Torsdagsherreklubben inviterer til hulspilsturnering

Torsdagsherreklubben inviterer til hulspilsturnering

Torsdagsherreklubben inviterer til hulspilsturnering 2020, som vil blive afviklet i løbet af sæsonen med kåring af vinderen til sæson afslutningen.
Alle vil komme til at spille minimum 2 runder (hvis man spiller den første).
Der spilles med fuldt handicap.
I år spiller vi knockout fra første runde, med en ‘øvre’ halvdel og en ‘nedre’ halvdel. Efter hver spillede runde, fortsætter taberne fra øvre halvdel i nedre halvdel. Vinderne i øvrehalvdel fortsætter i øvre halvdel. Taber man i nedre halvdel er man ude. Spiller man ikke sin match, inden sidste dato for runden, skal begge spillere som udgangspunkt regne med at ryge ud. Der er et skema der måske kan hjælpe til forståelse på næste side.
Der har de foregående år været en del matches der ikke blev spillet, og dette gør det svært at lave et endegyldigt skema for hvordan turneringen kommer til at udspille sig. Som udgangspunkt spiller vi efter forklaret model endtil der er 4 spillere tilbage. Disse spiller semifinale og finale.
Lodtrækning vil så vidt det er muligt blive foretaget af turneringslederen og 1 fra bestyrelsen.
Tilmelding til Niklas Gerbild på mail: niklas@bakkegaard.dk , tlf 61716164. Man er først tilmeldt når gebyr er betalt. Send en sms eller mail således I kan modtage oplysninger om hvem jeres modstander er.
Deltagergebyr på 50 kr. betales kontant til Niklas eller Frands, eller på mobilpay på Tlf 61716164. Husk Navn således jeg ved hvem betaling er fra.
Premiefordelingen afhænger af antalet af deltagere.
Sidste tilmelding 30. maj
Med venlig hilsen
Torsdagsherreudvalget