Loader

Formanden orienterede om klubbens forhold.

Fredag den 9. september 2022 var tiden kommet til den årlige dag, hvor alle vores sponsorer bliver inviteret til en sammenkomst med en lille runde golf for dem, der har DGU-kort og lidt øvelse på rangen og på puttebanen for dem, der ikke spiller golf, og det blev særdeles vellykket med god stemning.
Formanden for sponsorudvalget, tømrermester Niels Larsen, der også selv er sponsor, bød velkommen til de knap 30 sponsorer og repræsentanter for klubbens bestyrelse og sponsorudvalg og gav så ordet til klubbens formand.

Leif Hagelskjær kunne berette om en klub i en god udvikling og med mange greenfee-gæster samt også et svagt stigende medlemstal. Et af de planlagte projekter blev fornylig taget i brug, nemlig den nye driving rang, hvor udslagsstederne nu ligger tæt ved klubhuset mod tidligere tæt på hul 1. Sponsor for Driving Rangen er i øvrigt Korsgaard Revision og Rådgivning, der også har fået et skilt på op husmuren ud mod rangen. Der er dog mulighed for at andre også kan få et logo-skilt op på de andre bander, der adskiller udslagsstederne. Men det er kun Korsgaard, der får titel af Driving Range Sponsor.
Formanden kunne også fortælle, at det tegner til, at kommunen vil være velvillig over for klubbens ønsker, men det er en langsommelig proces, da der skal laves og vedtages en ny lokalplan for området, før vi får lov til at lave overdækning af nogle af udslagsstederne og opføre en mindre bygning til medlemmernes bags og trollies, som i dag opbevares i de to containere ved p-pladsen.
Derefter blev deltagerne delt op i hold og sendt på banen, hvor der skulle spilles ni huller. Der var mange fine præmier fra vores sponsorer, og der var præmier til de fleste af deltagerne. Hovedpræmien var en Volvo, som Autohuset Vestergaard stiller til rådighed i en uge for den, der blev udtrukket til denne præmie, som altså ikke indgik i spil-præmierne, så alle havde en lige stor chance for at vinde den.
Arrangementet blev sluttet af med lidt god mad leveret af Ryslinge Forsamlingshus. Sådan fik klubben sagt tak til sponsorerne, som yder et værdifuldt bidrag til klubbens økonomi.

Vejret var fint hele eftermiddagen, så en kold øl kunne nydes udenfor i solskin efter matchen.

Niels Larsen stod for præmieoverrækkelsen.

Der var flotte præmier fra vores sponsorer.