Loader
 

Tag en gæst med

Gæster til medlemmer af Midtfyns Golfklub

Medlemmer kan hver medtage max. 1 gæst til en reduceret greenfee på kr. 250,-. Ordningen gælder ikke for flex-medlemmer (kategori ”F”), som heller ikke kan være gæst iht. nærværende ordning. Ordningen gælder ikke for medlemmer af de Fynske klubber, som er omfattet af Den Fynske Greenfeeordning.

Fuldtidsmedlemmer i Midtfyns Golfklub kan medtage en gæst (flagspiller) uden DGU-kort til greenfee kr. 250 (max. 1-2 gange)

Priserne er gældende for 2023