Loader
 

Indmeldelse/prøvemedlemsskab 2024 – test

Bliv medlem af Midtfyns Golfklub

Hvis du vil være medlem af Midtfyns Golfklub kan du, hvis du er medlem af en anden klub eller har været det i nyere tid, melde dig direkte ind ved at benytte dig af den første indmeldelsesblanket herunder. Hvis du ikke har spillet golf før eller været medlem af Dansk Golf Union, kan du starte i det små med et billigt prøvemedlemsskab. Brug blanketten nederst.
Det gælder for nye medlemmer, seniorer og ungdom, der ikke tidligere har været medlem af en golfklub, eller prøvemedlem i Midtfyns Golfklub, at de er berettiget til 5 fællestræningslektioner og teoriundervisning. Enkeltlektioner kan tilkøbes. Prøvemedlemsskab er gældende i 2 måneder, inkluderer træningslektioner og teoriundervisning, så du er klar til at gå til den obligatoriske prøve, når du melder dig ind.

Hvis du vil starte med et prøvemedlemsskab, skal du udfylde den nederste blanket her på siden. Hvis du gør det, skal du acceptere, at du i forbindelse med dit prøvemedlemskab kan kontaktes telefonisk af andre medlemmer fra Midtfyns Golfklub med henblik på at sikre, at du får det bedste ud af dit prøvemedlemsskab. Dette samtykke gælder kun under prøvemedlemskabets varighed. Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke ved at henvende dig i Midtfyns Golfklub eller sende mail til kasserer@midtfynsgolfklub.dk . Der henvises i øvrigt til ”Privatlivspolitik for Midtfyns Golfklub” på her på hjemmesiden.

Hvis du har lyst til at spille golf i Midtfyns Golfklub, skal du altså udfylde og indsende digitalt en af de to nedenstående blanketter.  Se også her på siden flere informationer om kontingent og medlemskategorier m.

[ninja_form id=1]

[ninja_form id=4]

Flere oplysninger

●   Kontingentet, betales forud for ½ år ad gangen i januar og juli sammen med det til enhver tid gældende DGU-kontingent. Ved indmeldelse betales der kontingent incl. til DGU fra den måned man melder sig ind og frem til halvåret. Derefter betales ½ årligt kontingent incl. DGU kontingent.
●   Alle medlemskategorier giver ret til frie bolde på drivingrange.
●   Seniormedlemskab (dog ikke flexmedlemskaber) giver ret til at tage én gæst med pr. runde til reduceret greenfee, som hvert år fastsættes af bestyrelsen.
●   Langdistancemedlemskab forudsætter bestyrelsens godkendelse af DGU-hjemmeklub. Kontingent for langdistancemedlemskaber betales forud for 1 år ad gangen. Såfremt indmeldelse sker i løbet af året betales der kun kontingent fra den måned man melder sig ind.
●   Flexmedlemskab giver ingen ret til rabatordninger på greenfee, herunder til den Fynske greenfeeordning, eller erhvervelse af G6-kort. Flexmedlemskab giver ret til greenfee-spil på baner, hvor dette accepteres.
Kontingent for flexmedlemskaber betales forud for 1 år ad gangen i januar. Såfremt indmeldelse sker i løbet af året betales der kun kontingent fra den måned man melder sig ind.
●   Nye medlemmer, seniorer og ungdom, der ikke tidligere har været medlem af en golfklub, eller prøvemedlem i Midtfyns Golfklub er berettiget til 5 fællestræningslektioner og teoriundervisning. Enkeltlektioner kan tilkøbes. Bestyrelsen kan periodisk indføre gratis prøvemedlemskab som del af en aktivitet.
●   Ved udmeldelse pr. 31.12. og efterfølgende genindmeldelse i løbet af 1. halvår i det kommende kalenderår, betales der fuld kontingent for dette 1. halvår, og ikke som normalt forholdsmæssigt fra den måned indmeldelsen sker.

Øvrige oplysninger indskud:
●   Indskud betales i én rate
●   Ungdom, juniorer, mini og passive betaler ikke indskud.

Persondataforordning:
Der henvises til ”Privatlivspolitik for Midtfyns Golfklub” på klubbens hjemmeside: Midtfynsgolfklub.dk.

Tilmeld din regning til betalingsservice – det er nemt både for dig og os – og du sparer et gebyr

Vi har et godt træningsanlæg

Vær med i et godt fællesskab

Også et svanepar kan lide vores bane

Der er ingen stejle bakker - men gode bænke