Der er plads til flere til vores netværksmøder

Efter den vellykkede sponsordag fredag den 17. september var der onsdag den 29. september igen netværksmøde for alle interesserede sponsorer.

Det var der fem sponsorer, der benyttede sig af denne gang, og som sædvanligt bød Midtfyns Golfklub gennem sponsorudvalget på kaffe og rundstykker kl. 8 i klubhuset.

Udvalgets formand, Niels Larsen, bød velkommen og udtrykte håb om, at vi snart kan blive flere deltagere i netværksmøderne, nu, hvor Covid 19-pandemien er godt på retræte om end ikke helt overvundet.

Inden Covid 19 var vi mange flere til disse hyggelige møder, hvor deltagerne kan få en snak med repræsentanter for andre faggrupper og firmaer – få gode råd og tips og måske endda en ordre på sigt.

Niels Larsen er selv sponsor også, igennem sit tømrermesterfirma, og for ham er der ingen tvivl om, at det godt kan betale sig at bruge en time én gang om måneden (december og juli undtaget) på at netværke. Han vil også gerne gøre opmærksom på, at alle sponsorer må tage en gæst med, og desto flere vi kan samles, desto mere kan vi alle få ud af det.

Vi er jo også igen, når det er muligt, begyndt at holde disse morgenmøder uden for klubhuset. Sidste gang var det således Vinoble i Ringe og Svendborg, der var vært, og der var opbakningen meget større.

Næste gang, og det bliver 27. oktober, kunne Niels Larsen, afsløre, bliver det Advokat Fyn, der lægger lokaler til. Det bliver dog i Svendborg, da der ikke er plads til så mange i lokalerne i Ringe-afdelingen. Det velrenommerede advokatfirma har i Svendborg til huse på adressen Kullinggade 31 C, 1 sal.

Vi håber, at mange vil dukke op og høre advokat Hans Lindstrøm fortælle om Advokat Fyn.

Årets sidste netværksmøde bliver den sidste onsdag i november og bliver formentlig holdt i klubhuset, hvis der ikke er nogen, der byder sig til med et lokale. Som gæst har vores kommunaldirektør, Helle Vibeke Carstensen, lovet at deltage og give et oplæg.

Hvis du vil vide mere om afviklingen af sponsordagen, er der en omtale og nogle fotos på hjemmesiden www.midtfynsgolfklub.dk

Midtfyns Golfklub har, som alle golfklubber, nydt godt af, at interessen for at spille er steget kraftigt under pandemien, så vi har fået flere medlemmer og mange flere greenfee-spillere. Det giver en bedre økonomi.

Det er planen, at der skal opføres et nyt bagrum, men det afventer foreløbig kommunal godkendelse. Derimod er arbejdet med at “vende” driving range gået i gang. Mens arbejdet pågår, er den lukket, men ventes åbnet igen ved årets udgang.