Loader

Leif Hagelskjær

Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub!
Året går på hæld, og i den anledning ønskes I alle et godt nytår!
2019 har været et godt år for Midtfyns Golfklub. Økonomien er god, medlemsudviklingen er positiv, og banen bliver bedre og bedre, altsammen takket være et godt samarbejde mellem bestyrelse, udvalg, ansatte greenkeepere og ikke mindst det store antal frivillige som yder en stor indsats for klubben.
I 2020 vil der fortsat være fokus på de samme ting som i 2019, men jeg håber også at nye tiltag, bl.a. ifht. banens udvikling og medlemsrekruttering vil gøre, at vi får en endnu mere attraktiv klub for alle vores medlemmer og naturligvis også de nye der kommer til.
Med håb om et godt golfår i 2020!

Med venlig hilsen
Leif Hagelskjær
Formand