Loader

Udviklingsplaner kræver ny lokalplan

Formand Leif Hagelskjær har på vegne af bestyrelsen skrevet dette indlæg for at klarlægge status for klubbens udviklingsplaner:

Som tidligere beskrevet i et nyhedsbrev og på hjemmesiden, har bestyrelsen i Midtfyns Golfklub i længere tid arbejdet med udviklingsplaner for golfklubben.

Det vi ønsker at udvikle er, i prioriteret rækkefølge:
1. Vending af driving range og etablering af overdækkede udslagssteder.
2. Bygning af opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og buggies
3. Forskønnelse af parkeringsplads.
4. Anlæggelse af putting green ved klubhuset.
5. Anlæggelse af par 3 bane.

Leif HagelskjærBestyrelsens udgangspunkt har været, at vi ønsker at bevare klubhuset hvor det er nu, og altså ikke investere i et nyt klubhus mellem hul 9 og 10 som det oprindeligt var tænkt ved anlæggelse af golfbanen.

Det har vist sig, at disse forhold betyder, at der skal laves en ny lokalplan for golfbanen for at vi kan få byggetilladelser til at gennemføre udviklingsplanerne. Det skyldes, at den nuværende lokalplan ikke indeholder mulighed for at få godkendt hverken adgangsvejen fra Kaholehaven, parkeringspladsen eller klubhuset. Indtil nu har kommunen accepteret forholdene, men i forbindelse med etablering af nye faciliteter kan de ikke give yderligere dispensationer.

En ny lokalplan skal således indeholde:
1. Godkendelse af adgangsvej til klubben fra Kaholehaven.
a. Der er en potentiel barriere i denne godkendelse, idet der i kommunens vejplaner er beskrevet en omfartsvej fra Ringe N til Assensvej, som i givet fald skal gå lige forbi golfbanen langs hul 7 og for enden af hul 4, og dermed kan forhindre en adgangsvej fra Kaholehaven. Omfartsvejen bliver formentlig aldrig til noget, men så længe den indgår i kommunens vejplaner, vil det kræve at lokalplanen giver mulighed for en afkørsel fra omfartsvejen.
2. Godkendelse af parkeringspladsen ved Kaholehaven.
3. Godkendelse af byggefelter til overdækkede udslagssteder og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og buggies.
4. Godkendelse af klubhuset som regulært klubhus, og ikke kun som driftsbygning, som det er tilfældet nu.
5. Godkendelse af placering af par 3 bane.

Bestyrelsen har i februar indsendt ansøgning om at få lavet en ny lokalplan for området, men der er så meget pres på kommunens afdeling for By, Land & Kultur, som står for lokalplanerne, at vi først kan forvente at sagsbehandlingen går i gang i løbet af efteråret, og derefter skal vi forvente at der går ca. 1½ år inden vi kan gå i gang med byggeriet.

Det er naturligvis som at få en spand kold vand i hovedet, men vi har vurderet at det er den rigtige vej at gå i forhold til klubbens langsigtede udvikling.

Omvendt giver det os god tid til at planlægge og søge midler til at gennemføre planerne. Dette arbejde vil foregå i et tæt samarbejde med Midtfyns Golfanlæg A/S.

Vending af driving range allerede nu

Vi har dog ikke tænkt os at vente med alle planerne, og derfor har vi besluttet at vende driving range her i løbet af sommeren. Det bliver dog uden overdækkede udslagssteder, men giver alligevel mulighed for at træne og varme op tættere på klubhuset, og ikke mindst i læ af den altid fremherskende vestenvind.