Loader

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Midtfyns Golfklub

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Midtfyns Golfklub, Kaholehaven 6, 5750 Ringe med flg. dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, indskud og medlemskategorier
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være økonomisk sagkyndig, og valg af revisor-suppleant
  9. Eventuelt

Ad. pkt. 3

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kassereren på hessellund@rokker.dk og vil ligeledes blive fremlagt i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad. pkt. 5

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen

Ad. pkt. 6

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer

Ad. pkt. 7

På valg til bestyrelsen er:

Anne Mette Nordtorp

Anny Hessellund

Leif Hagelskjær

På valg som suppleanter er: Søren Hindsgavl som 1. suppleant og Ralf Eriksen som 2. suppleant.

Ad. pkt. 8

På valg som revisor er Allan Lyhr Larsen og Pia Lykkegaard.

På valg som revisorsuppleant er Torben Smith.

Bestyrelsen

Ringe, den 24. oktober 2021

Hent indbydelsen som wordfil

[mdocs single-file=”4888″ ]