Loader
 

Generalforsamling marts 2023

Torsdag aften den 23. marts 2023 blev der holdt generalforsamling i Midtfyns Golfklub. Den blev holdt i klubbens lokaler, og der var med næsten 50 deltagere flot fremmøde.

Efter at advokat Lindstrøm sædvanen tro var blevet valgt til dirigent aflagde klubbens formand, Leif Hagelskjær beretning på bestyrelsens vegne. I stedet for at læse beretningen op fra ende til anden, valgte formanden at fokusere på enkelte punkter i udviklingen de sidste knap halvandet år siden sidste generalforsamling. Grunden til, at der er gået mere end et år, er, at klubben af praktiske grunde som så mange andre har valgt at følge kalenderåret i stedet for at køre fra oktober til oktober. Regnskabet er derfor også gældende fra 1. oktober 2021 til udgangen af 2022. Det er i øvrigt første gang, at regnskabet bringes her på hjemmesiden til granskning af alle, der måtte have lyst. Der er tal for det hele, og de blev præsenteret af klubbens kasserer, Anny Hessellund. Alle valg til bestyrelsen var genvalg.

Se beretning, illustrationer, referat og regnskab som pdf-filer herunder.

Formanden aflagde beretning, mens resten af bestyrelsen lyttede. Der var genvalg til bestyrelsen, der består af foruden Leif Hagelskjær Lars Johannes Nielsen, Søren Hindsgavl, Niels Windfeld-Lund, Anny Hessellund (kasserer), Anne Mette Nordtorp (næstformand) og Kurt Poulsen
Der var flot fremmøde til generalforsamlingen