Loader

Baneudvalget skriver:

Nu er det så tiden hvor vi skal indstille os på at det kan blive vinter. Bladene skifter farve og nattefugten bliver i græsset til langt op af dagen. Nogle morgener er der rimfrost. Sko og trolleyhjul bliver fedtet ind i mudder. Alligevel er det dejligt at komme ud i den friske luft på denne årstid og vores bane er en af de baner der klarer vinterudfordringerne bedst.

Sådan indledtes sidste nyhedsbrev, og det er stadig gældende. Imidlertid skrev jeg noget om “spilleforbud” i de områder der var hegnet med snore, det er ikke korrekt. så nedenfor får I baneudvalgets udlægning efter et møde i mandags.

Greens er nu så bløde, at høje bolde efterlader nedslagsmærker. Sørg derfor at rette dine mærker op og gerne flere. Husk derfor altid din pitchfork.
Fairways er også så bløde, at der nu slås en del turf op. Læg turfen på plads og træd den godt til.
Derfor skal der spilles med oplæg, og bolden må renses.
Den nye regel om at spillerne må putte med flagstangen i hullet, har desværre den ulempe, at mange spillere tager bolden op af hullet uden at fjerne stangen. Dette medfører en stor risiko for at beskadige hulkanten med hånden eller putteren. Desuden er der enkelte, som forsøger sig med et kraftigt ryk i stangen for derved at få bolden op. Det resulterer ofte i, at koppen ryger med op. Så undlad dette. Vær forsigtig med hulkanterne, da der kun bliver stukket nye huller 1 måske 2 gange pr uge.
Rimfrost om morgenen og frost i det hele taget er et stort problem for græsset på greens, idet spil på greens under disse forhold knækker græsstrået lige i jordoverfladen, og græsset beskadiges og i værste fald går ud. Derfor er det strengt forbudt at spille til greens ved frost. Det kan i enkelte tilfælde medføre, at starttiderne ”skubbes” indtil frosten går af, ellers må der kun må spilles til vintergreens.
(Konstaterede overtrædelser af ovenstående restriktioner i forbindelse med frosne greens kan blive indberettet til bestyrelsen).
Der har í en tidligere skrivelse været anført, at der ikke må spilles indenfor de afgrænsede områder. Det er dog trollies og buggies, som ikke må komme/færdes indenfor. Der må gerne spilles.
Yderligere restriktioner kan komme på tale, hvis efterår og vinteren går golfbanen imod, men det er vores absolutte hensigt at holde banen mest muligt åben, også greens.
Husk, at vi alle er interesserede i, at vores bane er i bedst mulig stand til foråret, og vi henstiller derfor til medlemmerne, at de er behjælpelige med at ovennævnte respekteres.