Referat af netværksmøde i Klubbens lokaler januar 2020