Loader

Baneudvalget meddeler:

Du må som medlem og greenfeespiller være forberedt på, at Driving Range fremover vil være delvis lukket på torsdage kl. 09.00-12.00. Dette skyldes, at opsatte forbudsskilt ikke respekteres af alle, samt at påtale af dette forhold over for nogle få spillere heller ikke har givet den tilsigtede respons. Der har været nogle enkelte farlige situationer, hvor personalet, boldopsamlerbil og græsslåmaskine har været utilsigtede skydeskiver for ”vildfarne” bolde. Vi ser os derfor desværre nødsaget til at aflåse boldkassen i dele af nævnte tidsrum, dog åbnes den hurtigst muligt, når arbejdsopgaverne er fuldført. På andre dage gælder det stadig, at der ikke må slås ud på Driving Range, når boldopsamlerbilen er i arbejde. Da der på disse dage ikke er fastsatte tidspunkter for boldopsamlingen, kan du være uheldig at måtte bruge indspil- og puttegreen i stedet.
Men det er nu heller ikke så dårligt endda.

Vedr. Hul 3, tee 56 – del af hegn ryddet

Som det fremgår af Lokalreglerne på scorekortet skal spillerne tage sig i agt for krydsende færdsel på stien foran tee 56 på hul 3. Da der har været enkelte tilfælde af farlige drives fra hul 3, tee 56, har vi ryddet en del af det korte hegn på nordsiden af teestedet for at skabe bedre oversigt, inden der slås ud. Dette skyldes, at hverken motionister eller golfspillere har kunnet se hverandre for hegnet på højre side af teestedet.
Da vi skal passe på hinanden, både spillere, ansatte, frivillige og motionister, håber vi, at der er forståelse for disse tiltag, da vi ikke kan tillade, at der er nogle, der kommer til skade.
Vedr. klipning af Semirough

Arbejdsteam til semirough efterlyses

Tony vil gerne iværksætte et arbejdsteam, der forestår klipning af semiroughen. Der er brug for 2-3 mand, som har lyst til at påtage sig dette job. Henvendelse til Tony på tlf. 2219 9623.