Loader

Ved det sidste netværksmøde i 2021, holdt den 24. november i klubhuset, deltog Faaborg Midtfyns Kommunes (FMK) kommunaldirektør, Helle Vibeke Carstensen, der også er golfspiller, med et indlæg om kommunens fødsel i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor fem mindre kommuner blev til FMK, og tiden frem til i dag. Samt planer for videre udvikling.

15 deltog i mødet. Det var sponsorudvalgets fire medlemmer (Formand og tømrermester Niels Larsen (også sponsor), Anny Hessellund, kasserer i klubben, Pia Lykkegaard og Erik Brogaard, referent), medlem af klubbens bestyrelse, Anne Mette Nordtorp og klubbens to greenkeepere, samt følgende af vores sponsorer:

Stefan fra Mark & Storm, Lene fra Midtfyns Fysioterapi, Søren fra Danbolig, Per Emil fra Nordfyns Bank, Morten fra Flemming El, Jørgen fra Stark i Tommerup og som gæst Martin fra Egehøj Maskiner i Broby.

Udvalgets formand, Niels Larsen, bød velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde til årets sidste møde, et år, der også har været præget af Covid-19 på mødefronten.

Anny Hessellund kunne berette fra bestyrelsen om et rigtig godt år for klubben, der netop har holdt generalforsamling og her kunne fremvise et overskud på 375.000 kr. Klubben har, som andre golfklubber, nydt godt økonomisk af pandemien, der har fået folk til mere eller mindre frivilligt at holde golfferie i Danmark i stedet for på sydlige himmelstrøg.

Kommunaldirektøren fortalte løst og fast om FMK, hvor kommunen er den største arbejdsgiver med ca. 4000 ansatte. Kommunen har mange mindre og mellemstore virksomheder og styres bl.a. fra borgmesterkontoret i Ringe, hvor også kommunaldirektøren er placeret, men andre kommunale funktioner er placeret rundt om i kommunens øvrige byer, især Faaborg.

Grunden til, at borgmesterkontoret er i Ringe, var et krav fra den daværende Ringe Kommune, fortalte Helle Vibeke Carstensen. Ellers ville man ikke være med. I øjeblikket er man i øvrigt ved at flytte en del rundt på nogle af funktionerne.

Helle Vibeke Carstensen fortalte, at kommunen bestræber sig på at blive stadig mere erhvervsvenlig, så man kan hjælpe de mange virksomheder til at vækste. Det er dem, der skal vækste, og kommunen, bl.a. dem, der har med lokalplaner at gøre og virksomhedskonsulenter, skal gøre en større indsats for at hjælpe dem til at blive større. Udviklingen har i nogle år især været koncentreret omkring Ringe og op mod Aarslev, altså området tættest på Odense og tæt på motorvejen. Men også i Faaborg er der store udviklingsplaner.

Det er vigtigt, understregede kommunaldirektøren, at FMK er ikke bliver en bosætningskommune for Odense, men en aktiv og levende kommune, der kan trække arbejdspladser og tilflyttere til. I dag bor der ca. 52.000 i FMK, men målsætningen er at øge med 3000 flere indbyggere inden 2030. I øvrigt kunne hun fortælle, at 80 pct. af kommunens indbyggere er tilfredse med livet, og det er meget få, der er meget utilfredse. Gennemsnitslevealderen er også pæn, højere end landsgennemsnittet med 81,5 år. Der er jo også rige muligheder for outdoor motion i kommunen, bl.a. jo golf, men også meget andet, og foreningslivet er rigt, men der er også brug for, at vi alle bevæger os noget mere, for heller ikke i FMK er sundhedstilstanden så god som ønsket.

Man siger, at golf forlænger livet med fem år. Og kommunen har jo hele to gode golfbaner at byde på, Midtfyns Golfklub og så Faaborg Golfklub.

Der var en del debat og en del spørgsmål til kommunaldirektøren, der kom godt omkring i kommunens kroge, så alle kunne forlade mødet med en bedre viden om FMK, end da de kom.

Hvis du vil vide mere om kommunens kan du bl.a. læse her.

https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/

Næste netværksmøde er planlagt til ultimo januar, hvor formanden for Ringe handelsstandsforening, Jonas Jacobsen, vil fortælle om foreningens arbejde.