Tirsdagsdamer

On 30 september 2021

Anne Grethe stopper som medlem af udvalget og kasserer. Glad og rørt over buketten hun fik som tak for en stor indsats gennem mange år.

Janne fremlagde årsberetning ved årsafslutningen den 29. september 2021 i klubhuset.

Hun bød velkommen og takkede for det fine fremmøde.
Midtfyns Golfklub er stolte af, at vi har ca. 50% at klubbens damer som medlem af TirsdagsDamer. Det er  der ikke mange golfklubber der kan matche. Vi er 35 damer, hvilket er det højeste antal til dags dato. Der har været et flot fremmøde hver tirsdag gennem hele sæsonen.
Året har selvfølgelig været præget af Corona, som alt andet. Men vi har alligevel gennemført medlemsmøde i foråret, hvor vi måtte fordele os i maskinhus og klublokale, for at overholde gældende regler.
April. Maj og juni afviklede vi spilledagene i.h.t. årsplanen, og juli holdt vi ”sommerferie” 10. august havde vi udflugt til Royal Oak, hvor vi nærmest skyllede væk i regn. Men alle 12 deltagere gennemførte. Sejt gået piger. Stemningen steg, da vi kom ind og fik go´ mad og præmier.
Senere samme uge, blev der afholdt Lady Fyn i Svendborg i det flotteste solskinsvejr og god stemning, mad mm. Desværre tog vi ikke trofæet med hjem, men fik dog adskillige klappræmier. Næste år er det golfklubben Lillebælt der afholder turneringen.
For første gang i klubbens historie, dystede vi mod TorsdagsHerrer her fra klubben. Super hyggelig aften.  Desværre må vi se på ”Harry” på pokalhylden indtil næste år, hvor vi inviterer herrerne til ny dyst.
Tak for hjælpen til udvalgsmedlemmerne Hanne, Carin, Laila og en særlig tak for en ihærdig indsat til Anne Grethe, som har valgt at trække sig fra udvalget efter mange års tro tjeneste. Karen Danielsen indtræder i udvalget. Vi glæder os til samarbejdet med Karen og byder hende hjertelig velkommen.
Anne Grethe aflagde regnskab for året, og efter aftenens fine arrangement, er der stadig lidt overskud, som går videre til 2022, i alt 1287,-kr.
3 indkomne forslag:
• Spille både 9 og 18 huller hver tirsdag, med dagens vinderpræmie, som uddeles når vi mødes til månedsafslutning
• Kontingent fortsat 250,-kr pr. medlem pr. år, som går til præmier, dog holder vi fast i snacks mm til månedsafslutningerne, men når vi har spisning vil der opkræves egenbetaling (glimrende forslag fra Gunhild) Derved er det kun de medlemmer som deltager i spisning som betaler for dette.
• Udflugt ultimo juni 2022, blev et ”JA tak” ved håndsoprækning, og vi vil arbejde på at det bliver en lørdag, måske med mulighed for overnatning for dem som ønsker dette.
Eventuelt:
• Kun 18 hullers turnering med registrering tillader banelukning, derfor skal man booke tider, når der spilles 18 huller, både formiddag og eftermiddag. Hvis man booker ved 15 tiden, vil der jo være stor chance for lidt hygge bagefter, sammen med dem som har gået 9 huller.
• Der kom tillige forslag om ”jern” turnering og en 3 ”jern/kølle” turnering.
• Og der var stor tilslutning for at fortsætte med at skifte på både for- og bag9
Tusind tak for en dejlig sæson, og for alle de fine sponsor-gaver, som gjorde at alle fik en gave med hjem.

TIRSDAGSDAMER I MIDTFYNS GOLFKLUB 

Målsætning: Vi ønsker at sprede glæde ved golfspillet og styrke det sociale samvær.
Målgruppen: Klubbens damer, som er fyldt 18 år og har gyldigt DGU-kort.
Kontingent: Kr. 250,- årligt, som betales ved sæsonstart på konto nr. 4315 4315 931363Mobile pay 25308701. (OBS! Nyt kontonummer og mobilepaynummer, da Anne Grethe jo ikke er kasserer mere. Det er i stedet for Karen Danielsen. Mail:            Karen.danielsen@yahoo.dk

Teksten herefter er endnu ikke gældende for 2022.

KONDITIONER pr. 1. april 2020:
Der spilles med pointsystem, hvor højeste samlede score af månedens tællende stablefordrunder på de første 9 huller er månedens vinder.
Spillerne vælger selv, om de vil spille 9 eller 18 huller.
Man skal skrive EDS ved spilstart, hvis man vil reguleres.
Man sørger selv for regulering.
Husk at aflevere scorekort i mappen og notere birdies.
Der er månedsafslutning den første tirsdag i måneden med uddeling af 1. præmie, klappræmier og birdiepræmier.
Ved følgende spilleformer kan der ikke reguleres handicap: Texas Scramble, Norsk Stableford og Flagspil.
Se i øvrigt opslag i klubhuset!

Dokumenter – resultater

Resultat tirsdagsdamer total 2021
Download 61 downloads 224.6 KB
Resultat tirsdagsdamer september 2021
Download 47 downloads 224.2 KB
Resultat tirsdagsdamer august 2021
Download 51 downloads 224.4 KB
Resultat tirsdagsdamer juni 2021 - 4
Download 83 downloads 229.6 KB
Resultat tirsdagsdamer maj 2021
Download 85 downloads 229.2 KB
Resultat tirsdagsdamer april 2021
Download 166 downloads 229.5 KB
Program for Dameklubben 2021
Download 137 downloads 193.7 KB
Velkommen til 2021
Download 122 downloads 78.5 KB

Tirsdagsdame udvalg

Formand:
Janne Skalshøj
Tlf.: 2068 8897
janne@skalhoi.dk

Kasserer:
Karen-Marie Mørup Danielsen
Tlf.: 2530 8701
karen.danielsen@yahoo.dk

Medlem:
Hanne Sandberg
Tlf.: 4118 1577
hannesandberg@icloud.com

Suppleant:

Carin Nicolajsen
Tlf.: 24880421
cp@pernicolajsen.dk

Suppleant:

Laila Skovø
Tlf.: 2185 4859
lailaskov@gmail.com

Kære Tirsdagsdamer

Hjerteligt velkommen til en ny sæson.
Start

Mødetid senest kl. 16.45.
Alle klubbens damer er velkomne.

Tilmelding er til

Sæsonen 2021 er slut

Der kan betales kontingent  på konto nr. 4315 4315 931363Mobile pay 25308701. (OBS! Nyt kontonummer og mobilepaynummer, da Anne Grethe jo ikke er kasserer mere. Det er i stedet for Karen Danielsen. Mail:            Karen.danielsen@yahoo.dk

Teksten herefter er endnu ikke gældende for 2022.

Klubben har nu blokeret og lagt advarsler ind iht. regelsættet. Men vær opmærksom på, at der ingen spærring af banen er ved gunstart de 5 præmiedage. Der er kune indlagt en advarsel med tekst i Golfbox. Det har ikke været muligt at spærre formiddagstider disse 5 dage. Med hensyn til spil på bag-ni har klubben spærret tider 2 timer før start, og samtidig lagt advarsel ind.

Med venlig hilsen
Dameudvalget.