G5-samarbejdet bliver til G6-samarbejde i 2021

G5-samarbejdet bliver i 2021 til G6-samarbejde.
2 nye klubber er kommet med, mens Sct. Knud har ønsket at udtræde.
Samarbejdet består herefter af
Barløseborg Golfklub
Blommenslyst Golfklub (ny)
Golfklubben Lillebælt (ny)
H. C. Andersen Golfklub
Midtfyns Golfklub
Odense Eventyr Golfklub

Salget af kort har de senere år ligget stabilt omkring 750 svarende til omkring 25% af fuldtidsmedlemmerne. Spillerunder vil i 2020 slå alle tidligere rekorder og nærme sig 9500.
Med de nye muligheder forventer vi både stigning i solgte kort og spillerunder næste år.

Det nye G6-kort for 2021 vil være klar til salg omkring 20. november i klubberne. Prisen bliver kr. 1000,- og antal spillerunder hos hver klub begrænses til 10.

Kortet vil for 2021 være trykt i en ny farve ift. tidligere år. Sammen med kortet vil der blive udleveret en lille folder, som beskriver betingelserne for køb og anvendelse af G6-kortet.

Nærmere enkeltheder vedr. bestilling og udlevering af G6-kortet for 2021 vil blive kommunikeret ud, når kortene ligger i klubberne. En ide til julegave måske.