Loader

Spil hellere til vintergreens med de nye, større cupper end til sommergreen, hvis du er i tvivl, om sommergreens er frosne i overfladen.

I forbindelse med morgenfrosten søndag den 5. januar har der været nogen trafik på Facebook. Der var en del spillere, der trodsede meddelelsen i pop-up boksen i Golfbox vedr. spilleforbud på sommergreens. Det er beklageligt, at spillerne ikke selv er i stand til at vurdere, om greens er frosne i overfladen. Græsset kan lide stor skade, når det bliver betrådt, idet de kortklippede græsstå ikke blot bøjer og visner, men de knækker i strået i jordoverfladen og derfor går ud. Det betyder, at forårsklargøringen af greens vanskeliggøres, og at græsset kommer senere i gro.
Baneudvalget henstiller derfor igen til, at spillerne, både egne medlemmer og greenfee spillere, respekterer henvisningen.
I hverdagen er personalet på job, og de skal såmænd nok sørge for, at der spilles til de korrekte greens, men i weekends henstiller vi til, at vore egne spillere viser det gode eksempel og er med til at gøre greenfee spillere opmærksom på ordningen.
Vi er fælles om at værne om og pleje vor golfbane mest muligt, således at vi kan undgå at indføre skrappe restriktioner eller vinterlukning af sommergreens.
HELLERE SPILLE TIL VINTERGREENS EN GANG FOR MEGET END EN GANG FOR LIDT.
Baneudvalget