Ringe.[/caption] Niels Larsen bød velkommen til de i alt 15 deltagere og glædede sig over, at antallet af deltagere i de 10 årlige netværksmøder igen er for opadgående, og nu hvor restriktrionerne for corona er på vej væk, kommer der forhåbentlig endnu flere til de kommende møder. Han opfordrede alle sponsorer til at tage en gæst med. Anny Hessellund havde ikke særligt nyt med fra klubbens bestyrelse, da det jo er vinter, hvor aktiviteterne er beherskede. Desværre var klubben udsat for vandskader i klubhuset på grund af et frostsprængt vandrør på loftet lige op til jul. Skaderne er nu ved at blive udbedret. Hun kunne så også fortælle, at klubbens sponsorer snart kan forvente at få tilsendt en faktura for deres sponsorater. Jonas, der er brugsuddeler i Superbrugsen i Ringe og nu i snart to år formand for handelsstandsforeningen, var med for at fortælle om handelslivet i byen. Ringe er en god handelsby med en stærk branding og med et bredt sortiment af butikker og et stærkt handelscentrum omkring Torvet og Algade med omliggende gader. Det er et ønske fra både kommunen og handelsstandsforeningen, at udviklingen fremover tager hensyn til bevarelse af et stærkt handelscentrum. Her er der stadig områder og huse, der kan tages i brug til nye butikker. - Vi er ikke bange for konkurrence, men vi skal passe på, at vi ikke får ødelagt vort gode centrum, sagde Jonas, der som brugsuddeler står i spidsen for ca. 70 ansatte i Superbrugsen. - Vi er i fuld gang med at øge samarbejdet, bl.a. med erhvervsforeningen og Mitmidtfyn, for at få flere aktiviteter, der skal tiltrække flere handlende. Foreningen Mitmidtfyn, som Anette Poulsen er primus Motor i, har fået en god hjemmeside, skabt af Mark & Storm, også sponsor i golfklubben. Her kan man finde omtale af arrangementer m.m. og selv få omtalt arrangementer. Der er masser af information om hele vort dejlige område, også meget brugbart for kommende tilflyttere. Vi har i øvrigt også i handelsstandsforeningen bedt Mark & Storm om at skabe en ny og forbedret hjemmeside for vores forening og få mere liv i vores facebook-side. - Vi har et aktivitetsudvalg i foreningen, der skal skabe mere liv og komme med nye ideer. Vi er dog, som alle andre foreninger, udfordret på frivillig arbejdskraft. Der skal jo være nogen, der kan gøre arbejdet, og vi vil gerne have flere til at hjælpe og bakke op om at gøre Ringe til en endnu bedre handelsby. Vi har nu fået samlet de frivillige kræfter under Mitmidtfyn, der jo dækker området hele vejen rundt om Ringe. Det omfatter for at nævne nogle få Ryslinge, Gislev, Kværndrup etc. - Vi har fået et værdifuldt samarbejde til gavn for os alle. Også de mindre byer. Vi har brugt megen tid på at få dette gode netværk op at stå, og vi har en projektleder til at skabe større aktiviteter. De første er løbet af stablen, det var Boost din by og Halloween. Styregruppen skal styrke både Ringe og oplandet. - Torvet er jo i øjeblikket til debat. Der skal ske noget for at udnytte Torvets potentiale bedre, og sammen med kommunen er vi gang med at finde ud af hvordan. Der skal måske være en legeplads, nogle træer, en mulighed for et udskænkningssted og hvad der nu måtte ske. Vi tror, vi kan få skabt et rigtig godt torv midt i Ringe. Corona og kommunalvalg har forsinket arbejdet, men der kommer mere gang i det efter sommerferien. Jonas kunne også fortælle, at blandt kommende aktiviteter er et stort bilshow senere på året med op mod 300 biler, der samles på DLG-grunden. - Der er virkelig gang i Ringe og omegn med et godt erhvervsliv. Der bygges nye boliger som aldrig før, så nu gælder det om at få mere gang i midtbyens butiksliv, så derfor skal vi tænke os om, så vi ikke får splittet byen ad, men i stedet får større samling og samarbejde, sagde Jonas Jakobsen. Undervejs i oplægget og efter var der mulighed for at debattere og diskutere hans indlæg. Til stede var: - Evita Rosdahl, Jeros - Lene Blaabjerg, Fysioterapi - Søren Lykkegaard, Danbolig – med gæst - Per Emil Jakobsen, Nordfyns Bank - Huosain, Nordea, filialdirektør - Mette, ansat i Vinoble - Jørgen Hansen, Stark - Morten Vestermark, Flemming El - Annette Poulsen - Ulrik Rueløkke  (gæst ved Niels Larsen) - Jonas Jakobsen, Superbrugsen. Han fortalte om Ringe Handelsstandsforening - Niels Larsen, formand og sponsor - Pia Lykkegaard, medlem af udvalget - Erik Brogaard, medlem af udvalget og referent - Anny Hessellund, medlem af udvalget...

Ved det sidste netværksmøde i 2021, holdt den 24. november i klubhuset, deltog Faaborg Midtfyns Kommunes (FMK) kommunaldirektør, Helle Vibeke Carstensen, der også er golfspiller, med et indlæg om kommunens fødsel i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor fem mindre kommuner blev til FMK, og tiden frem til i dag. Samt planer for videre udvikling. 15 deltog i mødet. Det var sponsorudvalgets fire medlemmer (Formand og tømrermester Niels Larsen (også sponsor), Anny Hessellund, kasserer i klubben, Pia Lykkegaard og Erik Brogaard, referent), medlem af klubbens bestyrelse, Anne Mette Nordtorp og klubbens to greenkeepere, samt følgende af vores sponsorer: Stefan fra Mark & Storm, Lene fra Midtfyns Fysioterapi, Søren fra Danbolig, Per Emil fra Nordfyns Bank, Morten fra Flemming El, Jørgen fra Stark i Tommerup og som gæst Martin fra Egehøj Maskiner i Broby. Udvalgets formand, Niels Larsen, bød velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde til årets sidste møde, et år, der også har været præget af Covid-19 på mødefronten. Anny Hessellund kunne berette fra bestyrelsen om et rigtig godt år for klubben, der netop har holdt generalforsamling og her kunne fremvise et overskud på 375.000 kr. Klubben har, som andre golfklubber, nydt godt økonomisk af pandemien, der har fået folk til mere eller mindre frivilligt at holde golfferie i Danmark i stedet for på sydlige himmelstrøg. Kommunaldirektøren fortalte løst og fast om FMK, hvor kommunen er den største arbejdsgiver med ca. 4000 ansatte. Kommunen har mange mindre og mellemstore virksomheder og styres bl.a. fra borgmesterkontoret i Ringe, hvor også kommunaldirektøren er placeret, men andre kommunale funktioner er placeret rundt om i kommunens øvrige byer, især Faaborg. Grunden til, at borgmesterkontoret er i Ringe, var et krav fra den daværende Ringe Kommune, fortalte Helle Vibeke Carstensen. Ellers ville man ikke være med. I øjeblikket er man i øvrigt ved at flytte en del rundt på nogle af funktionerne. Helle Vibeke Carstensen fortalte, at kommunen bestræber sig på at blive stadig mere erhvervsvenlig, så man kan hjælpe de mange virksomheder til at vækste. Det er dem, der skal vækste, og kommunen, bl.a. dem, der har med lokalplaner at gøre og virksomhedskonsulenter, skal gøre en større indsats for at hjælpe dem til at blive større. Udviklingen har i nogle år især været koncentreret omkring Ringe og op mod Aarslev, altså området tættest på Odense og tæt på motorvejen. Men også i Faaborg er der store udviklingsplaner. Det er vigtigt, understregede kommunaldirektøren, at FMK er ikke bliver en bosætningskommune for Odense, men en aktiv og levende kommune, der kan trække arbejdspladser og tilflyttere til. I dag bor der ca. 52.000 i FMK, men målsætningen er at øge med 3000 flere indbyggere inden 2030. I øvrigt kunne hun fortælle, at 80 pct. af kommunens indbyggere er tilfredse med livet, og det er meget få, der er meget utilfredse. Gennemsnitslevealderen er også pæn, højere end landsgennemsnittet med 81,5 år. Der er jo også rige muligheder for outdoor motion i kommunen, bl.a. jo golf, men også meget andet, og foreningslivet er rigt, men der er også brug for, at vi alle bevæger os noget mere, for heller ikke i FMK er sundhedstilstanden så god som ønsket. Man siger, at golf forlænger livet med fem år. Og kommunen har jo hele to gode golfbaner at byde på, Midtfyns Golfklub og så Faaborg Golfklub. Der var en del debat og en del spørgsmål til kommunaldirektøren, der kom godt omkring i kommunens kroge, så alle kunne forlade mødet med en bedre viden om FMK, end da de kom. Hvis du vil vide mere om kommunens kan du bl.a. læse her. https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/ Næste netværksmøde er planlagt til ultimo januar, hvor formanden for Ringe handelsstandsforening, Jonas Jacobsen, vil fortælle om foreningens arbejde....

Tirsdag den 27/10 2021 på en mørk og regnfuld morgen mødes vi, 12 tilmeldte personer ved Advokat Fyn a/s, Kullinggade 31 i Svendborg. Under det dejlige morgenbord bød Niels Larsen velkommen til alle fremmødte. Han udtrykte stor glæde ved, at vi trods corona vanskeligheder alligevel kan samles til netværksmøder og opfordrede alle til at medbringe en ven til møderne. Alle deltagere præsenterede sig. Præsentation af Hans Lindstrøm som dagens vært. Godt år for klubben Anny Hessellund kunne kort fortælle, at der var udarbejdet årsregnskab, og at det går godt, dvs der er overskud på ca. 300.000 i klubbens regnskab. Vi tjener bl.a. godt på, at der er mange greenfee gæster og at corona om ikke andet har været godt for golfsporten. Der var også kort info omkring opgravning ved driving range og at arbejdet nu ligger stille for vinteren. Hans Lindstrøm orienterede derudover om lokalplanerne, der ligger til grund helt fra klubbens start. Han er bestyrelsesmedlem i Midtfyns Golfanlæg A/S. Han har i klubbens tidligere år arbejdet meget med økonomien og blev selv golfspiller, hvad han stadig er. Klubbens økonomi var jo  for en del år siden meget trængt, men med god vilje fra banken og medlemmerne blev økonomien saneret, så vi i dag har en meget levedygtig klub med en god økonomi”. Hans Lindstrøm orienterede om Firmaet Advokat Fyn a/s, der er en fusion af en række advokatvirksomheder. Der er kontorer i Ringe, Ærøskøbing og Svendborg. Der er p.t. tilknyttet 15 advokater og en samlet medarbejderstab på ca. 40 personer. Kontoret ligger smukt ved det gamle gasværk med udsigt over havnen og har kontorfællesskab med forskerparken i Svendborg. Efter præsentation af advokatvirksomheden blev vi stillet på en opgave: Tip en 9'er. Alle skulle svare ja eller nej til 9 noget vanskelige spørgsmål. Der var kun en, der havde alle 9 rigtige, og der var fine præmier til de fire bedste. Det var oplysende og meget underholdende. Slutteligt fik vi en rundtur på hele kontoret, så de enkelte små kontorer og et større fælleskontor. Ikke mindst fik vi lige et kik fra terrassen hvor man om sommeren nok kunne nyde såvel sin madpakke som udsigten. Tiden var gået så der blev hilst af med et tak for i dag og på gensyn til: Næste møde i Midtfyns Golfklub den 25. november 2021 med kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen, der kommer og fortæller....

[caption id="attachment_4643" align="alignright" width="300"] Lene fortæller om sine butikker og sit arbejde. Hun ses nederst til højre.[/caption] Efter en forhåbentlig god sommerferie var det den 25. august igen blevet tid til et netværksmøde for klubbens mange sponsorer. På grund af corona-restriktioner har det været småt med netværksmøder i lang tid, men nu kan vi igen samles. Det havde godt en halv snes af vores sponsorer, suppleret af de fire medlemmer af klubbens sponsorudvalg, benyttet sig af - og mødet blev holdt hos Lene Nielsen i hendes Vinoble-butik på Torvet i Ringe. Lene har for ganske nylig fået indrettet et stort og dejligt rum ved siden af selve butikken til brug for arrangementer med vinsmagning for virksomheder og private, foreninger m.m. Det blev også brugt til vort tidligt på dagen holdte møde, og trods omgivelserne med mange flasker med indhold af høj kvalitet inden for vin og anden form for alkohol blev der traditionen tro serveret kaffe med rundstykker og brunsvigere. Følgende sponsorer var til stede: Kiropraktor Ann Spejlsgaard, Lysmesteren, Stark i Tommerup, Idrætscenter Midtfyn, Nordfyns Bank, Mark & Storm, Danbolig, Frisør R, Midtfyns Fysioterapi samt naturligvis værten Lene Nielsen. Butik i Ringe og Svendborg Lene åbnede butik i Ringe for 13 år siden. I begyndelsen lå butikken i Jernbanegade, men i 2010 flyttede hun til den nuværende bygning ved Torvet, og for få år siden købte hun hele ejendommen, hvor Vinoble har hjemme. Vinoble er en kæde med 37 butikker i hele landet. Nogle af butikkerne ejes af kæden, der har hjemme i Østjylland, men en del ejes af den, der også driver butikken. Det gælder for Lene, der ejer butikker både i Ringe og i Svendborg. For tre-fire år siden blev der plads til en ny vinbutik i Svendborg, og Lene slog til og indrettede en butik midt i byen på Centrumpladsen. Butikken i Svendborg ledes af hendes mand og hendes datter, så det hele er samlet i familien. Gik godt trods corona Mens mange butikker havde det hårdt i den forhåbentlig nu snart overståede corona-epidemi, var der færre restriktioner for fødevarebutikker, og herunder hører også Vinoble, der sælger vine, whisky, gin, rom m.m.samt alt godt til ganen så som chokolade. Desuden bruger mange at købe kvalitets-te og kaffe i butikkerne. Lene kunne fortælle, at det gik godt under corona-tiden, og hun havde sørget for, at kunderne kunne købe varer via webshoppen, som hun så sørgede for at køre ud med og aflevere ved døren. Det fungerede fint. Medvirkende til at det gik så godt under epidemien var, at en fynsk producent af romkugler, Nørre Aabys Bageri, vandt DM i denne disciplin, og det lykkedes Lene at skaffe sig rettighederne til at forhandle dem i Ringe og Svendborg. Hun har indtil nu omsat for godt en million kroner af romkugler, som blev meget kendte og meget populære. Det gav også nye kunder i butikken, og det er lykkedes at få og bevare en god og loyal kundekreds. Uddannet sommelier Både Lene og hendes datter har taget sig tid til at tage en krævende uddannelse som sommelier. (Det betyder egentlig mundskænk og en sommelier ved simpelt hen en masse om vin - du kan se mere på dette link: https://dansksommelieruddannelse.dk/ Det tog et år med en dag hver uge i Århus og en eksamen til slut. Det var krævende og hårdt, men giver en god ballast, når det nu er vin m.m. man arbejder med. Sponsordag Efter en del vinsnak i de hyggelige og inspirerende omgivelser i Lenes rum til vinsmagning orienterede formand for sponsorudvalget, Niels Larsen, kort om hvad der venter. Det er især årets højdepunkt, sponsordagen i klubben. I år er det fredag den 17. september med start kl. 14. Efter velkomst og en lille genstand bliver alle fordelt i grupper, og de, der har DGU-kort, kan spille de første ni huller. For dem, der ikke har det, er der putteøvning og konkurrence samt mulighed for at spille et par huller, inden vi alle samles ved klubhuset til lidt mad og drikke samt uddeling af præmier til de dygtige/heldige. Sidste år deltog knap 40, og i år håber Niels Larsen, at der bliver flere - og at vejret bliver lige så godt som sidste år. Husk at I må tage en gæst med. Invitation er sendt ud. Mange greenfee-gæster Anny Hessellund, kasserer i klubben og medlem af sponsorudvalget, orienterede om klubbens situation, og den er god. Midtfyns Golfklub har haft rigtig mange greenfee-gæster, og det har betydet større indtjening end forventet. Planerne om at bygge ny bag-rum m.m. er udsat indtil videre, da der skal laves en ny lokalplan for området, men det er meningen, at driving range skal vendes her i løbet af efteråret, så man står nede ved klubhuset og slår øvebolde ud op mod det område, hvor man i dag står og slår bolde ned mod klubhuset. Desuden etableres en lille putte-øvebane ved klubhuset. Til slut var der løs snak over bordet. Næste netværksmøde er den 29. september og den næste igen er den 27. oktober. Hvis der er nogen, der vil og kan lægge lokale til et af disse møder, er de velkomne til at henvende sig til Niels Larsen eller Anny Hessellund. Hvis ingen melder sig, bliver de holdt i klubhuset. Årets sidste møde bliver i slutningen af november, hvor Faaborg-Midtfyns Kommunes kommunaldirektør, Helle Vibeke Carstensen, har lovet at fortælle om kommunen....

Hermed følger invitation til Sponsordagen den 17.09.2021. Kl. 14, på Kaholehaven 6, 5750 Ringe. Alle sponsorer inviteres, og I er velkommen til at tage en gæst med. Kl. 14: Mødes vi i klubhuset til præsentation, orientering og forfriskning. Kl. 15: Golfere med DGU-kort har mulighed for at spille 9 huller. Alle andre går til drivingrange og puttinggreen, og efter lidt undervisning, bliver der mulighed for at spille nogle huller. Kl. 17: Alle mødes i klubhuset til fællesspisning og præmieoverrækkelse. Du tilmelder dig og din evt. gæst med navn og oplysning om, hvilken turnering du/I vil deltage i. Tilmelding til Niels Larsen. niels@tmlarsen.dk. Senest den 10.09.2021...

[caption id="attachment_3348" align="alignright" width="300"] Formand for sponsorudvalget (nr. to fra venstre), Niels Larsen og klubformand Leif Hagelskjær (t.h.) bød velkommen ved klubhuset[/caption] Vejret var i den grad med os, da klubben afviklede den årlige sponsordag. Det skete fredag den 18. september. Der var god tilslutning, og med repræsentanter for klubbens bestyrelse og sponsorudvalgets fire medlemmer var vi 34 samlet fredag eftermiddag. Formanden for udvalget, Niels Larsen, bød de fremmødte sponsorer og deres gæster velkommen og fortalte bl.a., at der siden sidste sponsordag havde været afholdt en række netværksmøder, et initiativ, der blev taget ved forrige års sponsordag. Det er månedlige møder mellem kl. 8 og 9 enten i klubhuset eller hos en af sponsorerne, der lægger lokale til. På grund af Covid-19 måtte vi holde en pause med disse møder i foråret, men det er dog blevet til en del og flere vil forhåbentlig følge. Meningen med dem at give sponsorerne et forum at møde hinanden i og udbytte deres netværk samt få information om bl.a. klubbens forhold, men også om andet, da vi prøver at få en gæst eller en sponsor til at holde et oplæg. Derefter holdt klubbens formand, Leif Hagelskjær, en kort tale og fortalte om klubbens forhold, antal medlemmer (ca. 300), håbet om at få endnu flere og om den sunde økonomi, det er lykkedes at oparbejde, ikke mindst i kraft af god arbejdskraft fra mere end 100 frivillige. Der er jo kun to ansatte i klubben, de to dygtige greenkeepere. Derefter var det tur til at spille golf. Alle med et DGU-kort blev sendt ud på en runde på de første ni huller, mens resten under vejledning af nogle klubmedlemmer gik på driving range og øvegreen. Her kunne de få en fornemmelse af spillet og til slut fik de også lov at spille tre huller. Så godt de kunne, og det gik da fint. Der var præmier for de bedste golfere og ikke-golfere (gennem små konkurrencer) og de blev inden maden overrakt af Matthias, en repræsentant for Autohuset Vestergaard, der havde taget en masse gode præmier med. Der var også sponsorer, som kom med klappræmier, Advokat Fyn og BA Bolig. Den store præmie, som var rådighed over Volvo S 60 i 14 dage, gik til Bjarne Clemmensen. Her var der dog ikke tale om godt spil, da vinderen blev fundet ved lodtrækning, så der var en chance for alle. Maden, leveret af en af vores sponsorer, Ryslinge Forsamlingshus, blev serveret af Gunhild og Karen-Margrethe under kyndig hensyntagen til Covid-19 og indtaget på terrassen. Derefter kunne alle tage hjem, forhåbentlig en god oplevelse rigere og hvem ved - måske er der et par nye medlemmer i klubben på et eller andet tidspunkt. [smartslider3 slider="10"]...

Rikke Kjær, Øjenkrogen, giver rabat på briller og solbriller. Medlemmer i Midtfyns Golfklub får 15 procent rabat på briller og solbriller. Tilbuddet gælder for hele husstanden, og mod forevisning af DGU-kort. Klik på logoet for at besøge Øjenkrogens hjemmeside. På hjemmesiden får ma denne forklaring på starten og navnet: Øjenkrogen slog dørene op første gang 2007 hvor Rikke Kjær efter en årrække som kendt optiker i byen fik muligheden for at få sin egen butik. Butikken ligger på torvet, i det ene hjørne. Så da vi skulle finde et navn til butikken, kom en genial medarbejder på navnet, som er en kombination af optiker og hjørneplaceringen. Så deraf navnet ØJENKROGEN. Men også lige alt det, vi gerne vil stå for, nemlig hyggelig og uhøjtidelig omgang med kunderne, seriøs og faglig kunde betjening. Vi byder gerne på en kop kaffe, også hvis du bare skal have rettet eller justeret dine briller....

v/Carsten Høyer Jensen har sponsoreret en hjertestarter til Midtfyns Golfklub. Carsten startede med golf i Midtfyns Golfklub sidste år, og har fra start tænkt, at der manglede en hjertestarter i klubben. Hjertestarteren er en sikkerhed for klubbens medlemmer og også for gæster, som kommer til klubben. Hjertestarteren er sat op ude på klubhuset. Tæt på offentlig sti, som går forbi klubhuset. Bestyrelsen for Midtfyns Golfklub siger mange tak for sponsoratet.     Dansk Fugeteknik har hjemme på Industrivej 6 i Ringe og tilbyder alt inden for elastisk fugning. Med nogle af landets bedste fugemontører har vi udført mange store og spændende fugeopgaver i samarbejde med store og små hovedentreprenører, tømrere og murermestre samt private bygherrer over hele landet, skriver firmaet på dets hjemmeside.​ Vi løser alle typer fugeopgaver hos erhverv, industri og private.​​ Dansk Fugeteknik udfører selvstændige fugeentrepriser og underentrepriser såvel som private tilbud. Dansk Fugeteknik anvender kun F.S.O. godkendte fuge-materialer.​ Kvalitet i arbejdet og overholdelse af aftaler er en selvfølge i Dansk Fugeteknik.​​​...

[caption id="attachment_2387" align="alignright" width="300"] Evita Rosdahl fortalte under kaffen de cirka 20 deltagere i mødet om firmaet.[/caption] Evita Rosdahl, indehaver og direktør for JEROS A/S på Nyborgvej i Ringe, var onsdag den 26. februar 2020 vært for det månedlige netværksmøde for Midtfyns Golfklubs sponsorer. Cirka 20 deltog i mødet og fik en interessant introduktion til virksomheden fulgt af en rundvisning. Evita Rosdahl fortalte om virksomhedens historie og udvikling frem til i dag, hvor den er en af de største i Ringe med ca. 60 ansatte. JEROS A/S blev grundlagt i 1963 i Odense, hvor man startede med at producere pladerensere, som hovedsagligt blev afsat på det danske marked. Evitas far, Knud Rosdahl, var ingeniør og fandt en bedre og nemmere måde at rense plader i et bageri på. Så var man i gang, og i 1970erne opbyggede man et net af forhandlere over hele Europa. Siden 1972 har JEROS A/S også specialiseret sig i produktion af opvaskemaskiner. JEROS opvaskere bliver tilbudt i forskellige modeller og størrelser til brancher som bagere, konditorer, slagtere, catering, fast-food, fisk- samt fødevareindustrien m.m. JEROS opvaskere bliver eksporteret til hele verden. Produktprogrammet spænder bredt fra servicevaskere, grovopvaskere, gennemløbsmaskiner samt kassevaskere, der er modulopbygget således individuelle løsninger kan tilbydes den enkelte kundes behov. 90 procent af produktionen går til eksport. Flyttede til Ringe i 1989 I 1989 flyttede fabrikken til Nyborgvej i Ringe, hvor der tidligere havde været Kvægtorv, og i 1993 blev der opført et nyt domicil på stedet. - Vi er meget glade for og stolte over at være i Ringe, og beliggenheden tæt ved motorvejen er ideel, sagde Evita, der først i 2012 købte sig ind i firmaet. - Vi er i alt ca. 60 ansatte, og vi udgør et godt team, hvor alle er vigtige led i processen. Vi gør også meget ud af at informere vores medarbejdere, bl.a. via skærme rundt om i produktionen, hvor man kan se en masse relevant information. Det er f.eks. rart at vide, hvor den maskine, man er med til at fremstille, skal hen i verden bagefter. Det er håndværk Evita Rosdahl betonede, at der ikke er tale om samlebåndsarbejde. Det er håndværk, og skal man klare sig i konkurrencen, er kvaliteten selvfølgelig vigtig, men også, at man kan levere lige den vare, kunden har brug for. Så JEROS har tilbehør, så man kan løse alle opgaver, og blandt kunderne er nogle af de helt store virksomheder i Danmark og i udlandet så som Arla, Kohberg, COOP, Nestlé, Orkla, Lindt og mange flere. For alle virksomheder og ikke mindst de store er hygiejne og sikkerhed af stor betydning. De kan ikke tåle en fødevareskandale. - Og vi kan levere hygiejne og sikkerhed, fortalte Evita Rosdahl, der også er sikker på, at Brexit ikke vil få negative konsekvenser for et firma som Jeros. - Vi kan levere en arbejds- og tidsbesparende automation, som der bliver endnu mere brug for fremover i England. Rusland er således også blevet et stort marked for JEROS , fordi der har været efterspørgsel på mandskabs- og tidsbesparende udstyr. Evita Rosdahl fortalte også om arbejdet med at få unge ind i firmaet. - Vi gør meget for at få de unge til at kigge vores vej og få en faglig uddannelse. Her i firmaet er alle engagerede og spiller en værdifuld rolle, sagde Evita Rosdahl.   [easingslider id="2390"]...

[caption id="attachment_1954" align="alignright" width="300"] Snakken gik konstruktivt ved kaffebordet med sponsorer og klubrepræsentanter i klubhuset.[/caption] For et års tid siden begyndte sponsorudvalget at holde et månedligt møde, på nær juli og december, med deltagelse af udvalgets medlemmer og klubbens 33 sponsorer. Den 29. januar blev så det første møde i 2020 holdt i klubbens lokale med deltagelse af 20 repræsentanter for klubben og sponsorerne. Med til mødet var også inviteret vores to greenkeepere, Tony og Willy, der skulle fortælle om banen og de tiltag, der er taget og bliver taget for at forbedre banen endnu mere – samt området omkring klubhuset. DM for seniorer i august Desuden fortalte Tony om DM for seniorer, der jo som det vil være de fleste bekendt holdes på vores bane fra den 7. til den 10. august. Her kan vi forvente mellem 140 og 150 topspillere, der alle er mindst 50 år, men stadig kan spille formidabel golf. Tony bliver klubbens repræsentant. Han har vundet dette DM tre gange tidligere. Der bliver også brug for frivillig arbejdskraft i disse dage, hvor der også forventes mange tilskuere, der vil ud og se de dygtige spillere. Vigtigt at holde banen i god stand [caption id="attachment_1955" align="alignright" width="300"] Tony fortalte vores sponsorer om arbejdet med at gøre banen bedre og om DM i golf for seniorer og meget andet.[/caption] Tony understregede vigtigheden af at holde banen og ikke mindst greens i så god stand som muligt. Greens har gennemgået en kraftig forbedring siden sidste forår, og efter at de var blevet klippet og tromlet midt i januar nåede bolden op på en fart af mellem 10 og 11 på stimpmeteren. Det er hurtigt. Så vi har en fantastisk bane, der er spilbar hele året. Salg af sponsorater til DM I forbindelse med DM vil klubben forsøge at sælge sponsorater for hvert hul, så de enkelte sponsorer kan sætte reklameskilte op ved hullet. Pris pr. hul er kr. 5.000 + moms. TV 2 Fyn har i øvrigt lovet at omtale mesterskabet og vise klip fra spillet i løbet af weekenden. Det gælder om at få gjort så meget opmærksom på vores smukke bane som muligt, så vi kan trække både flere medlemmer og flere greenfee spillere til. Sponsorudvalget består af Niels Larsen (Formand), Anny Hessellund og Pia Lykkegaard. De fortalte de fremmødte sponsorer sidste nyt om klubben, bl.a. om økonomien og øvrige arrangementer i den kommende sæson. Ekstra aktiviteter på Golfens Dag Den 26. april er der Golfens Dag, hvor udvalget kunne fortælle sponsorerne, at der er planer om at gøre ekstra meget ud af denne dag, hvor alle landets golfklubber gør en ekstra indsats for at hverve nye medlemmer. Bl.a. har der været tale om en markedsplads og måske bagagerumssalg for brugt golfudstyr. Der skal gøres lidt ekstra for at trække så mange til som muligt. Company Day i juni Det samme gælder den 13. juni, hvor der er firmadag (company day). Her er der nedsat et ekstra udvalg, der arbejder med forslag til at gøre det til en god dag for de firmaer og virksomheder, der støtter klubben, og uden hvis hjælp det ville være svært at opretholde den gode status, som klubben og banen har fået. Næste møde med vores sponsorer holdes i slutningen af februar....