Loader

Formand for sponsorudvalget (nr. to fra venstre), Niels Larsen og klubformand Leif Hagelskjær (t.h.) bød velkommen ved klubhuset

Vejret var i den grad med os, da klubben afviklede den årlige sponsordag. Det skete fredag den 18. september.
Der var god tilslutning, og med repræsentanter for klubbens bestyrelse og sponsorudvalgets fire medlemmer var vi 34 samlet fredag eftermiddag. Formanden for udvalget, Niels Larsen, bød de fremmødte sponsorer og deres gæster velkommen og fortalte bl.a., at der siden sidste sponsordag havde været afholdt en række netværksmøder, et initiativ, der blev taget ved forrige års sponsordag. Det er månedlige møder mellem kl. 8 og 9 enten i klubhuset eller hos en af sponsorerne, der lægger lokale til.

På grund af Covid-19 måtte vi holde en pause med disse møder i foråret, men det er dog blevet til en del og flere vil forhåbentlig følge. Meningen med dem at give sponsorerne et forum at møde hinanden i og udbytte deres netværk samt få information om bl.a. klubbens forhold, men også om andet, da vi prøver at få en gæst eller en sponsor til at holde et oplæg.

Derefter holdt klubbens formand, Leif Hagelskjær, en kort tale og fortalte om klubbens forhold, antal medlemmer (ca. 300), håbet om at få endnu flere og om den sunde økonomi, det er lykkedes at oparbejde, ikke mindst i kraft af god arbejdskraft fra mere end 100 frivillige. Der er jo kun to ansatte i klubben, de to dygtige greenkeepere.

Derefter var det tur til at spille golf. Alle med et DGU-kort blev sendt ud på en runde på de første ni huller, mens resten under vejledning af nogle klubmedlemmer gik på driving range og øvegreen. Her kunne de få en fornemmelse af spillet og til slut fik de også lov at spille tre huller. Så godt de kunne, og det gik da fint.

Der var præmier for de bedste golfere og ikke-golfere (gennem små konkurrencer) og de blev inden maden overrakt af Matthias, en repræsentant for Autohuset Vestergaard, der havde taget en masse gode præmier med. Der var også sponsorer, som kom med klappræmier, Advokat Fyn og BA Bolig.

Den store præmie, som var rådighed over Volvo S 60 i 14 dage, gik til Bjarne Clemmensen. Her var der dog ikke tale om godt spil, da vinderen blev fundet ved lodtrækning, så der var en chance for alle.

Maden, leveret af en af vores sponsorer, Ryslinge Forsamlingshus, blev serveret af Gunhild og Karen-Margrethe under kyndig hensyntagen til Covid-19 og indtaget på terrassen.

Derefter kunne alle tage hjem, forhåbentlig en god oplevelse rigere og hvem ved – måske er der et par nye medlemmer i klubben på et eller andet tidspunkt.

IMG_20200918_122700
IMG_20200918_142642
IMG_20200918_151425
IMG_20200918_172614
IMG_20200918_172627
IMG_20200918_173118
IMG_20200918_173933
previous arrow
next arrow