Ordinær Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Midtfyns Golfklub 2020:

Mandag den 16. november 2020 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe med flg. dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, indskud og medlemskategorier

  5. Forslag fra bestyrelsen.

  6. Forslag fra medlemmerne.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være økonomisk sagkyndig, og valg af revisor-suppleant

  9. Eventuelt

Ad. pkt. 3

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kassereren på hessellund@rokker.dk og vil ligeledes blive fremlagt i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad. pkt. 5

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen

Ad. pkt. 6

Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer

Ad. pkt. 7

På valg til bestyrelsen er: Kurt Poulsen

Arne Larsen (ønsker ikke genvalg)

Per Germansen (ønsker ikke genvalg)

Sten Lunde (ønsker ikke genvalg)

På valg som suppleanter er: Lars Johannes Nielsen som 1. suppleant og Ralf Eriksen som 2. suppleant.

Ad. pkt. 8

På valg som revisor er Allan Lyhr Larsen og Pia Lykkegaard.

På valg som revisorsuppleant er Torben Smith.

Bestyrelsen – Ringe, den 28. oktober 2020

PS: Årsagen til at generalforsamlingen afholdes i Idrætscenter Midtfyn er, at vi derved kan undtages fra forsamlingsforbuddet, da vi kan sidde med min. 1 meters afstand og med ansigtet samme vej op mod en talerstol. Man skal bære mundbind, når man ankommer til generalforsamlingen og videre frem, til man igen har forladt bygningen.