Loader

Godt første møde i sponsor-netværk i 2020

Snakken gik konstruktivt ved kaffebordet med sponsorer og klubrepræsentanter i klubhuset.

For et års tid siden begyndte sponsorudvalget at holde et månedligt møde, på nær juli og december, med deltagelse af udvalgets medlemmer og klubbens 33 sponsorer.
Den 29. januar blev så det første møde i 2020 holdt i klubbens lokale med deltagelse af 20 repræsentanter for klubben og sponsorerne. Med til mødet var også inviteret vores to greenkeepere, Tony og Willy, der skulle fortælle om banen og de tiltag, der er taget og bliver taget for at forbedre banen endnu mere – samt området omkring klubhuset.

DM for seniorer i august

Desuden fortalte Tony om DM for seniorer, der jo som det vil være de fleste bekendt holdes på vores bane fra den 7. til den 10. august. Her kan vi forvente mellem 140 og 150 topspillere, der alle er mindst 50 år, men stadig kan spille formidabel golf. Tony bliver klubbens repræsentant. Han har vundet dette DM tre gange tidligere. Der bliver også brug for frivillig arbejdskraft i disse dage, hvor der også forventes mange tilskuere, der vil ud og se de dygtige spillere.

Vigtigt at holde banen i god stand

Tony fortalte vores sponsorer om arbejdet med at gøre banen bedre og om DM i golf for seniorer og meget andet.

Tony understregede vigtigheden af at holde banen og ikke mindst greens i så god stand som muligt. Greens har gennemgået en kraftig forbedring siden sidste forår, og efter at de var blevet klippet og tromlet midt i januar nåede bolden op på en fart af mellem 10 og 11 på stimpmeteren. Det er hurtigt. Så vi har en fantastisk bane, der er spilbar hele året.

Salg af sponsorater til DM

I forbindelse med DM vil klubben forsøge at sælge sponsorater for hvert hul, så de enkelte sponsorer kan sætte reklameskilte op ved hullet. Pris pr. hul er kr. 5.000 + moms. TV 2 Fyn har i øvrigt lovet at omtale mesterskabet og vise klip fra spillet i løbet af weekenden. Det gælder om at få gjort så meget opmærksom på vores smukke bane som muligt, så vi kan trække både flere medlemmer og flere greenfee spillere til.
Sponsorudvalget består af Niels Larsen (Formand), Anny Hessellund og Pia Lykkegaard. De fortalte de fremmødte sponsorer sidste nyt om klubben, bl.a. om økonomien og øvrige arrangementer i den kommende sæson.

Ekstra aktiviteter på Golfens Dag

Den 26. april er der Golfens Dag, hvor udvalget kunne fortælle sponsorerne, at der er planer om at gøre ekstra meget ud af denne dag, hvor alle landets golfklubber gør en ekstra indsats for at hverve nye medlemmer. Bl.a. har der været tale om en markedsplads og måske bagagerumssalg for brugt golfudstyr. Der skal gøres lidt ekstra for at trække så mange til som muligt.

Company Day i juni

Det samme gælder den 13. juni, hvor der er firmadag (company day). Her er der nedsat et ekstra udvalg, der arbejder med forslag til at gøre det til en god dag for de firmaer og virksomheder, der støtter klubben, og uden hvis hjælp det ville være svært at opretholde den gode status, som klubben og banen har fået.

Næste møde med vores sponsorer holdes i slutningen af februar.