Loader

Greens er nu så bløde, at høje bolde efterlader nedslagsmærker. Sørg derfor for at rette dine mærker op og gerne flere. Derfor er en pitchfork obligatorisk

Det er konstateret, at der er enkelte spillere, som benytter hul 18’s green som indspilsgreen, også med stor afstand. Dette er absolut No Go. Det samme gælder ved putting green. Altså træning i indspil må kun foregå til den lille indspilsgreen ved siden at putting green. Korte chip på 2-3 m. må dog godt foretages ind til putting green.

Fairways er også så bløde, at der nu slås en del turf op. Læg turfen på plads og træd den godt til.

Derfor skal der spilles med oplæg på alle kortklippede arealer, og bolden må renses.

Den nye regel om, at spillerne må putte med flagstangen i hullet, har desværre den ulempe, at mange spillere tager bolden op af hullet uden at fjerne stangen. Dette medfører en stor risiko for at beskadige hulkanten med hånden eller putteren. Desuden er der enkelte, som forsøger sig med et kraftigt ryk i stangen for derved at få bolden op. Det resulterer ofte i, at koppen ryger med op. Så undlad dette. Vær forsigtig med hulkanterne, da der kun bliver stukket nye huller 1 måske 2 gange pr. uge.

Rimfrost om morgenen og frost i det hele taget er et stort problem for græsset på greens, idet spil på greens under disse forhold knækker græsstrået lige i jordoverfladen, og græsset beskadiges og i værste fald går ud. Derfor er det strengt forbudt at spille til greens ved frost. Det kan i enkelte tilfælde medføre, at starttiderne ”skubbes”, indtil frosten går af, ellers må der kun spilles til vintergreens.

Der har i et tidligere nyhedsbrev været nævnt, at der ikke må spilles inden for afgrænsede områder. Det er dog kun trollies og buggies, der ikke må være på disse afgrænsede områder. Der må gerne spilles i områderne markeret m. grøn snor. Hvis der er markeret med blå snor, skal der droppes ud iht. reglerne.

Husk, at vi alle er interesserede i, at vores bane er i bedst mulig stand til foråret, og vi henstiller derfor til medlemmerne, at de er behjælpelige med, at ovennævnte respekteres.

Der er fra flere sider rettet forespørgsel om varigheden af projektet omkring vending af driving range og anlægning af ny putting green ved klubhuset. Det varer som minimum resten af året, og muligvis helt til foråret afhængigt af vejret.

Baneudvalget