Klubhus åbent – gunstart igen mulig

Da forsamlingsforbuddet nu er hævet til 50, er der mange ting der bliver som de plejer.
Klubhuset er åbent, men vi skal fortsat huske at holde afstand og håndhygiejnen bør forsat være høj. I klubhuset er der håndsprit og mulighed for håndvask.
Klubber i klubben, der plejer at bruge “Gunstart” kan begynde på det igen. Der skal naturligvis hele tiden tænkes i antal og afstand.

Gunstart for Mandag Morgen

Fra kommende mandag den 15. juni er der igen gunstart for seniorklubben Mandag Morgen. Mødetid senest 8.45 med aflevering af scorekort. Gunstart kl. 9.00.
Betaling og udlevering af de mange ventende præmier udskydes til mandag d.29 juni, hvor udvalget tænker på et lille sommer traktement. Deltagerne kan bare gå på hjemmesiden og se hvor mange gange I har været med og så gange med 10 og overføre beløbet på “mobile pay” til 20727225. Men vent til den 29/6.
Om arrangementet d.29 vil der komme opslag og tilmeldingsliste op i klubhuset snarest.
Husk at vi er tæt på 50, så aflever jeres scorekort og gå udenfor medens udvalget laver holdene.
Ligeledes husk at holde afstand efter runden, når vi skal have gang i det sociale igen.