Ungdomsafdelingen

De unge i gang med træningen

Vi er i 2021 knap 20 ungseniorer 19-25 år og 7 juniorer 13-18 år.  Derudover har klubben en gruppe af børn (minier).

En del af de unge har kun spillet kort tid, mens enkelte har spillet i flere år. Spillernes handicap og spilleniveau varierer fra handicap 10 til handicap 54.

Der er samarbejde og kontakt med klubbens elitegruppe, bla. via en elite-mentorordning.

Træningen

I 2021 ligger den ugentlige ungdomstræning om mandagen kl. 16.30.

Træningen er også i år på træningsbanen, på driving range, putte- og chippebane, men også med efterfølgende spil på banen i det omfang, det kan lade sig gøre.

Vi har et samarbejde med klubbens nye pro-træner Andreas Søndergaard, så de unge spillere kan få kompetent instruktion og vejledning til at forbedre og udvikle spil og færdigheder. Typisk foregår træningen som stationstræning, hvor der veksles mellem instruktion, både personlig og i grupper, og spilbaseret funktionstræning. Med øvelser og konkurrencer inden for alle spillets facetter, de lange slag, chipning, bunkerslag og puttning.

Klubben har også anskaffet en launch monitor, som bruges til at måle slaglængder og hastigheder, med videre. Vi har også indendørs i klubhuset en golfsimulator, hvor der kan spilles på virtuelle baner, men med rigtige køller og slag.

Turneringer
Der vil også i år blive arrangeret interne ungdomsturneringer og muligvis også kampe og matches med ungdomsspillere i andre klubber.

 

Samarbejde med skoler
Også i 2021 vil der være kontakt med skolerne i Ringe. hvor vi gør opmærksom på vores klub og giver muligheder for at prøve kræfter med golfspillet, så vi kan tilknytte nye juniorspillere og udbygge ungdomsafdelingen.
Alle er velkomne, og har I kammerater eller venner, som kunne tænke sig at spille, så tag dem med, så de kan få en fornemmelse af, hvad det drejer sig om. I kan også altid henvise dem til ungdomsudvalget for nærmere kontakt.

Junior/ungdomsudvalget består af:

lars_dall_ungdomsafdeling

Formand:
Lars Dall-Hansen
Tlf.: 72 53 14 55

larsdall58@gmail.com

Medlem:
Morten Henriksen
Tlf.: 24 40 10 48

Donville4@gmail.com

Medlem:
Rasmus Friis Andersen
Tlf: 28 98 75 24

rasmusfriisa@gmail.com

Medlem:
Anny Hessellund
Tlf.: 22 95 05 11

ah@midtfynsgolfklub.dk

andras_traener

Træner:
Andreas Søndergaard
Tlf.: 6146 1858
Se Pro Planner i Golfbox for at bestille lektion

peter_Yung_Dall-Hansen

Peter Yung Dall-Hansen
Tlf.: 2980 0495
dall-hansen11@hotmail.com