Loader

Nye handicapregler – ny rating af Midtfyns 18 hullers golfbane – ændret fordeling af handicapnøgler. Altsammen på én gang. Her pr. 1/1 2021 træder så de nye WHS handicapsystem i kraft.
Som mange sikkert har hørt så bliver ens golfhandicap fremover beregnet som et gennemsnit af de 8 bedste scorekort ud af de seneste 20 afleverede scorekort. Fra 1. januar 2021 vil man kunne se sit nye handicap i Golfbox – og det har allerede været muligt at ”smugkigge” et stykke tid.

20 scorekort

Ved overgangen til det nye WHS-system går Golfbox 3 år bagud for at finde op til 20 scorekort, og der er nogle ”opstarts-regler” for dem med færre end 20 registrerede scorekort. Jo færre scorekort der er afleveret jo mindre har Golfbox at regne på, og derfor bliver det nye handicap tilnærmet det nuværende handicap bedst muligt.
De fleste vil nok opleve at få et lidt højere handicap efter Nytår, men det skulle også gerne være et lidt mere retvisende handicap. Man skulle derfor få lidt lettere ved at spille op til sit handicap. Det nye handicapsystem er designet til, at alle scorekort fremover bør indtastes lige efter runden, altså hver gang man har spillet 9 eller flere huller. Alle runder spillet efter golfreglerne og med markør kan bruges – også flere på en dag ! Jo flere jo bedre – forstået på den måde at jo flere indtastede scorekort jo mere retvisende bliver handicappet.
I WHS Handicapsystemet er alle handicaps mellem 0 – 54 ”flydende”, altså ingen handicapgrupper som tidligere, og reguleringen sker løbende efterhånden som scorekortene bliver indtastet. Der er heller ingen ”lås” ved 36 i handicap som i det gamle system, og handicaps mellem 36 og 54 bliver nu også med decimaler. Nybegyndere starter stadig i ”handicap” 72 – men får ført et rigtigt handicap når de har spillet sig ned til 54.

Glidende gennemsnit

Matematik er jo noget underligt noget, og da handicappet bliver et glidende gennemsnit af 8 scorekort ud af de sidste 20, så kan man ikke være sikker på at handicappet bliver reguleret nedad selvom man afleverer et scorekort med f.eks. 38 point, og man kan heller ikke være sikker på blive reguleret opad selvom man afleverer et scorekort med få point 😊 Dette skyldes at det sidste indleverede scorekort jo erstatter det scorekort som var nr. 20 i scorearkivet – og hvis nr. 20 var et rigtig godt scorekort med mange point så kan man opleve at blive sat op i handicap med et nyt scorekort med 38 point !
Skulle man få lyst til at vide mere om det nye WHS – handicap system så er der på hjemmesiden golf.dk en masse gode informationer. Link : www.golf.dk/handicap

Bane rating – og nye handicap-nøgler

Dansk Golf Union var i efteråret ude at gen-rate vores dejlige golfbane, og denne rating bliver sat i kraft i Golfbox pr. 1/1 2021. Ratingens udgangspunkt (course rating) er stort set uændret, men ”slope” ratingen er blevet lidt ”venligere” så en handicapspiller får lidt hurtigere tildelt et ekstra slag. De fleste spillere vil derfor opleve at få et slag mere tildelt i det nye år på grund af den ændrede bane-rating.
Da den nye bane-rating forelå, besluttede bestyrelsen i Midtfyns Golfklub at bede DGU om lov til at få ”byttet” om på handicapnøglerne, så de ulige handicap-nøgler kommer på banens bagni og de lige på banens forni. Tilladelsen blev givet af DGU, da alle tal viser at banens bagni spiller sværere end forni, og derfor vil handicapnøglerne blive flyttet pr. 1/1 2021 samtidig med den nye bane-rating træder i kraft. Denne eneste forskel rent praktisk er, at en spiller med et ulige antal tildelte slag fremover vil have et slag mere på bagni i stedet for på forni. Endelig mente DGU også, at nogle af hullerne på banen burde have en anden handicapnøgle, da man i det handicapsystem ser anderledes på hvornår et golfhul skal have en let / svær handicapnøgle.

Der kommer altså nyt handicapsystem, ny bane-rating og ændring i handicapnøglernes fordeling. Alt på én gang.Man får måske et enkelt slag ekstra på grund af handicapsystemet, og måske et slag mere på grund af bane-ratingen, så i 2021 kan der virkelig laves point.