Scorekort/lokale regler

Her kan du se det nye scorekort gældende fra 1. januar 2021

Her kan du downloade kortet som pdf-fil, som du kan printe ud

LOKALE REGLER

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle:………………………………….Out of bounds

Røde pæle, plader eller maling:….Strafområde lempelse efter regel 17-1d

Blå pæle, snore eller maling:………Areal under reparation

Blå pæle med sort top:……………….Areal under reparation med spilleforbud

2. Den indvendige side af det elektriske hegn på hullerne 2, 3 og 12 defineret som out of bounds grænsen.

3. Den banenære side af vejen til højre for 6. hul samt området til bagparkering ved klubhuset er defineret som out of bounds grænsen.

4. Alle afstandsmarkeringer, gule, røde og blå pæle eller plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER:

Hulspil: tab af hul  Slagspil: 2 straffeslag.

AFSTANDSMARKERING PÅ FAIRWAY:

Røde: 100 meter til forkant af green

Gule: 150 meter til forkant af green

Hvide: 200 meter til forkant af green

ORDENSFORSKRIFTER:

Golfbanen er et offentligt område, derfor skal der tages hensyn til ikke golfspillere.

Pas på krydsende sti foran tee 56 på hul 3.

Hvis man benytter sko med spikes, må der kun benyttes softspikes.

Det er forbudt at betræde anden mands jord for at hente bolde,

overtrædelse medfører bortvisning.