Loader

Jonas, manden i blå skjorte i højre side af billedet, fortalte om handelsstandsforeningen i Ringe.

Niels Larsen bød velkommen til de i alt 15 deltagere og glædede sig over, at antallet af deltagere i de 10 årlige netværksmøder igen er for opadgående, og nu hvor restriktrionerne for corona er på vej væk, kommer der forhåbentlig endnu flere til de kommende møder. Han opfordrede alle sponsorer til at tage en gæst med.

Anny Hessellund havde ikke særligt nyt med fra klubbens bestyrelse, da det jo er vinter, hvor aktiviteterne er beherskede. Desværre var klubben udsat for vandskader i klubhuset på grund af et frostsprængt vandrør på loftet lige op til jul. Skaderne er nu ved at blive udbedret. Hun kunne så også fortælle, at klubbens sponsorer snart kan forvente at få tilsendt en faktura for deres sponsorater.

Jonas, der er brugsuddeler i Superbrugsen i Ringe og nu i snart to år formand for handelsstandsforeningen, var med for at fortælle om handelslivet i byen.

Ringe er en god handelsby med en stærk branding og med et bredt sortiment af butikker og et stærkt handelscentrum omkring Torvet og Algade med omliggende gader. Det er et ønske fra både kommunen og handelsstandsforeningen, at udviklingen fremover tager hensyn til bevarelse af et stærkt handelscentrum. Her er der stadig områder og huse, der kan tages i brug til nye butikker.

– Vi er ikke bange for konkurrence, men vi skal passe på, at vi ikke får ødelagt vort gode centrum, sagde Jonas, der som brugsuddeler står i spidsen for ca. 70 ansatte i Superbrugsen.

– Vi er i fuld gang med at øge samarbejdet, bl.a. med erhvervsforeningen og Mitmidtfyn, for at få flere aktiviteter, der skal tiltrække flere handlende. Foreningen Mitmidtfyn, som Anette Poulsen er primus Motor i, har fået en god hjemmeside, skabt af Mark & Storm, også sponsor i golfklubben. Her kan man finde omtale af arrangementer m.m. og selv få omtalt arrangementer. Der er masser af information om hele vort dejlige område, også meget brugbart for kommende tilflyttere. Vi har i øvrigt også i handelsstandsforeningen bedt Mark & Storm om at skabe en ny og forbedret hjemmeside for vores forening og få mere liv i vores facebook-side.

– Vi har et aktivitetsudvalg i foreningen, der skal skabe mere liv og komme med nye ideer. Vi er dog, som alle andre foreninger, udfordret på frivillig arbejdskraft. Der skal jo være nogen, der kan gøre arbejdet, og vi vil gerne have flere til at hjælpe og bakke op om at gøre Ringe til en endnu bedre handelsby. Vi har nu fået samlet de frivillige kræfter under Mitmidtfyn, der jo dækker området hele vejen rundt om Ringe. Det omfatter for at nævne nogle få Ryslinge, Gislev, Kværndrup etc.

– Vi har fået et værdifuldt samarbejde til gavn for os alle. Også de mindre byer. Vi har brugt megen tid på at få dette gode netværk op at stå, og vi har en projektleder til at skabe større aktiviteter. De første er løbet af stablen, det var Boost din by og Halloween. Styregruppen skal styrke både Ringe og oplandet.

– Torvet er jo i øjeblikket til debat. Der skal ske noget for at udnytte Torvets potentiale bedre, og sammen med kommunen er vi gang med at finde ud af hvordan. Der skal måske være en legeplads, nogle træer, en mulighed for et udskænkningssted og hvad der nu måtte ske. Vi tror, vi kan få skabt et rigtig godt torv midt i Ringe. Corona og kommunalvalg har forsinket arbejdet, men der kommer mere gang i det efter sommerferien.

Jonas kunne også fortælle, at blandt kommende aktiviteter er et stort bilshow senere på året med op mod 300 biler, der samles på DLG-grunden.

– Der er virkelig gang i Ringe og omegn med et godt erhvervsliv. Der bygges nye boliger som aldrig før, så nu gælder det om at få mere gang i midtbyens butiksliv, så derfor skal vi tænke os om, så vi ikke får splittet byen ad, men i stedet får større samling og samarbejde, sagde Jonas Jakobsen.

Undervejs i oplægget og efter var der mulighed for at debattere og diskutere hans indlæg.


Til stede var:

– Evita Rosdahl, Jeros

– Lene Blaabjerg, Fysioterapi

– Søren Lykkegaard, Danbolig – med gæst

– Per Emil Jakobsen, Nordfyns Bank

– Huosain, Nordea, filialdirektør

– Mette, ansat i Vinoble

– Jørgen Hansen, Stark

– Morten Vestermark, Flemming El

– Annette Poulsen

– Ulrik Rueløkke  (gæst ved Niels Larsen)

– Jonas Jakobsen, Superbrugsen. Han fortalte om Ringe Handelsstandsforening

– Niels Larsen, formand og sponsor

– Pia Lykkegaard, medlem af udvalget

– Erik Brogaard, medlem af udvalget og referent

– Anny Hessellund, medlem af udvalget