Klubhuset åbner mandag morgen den 18. maj

Følg sundhedsstyrelsens retningslinjer og klubbens anvisninger. Alle rengør kontaktflader og alle benytter faciliteter på eget ansvar. Der er sprit, rengøringsspray og papir, men desværre ingen handsker. De kan ikke skaffes i øjeblikket.
Ingen adgang til køkken og ingen kontanter i klublokale.
Der er begrænsninger på antal personer ved udendørs bord/bænkesæt og i klublokale. Vær opmærksom på opslag.

Vi henstiller til formanden for klub i klubben at varetage eller uddelegere dagens rengøring af kontaktflader og tømme affaldsspand.
Rengøringsholdene genoptager ugerengøring som vanligt, helst fredag eller lørdag. Alle fra rengøringsafdelingen er opmærksom, når vi kommer og spiller privat, så klubhus og udeareal kan fremstå rent og ryddeligt.
Der er en afkrydsningskalender i rengøringsdepot/omklædning.
Ved tvivl og mangler kontaktes Gunhild på 24473616.
Mvh.
Hus og Service udvalget