Medlemsmøde torsdag den 27. februar 2020

Tony Jensen

Tony Jensen

Bestyrelsen for Midtfyns Golfklub inviterer til medlemsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30
i klubhuset på Kaholehaven 6, 5750 Ringe.

Sten Lunde

Sten Lunde.

Program:
Velkomst
Indlæg ved chefgreenkeeper Tony Jensen
Orientering om handicapregulering ved Sten Lunde
Ordet er frit

Klubben er vært ved en øl eller vand.
Tilmelding ikke nødvendig