Referat af medlemsmøde ved årsafslutningen 2021

Anne Grethe stopper som medlem af udvalget og kasserer. Glad og rørt over buketten hun fik som tak for en stor indsats gennem mange år.

Janne fremlagde årsberetning ved årsafslutningen den 29. september 2021 i klubhuset.

Hun bød velkommen og takkede for det fine fremmøde.
Midtfyns Golfklub er stolte af, at vi har ca. 50% at klubbens damer som medlem af TirsdagsDamer. Det er  der ikke mange golfklubber der kan matche. Vi er 35 damer, hvilket er det højeste antal til dags dato. Der har været et flot fremmøde hver tirsdag gennem hele sæsonen.
Året har selvfølgelig været præget af Corona, som alt andet. Men vi har alligevel gennemført medlemsmøde i foråret, hvor vi måtte fordele os i maskinhus og klublokale, for at overholde gældende regler.
April. Maj og juni afviklede vi spilledagene i.h.t. årsplanen, og juli holdt vi ”sommerferie” 10. august havde vi udflugt til Royal Oak, hvor vi nærmest skyllede væk i regn. Men alle 12 deltagere gennemførte. Sejt gået piger. Stemningen steg, da vi kom ind og fik go´ mad og præmier.
Senere samme uge, blev der afholdt Lady Fyn i Svendborg i det flotteste solskinsvejr og god stemning, mad mm. Desværre tog vi ikke trofæet med hjem, men fik dog adskillige klappræmier. Næste år er det golfklubben Lillebælt der afholder turneringen.
For første gang i klubbens historie, dystede vi mod TorsdagsHerrer her fra klubben. Super hyggelig aften.  Desværre må vi se på ”Harry” på pokalhylden indtil næste år, hvor vi inviterer herrerne til ny dyst.
Tak for hjælpen til udvalgsmedlemmerne Hanne, Carin, Laila og en særlig tak for en ihærdig indsat til Anne Grethe, som har valgt at trække sig fra udvalget efter mange års tro tjeneste. Karen Danielsen indtræder i udvalget. Vi glæder os til samarbejdet med Karen og byder hende hjertelig velkommen.
Anne Grethe aflagde regnskab for året, og efter aftenens fine arrangement, er der stadig lidt overskud, som går videre til 2022, i alt 1287,-kr.
3 indkomne forslag:
• Spille både 9 og 18 huller hver tirsdag, med dagens vinderpræmie, som uddeles når vi mødes til månedsafslutning
• Kontingent fortsat 250,-kr pr. medlem pr. år, som går til præmier, dog holder vi fast i snacks mm til månedsafslutningerne, men når vi har spisning vil der opkræves egenbetaling (glimrende forslag fra Gunhild) Derved er det kun de medlemmer som deltager i spisning som betaler for dette.
• Udflugt ultimo juni 2022, blev et ”JA tak” ved håndsoprækning, og vi vil arbejde på at det bliver en lørdag, måske med mulighed for overnatning for dem som ønsker dette.
Eventuelt:
• Kun 18 hullers turnering med registrering tillader banelukning, derfor skal man booke tider, når der spilles 18 huller, både formiddag og eftermiddag. Hvis man booker ved 15 tiden, vil der jo være stor chance for lidt hygge bagefter, sammen med dem som har gået 9 huller.
• Der kom tillige forslag om ”jern” turnering og en 3 ”jern/kølle” turnering.
• Og der var stor tilslutning for at fortsætte med at skifte på både for- og bag9
Tusind tak for en dejlig sæson, og for alle de fine sponsor-gaver, som gjorde at alle fik en gave med hjem.